Plan obejmujący obszar w obrębie Przegędza

Kategoria: obszar Przegędza [ 32 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_blank LXVII_644_23_zal1_Legenda.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
23-08-28 09:37 Szombara Aleksandra 378.81KB
format: format_blank LXVII_644_23_zal1_rys_planu.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
23-08-28 09:36 Szombara Aleksandra 24.89MB
format: format_pdf Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
23-06-06 15:01 Szombara Aleksandra 681.64KB
format: format_pdf Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Przegędza_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
23-04-18 09:26 Szombara Aleksandra 690.92KB
format: format_blank Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Przegędza_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
23-04-18 09:25 Szombara Aleksandra 12.76MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-04-18 09:24 Szombara Aleksandra 1.92MB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko_RYSUNEK NR 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-04-18 09:23 Szombara Aleksandra 6.44MB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko_RYSUNEK NR 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-04-18 09:23 Szombara Aleksandra 8.98MB
format: format_doc Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-04-18 09:22 Szombara Aleksandra 29.5KB
format: format_pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-04-12 08:41 Szombara Aleksandra 575.36KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 152/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
23-04-04 15:09 Szombara Aleksandra 694.35KB
format: format_pdf Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Przegędza_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-02-08 14:18 Szombara Aleksandra 542.34KB
format: format_blank Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie Przegędza_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
23-02-08 14:17 Szombara Aleksandra 12.76MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko-TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
23-02-08 14:15 Szombara Aleksandra 1.92MB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko_Rysunek nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
23-02-08 14:14 Szombara Aleksandra 6.44MB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko_Rysunek nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
23-02-08 14:12 Szombara Aleksandra 8.98MB
format: format_doc Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-02-08 14:11 Szombara Aleksandra 29.5KB
format: format_pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
23-01-30 15:20 Szombara Aleksandra 793.98KB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie nadzorcze w całości znak sprawy IFIII.4131.1.79.2022 Wojewody Śląskiego z .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
22-12-07 14:50 Szombara Aleksandra 131.62KB
format: format_blank Załącznik nr 1_Legenda_LVII_535_22.png
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
22-11-02 11:32 Szombara Aleksandra 385.96KB
format: format_blank Załącznik nr 1_Mapa_LVII_535_22_zal1.tif
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
22-11-02 11:29 Szombara Aleksandra 24.05MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 586/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
22-10-12 14:15 Górecki Wojciech 1.55MB
format: format_pdf Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
22-08-24 11:13 Szombara Aleksandra 541.61KB
format: format_blank Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Przegędza_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
22-08-24 11:13 Szombara Aleksandra 8.27MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
22-08-24 11:11 Szombara Aleksandra 1.92MB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko_RYSUNEK 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
22-08-24 11:10 Szombara Aleksandra 6.44MB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko_RYSUNEK 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
22-08-24 11:09 Szombara Aleksandra 8.98MB
format: format_doc Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-08-24 11:08 Szombara Aleksandra 29.5KB
format: format_pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, obejmującego obszar w obrębie Przegędza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
22-08-12 13:26 Szombara Aleksandra 814.21KB
format: format_pdf Wniosek zgodnie z obwieszczeniem PRZEGEDZA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
21-06-22 14:06 Górecki Wojciech 91.28KB
format: format_pdf Obwieszczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
21-06-22 14:04 Górecki Wojciech 102.79KB
format: format_pdf Uchwała intencyjna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
21-06-22 14:02 Górecki Wojciech 1.03MB

Redakcja strony: Plan obejmujący obszar w obrębie PrzegędzaRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
  • Pierwsza publikacja:Górecki Wojciech2021-06-22 13:54:40
  • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2021-06-22 13:55:08
  • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2021-06-22 13:55:05
  • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2021-06-22 13:55:05
Drukuj Liczba odwiedzin: 1754