Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.4.2014 
Przedmiot zamówienia: Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń 2 piętra budynku siedziby UGiM wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej dla jej zasilania 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2014-07-03 
Termin składania ofert: 2014-07-21 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 9 
Zapytania i odpowiedzi: Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 22 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
14-07-03 13:00
Fuks Bożena
89.43KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
14-07-03 13:02
Fuks Bożena
205.6KB
Załącznik Nr 1 - wzór oferty Załącznik Nr 1 - wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 496
14-07-03 13:04
Fuks Bożena
78.07KB
Załącznik Nr 2 - wzór umowy Załącznik Nr 2 - wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 593
14-07-03 13:05
Fuks Bożena
197.05KB
Załącznik Nr 3 -  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
14-07-03 13:06
Fuks Bożena
67.89KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - wzór
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
14-07-03 13:07
Fuks Bożena
64.56KB
Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych - wzór Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
14-07-03 13:08
Fuks Bożena
89.72KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
14-07-03 13:09
Fuks Bożena
88.45KB
Załącznik Nr 7 - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  - wzór
Załącznik Nr 7 - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
14-07-03 13:10
Fuks Bożena
75.68KB
Załącznik 8a - Strona tytułowa dokumentacji projektowej Załącznik 8a - Strona tytułowa dokumentacji projektowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 574
14-07-03 13:13
Fuks Bożena
62.61KB
Załącznik Nr 8b - Projekt budowlany – branża sanitarna Załącznik Nr 8b - Projekt budowlany – branża sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 669
14-07-03 13:15
Fuks Bożena
6.65MB
Załącznik 8c - Projekt budowlany – branża elektryczna Załącznik 8c - Projekt budowlany – branża elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
14-07-03 13:16
Fuks Bożena
2.57MB
Załącznik 8d - Projekt wykonawczy – branża sanitarna Załącznik 8d - Projekt wykonawczy – branża sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1179
14-07-03 13:17
Fuks Bożena
6.31MB
Załącznik 8e - Projekt wykonawczy – branża elektryczna Załącznik 8e - Projekt wykonawczy – branża elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 571
14-07-03 13:18
Fuks Bożena
1.2MB
Załącznik 8f - Przedmiar robót – branża sanitarna Załącznik 8f - Przedmiar robót – branża sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 550
14-07-03 13:20
Fuks Bożena
47.03KB
Załącznik 8g - Przedmiar robót – branża elektryczna Załącznik 8g - Przedmiar robót – branża elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 560
14-07-03 13:21
Fuks Bożena
31.77KB
Załącznik 9a - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża sanitarna Załącznik 9a - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
14-07-03 13:22
Fuks Bożena
577.76KB
Załącznik Nr 9b - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża elektryczna Załącznik Nr 9b - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 495
14-07-03 13:24
Fuks Bożena
1.07MB
Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
14-07-15 11:40
Fuks Bożena
73.1KB
Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
14-07-17 09:05
Fuks Bożena
81.93KB
Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 573
14-08-05 14:21
Dulias Katarzyna
54.89KB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
14-08-29 12:58
Fuks Bożena
53.77KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 290822