Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów

Rejestr obowiązujących planów - wykaz -> do pobrania

Zbiory danych przestrzennych i rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Kategoria: Rejestr planów [ 43 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego "Ornontowice 1" (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 kwietnia 2021 r., Poz. 2560)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 810
21-04-27 14:40 Szombara Aleksandra 5.69MB
format: format_pdf Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.9.2021 uchylające w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujący obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 lutego 2021 r., Poz. 1055)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
21-03-19 11:08 Szombara Aleksandra 108.87KB
format: format_pdf Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 lutego 2021 r., Poz. 1055)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 688
21-03-19 11:02 Szombara Aleksandra 3.9MB
format: format_pdf Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bełk (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 grudnia 2020 r., Poz. 9464)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
21-03-19 10:55 Szombara Aleksandra 1.83MB
format: format_pdf Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 listopada 2020 r., Poz. 7914)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 849
20-12-16 10:54 Szombara Aleksandra 3.51MB
format: format_pdf Plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" obejmujący obszar w rejonie ulicy Cmentarnej wraz z załącznikiem nr 1 (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 25 października 2019 r., poz. 7053)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 736
19-12-20 13:28 Szombara Aleksandra 2.09MB
format: format_pdf Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk wraz z załącznikiem nr 1 (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 25 października 2019 r., poz. 7054)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1064
19-12-20 13:20 Szombara Aleksandra 8.16MB
format: format_pdf Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny obejmujący obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza wraz z załącznikiem nr 1 (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 30 kwietnia 2018 r., poz. 2929)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2712
18-06-01 10:04 Szombara Aleksandra 43.28MB
format: format_jpg Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/467/17 z dnia 29 września 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1115
17-11-15 12:08 Górecki Wojciech 1.35MB
format: format_pdf Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 października 2017 r. poz. 5429)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 846
17-11-15 12:03 Górecki Wojciech 521.05KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/354/17 z dnia 27 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 718
17-03-03 13:47 Szombara Aleksandra 6.14MB
format: format_pdf Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach - część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 6 lutego 2017 r. poz. 755)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1414
17-03-03 13:46 Szombara Aleksandra 6.5MB
format: format_pdf Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/343/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 581
17-03-03 13:36 Szombara Aleksandra 1.22MB
format: format_pdf Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIX/343/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
17-03-03 13:36 Szombara Aleksandra 1.82MB
format: format_pdf Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/343/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
17-03-03 13:35 Szombara Aleksandra 875.64KB
format: format_pdf Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/343/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 464
17-03-03 13:35 Szombara Aleksandra 1.9MB
format: format_pdf Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/343/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
17-03-03 13:33 Szombara Aleksandra 1.4MB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/343/16 z dnia 16 grudnia 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
17-03-03 13:32 Szombara Aleksandra 1.37MB
format: format_pdf Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko1" - etap 1 (Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 28 grudnia 2016 r. poz. 7103)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1473
17-03-03 13:29 Szombara Aleksandra 8.83MB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/208/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 934
16-02-24 14:32 Szombara Aleksandra 6.39MB
format: format_pdf Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1857
16-02-24 14:31 Szombara Aleksandra 6.89MB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/204/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 549
16-02-24 14:25 Szombara Aleksandra 679.91KB
format: format_pdf Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 755
16-02-24 14:22 Szombara Aleksandra 1.05MB
format: format_pdf Załącznik do Uchwały nr XII/181/15 z dnia 23 października 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 748
15-11-26 11:36 Szombara Aleksandra 15.47MB
format: format_pdf Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1377
15-11-26 11:32 Szombara Aleksandra 15.64MB
format: format_blank Załącznik do Uchwały nr IX/132/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1103
15-08-03 16:35 Szombara Aleksandra 4.45MB
format: format_pdf Plan dla obszaru położonego w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk - zatwierdzony Uchwałą nr IX/132/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 17 lipca 2015 roku poz. 3984)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 786
15-08-03 16:33 Szombara Aleksandra 666.66KB
format: format_jpg Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/131/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 991
15-07-30 15:17 Szombara Aleksandra 24.15MB
format: format_pdf Plan dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. K. Miarki - zatwierdzony Uchwałą nr IX/131/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku (Dz.Urz. Woj Śl. z dnia 15 lipca 2015 r. poz. 3887)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 879
15-07-30 15:14 Szombara Aleksandra 751.24KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/54/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1257
15-01-27 09:48 Szombara Aleksandra 11.94MB
format: format_pdf Plan dla obszaru położonego w Palowicach - zatwierdzony Uchwałą nr IV/54/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 12 stycznia 2015 r. poz. 145)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1188
15-01-27 09:43 Szombara Aleksandra 137.18KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/571/14 z dnia 25 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 8 maja 2014 r. poz. 2753)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 975
14-05-23 13:12 Szombara Aleksandra 5.27MB
format: format_pdf Plan dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice - zatwierdzony Uchwałą nr XLIII/571/14 z dnia 25 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 8 maja 2014 r. poz. 2753)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 948
14-05-23 13:08 Szombara Aleksandra 5.06MB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/517/14 z 10 stycznia 2014r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 975
14-03-27 11:41 Szombara Aleksandra 18.21MB
format: format_pdf Plan dla obszaru położonego w rejonie ulic Wolności, Palowickiej, granicy sołectwa Bełk oraz autostrady A1 - plan uchwalony Uchwałą nr XXXIX/517/14 z 10 stycznia 2014r. wraz z załącznikami nr 2 i 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1710
14-03-27 11:40 Szombara Aleksandra 18.62MB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do Uchwały XXIX/375/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 859
14-02-18 14:43 Pala Łukasz 19.47MB
format: format_pdf Uchwała nr XXIX/375/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie MPZP dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2532
14-02-18 14:41 Pala Łukasz 7.2MB
format: format_jpg Załącznik do Uchwały XXIX/374/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1165
14-02-18 14:38 Pala Łukasz 3.41MB
format: format_pdf Uchwała nr XXIX/374/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenie MPZP GiM Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w granicy sołectwa Bełk oraz zjazdu z autostrady A1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 741
14-02-18 14:37 Pala Łukasz 865.29KB
format: format_pdf Załącznik nr 1 do Uchwały XXVIII/363/13
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 551
14-02-18 14:36 Pala Łukasz 1.65MB
format: format_pdf Uchwała nr XXVIII/363/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie mpzp GiM Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Żorskiej i Zwycięstwa w Sołectwie Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1174
14-02-18 14:35 Pala Łukasz 1.92MB
format: format_pdf Załącznik do uchwaly IX/78/2002
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2737
14-02-18 14:29 Pala Łukasz 17.27MB
format: format_pdf Uchwała nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5484
14-02-18 14:26 Pala Łukasz 195.02KB

Redakcja strony: Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planówRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-22 11:20:03
  • Aktualizacja publikacji:Kostelecki Tomasz2022-10-31 14:48:31
  • Wytworzenie publikacji:Kostelecki Tomasz2022-10-31 14:48:29
  • Zatwierdzenie informacji:Kostelecki Tomasz2022-10-31 14:48:29
Drukuj Liczba odwiedzin: 24198