Petycje

Szczegóły petycji: Petycja z żądaniem podjęcia działań mających na celu analizę arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych
Data złożenia petycji: 2019-04-05
Podmiot składający: Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach
Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przedmiot: Petycja z żądaniem podjęcia działań mających na celu analizę arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych
Plik z petycją: pobierz pobrano: 24
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-04-17 14:14:00
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-04-17 14:12:12
Status: rozpatrzona
Zasięgane opinie:
Plik o wydanie opinii: brak pliku
Opinia:
Plik z wydaną opinią: brak pliku
Plik ze sposobem załatwienia petycji: pobierz pobrano: 14
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-07-11 10:20:40
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-07-11 10:15:47
Plik z ponowną petycją: brak pliku
Data złożenia ponownej petycji:
Plik ze sposobem załatwienia ponownej petycji: brak pliku

Lista złożonych petycji.

Lista złożonych petycji
Lp Podmiot Przedmiot Status Szczegóły petycji
35 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja dot. analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur zw. z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących szczegóły
34 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie przyporządkowania jej załącznika do odpowiedniej klasy z wykazu akt. szczegóły
33 Koalicja Polska Wolna od 5G Petycja do Rady Miejskiej -Stop zagrożeniu zdrowia i życia bez rozpatrzenia szczegóły
32 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Petycja o dokonanie analizy wdrożenia procedur zw. z zabezpieczeniem potrzeb dot. płatności bezgotówkowych rozpatrzona szczegóły
31 Renata Sutor Petycja do Rady Miejskiej w zakresie zmiany przepisów prawa przekazanie petycji do podmiotu właściwego szczegóły
30 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Głębokie doły" rozpatrzona szczegóły
29 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja dot. przekazania treści petycji Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich rozpatrzona szczegóły
28 Szulc-Efekt Sp.z o. o. Petycja w sprawie opublikowania w BIP służbowych numerów telefonów komórkowych, usprawniających komunikację z Urzędem. rozpatrzona szczegóły
27 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej o zainicjowanie akcji edukacyjnej dot. właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe rozpatrzona szczegóły
26 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zainicjowania akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew na terenie Gminy i Miasta rozpatrzona szczegóły
Drukuj Liczba odwiedzin: 24802