Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 1.

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 1.
Ostatnia zmiana: 2017-06-27 12:05:50
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 1. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2017-06-27 12:05:50 Fuks Bożena Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-06-27 12:05:04 Fuks Bożena Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 1 Aktualizacja zamówienia
2017-06-19 13:20:12 Fuks Bożena Ogłoszenie o wyborze oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-06-19 13:19:27 Fuks Bożena Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 1 Aktualizacja zamówienia
2017-06-08 13:20:48 Fuks Bożena Informacja z otwarcia ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-05-31 11:42:20 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-05-31 11:41:40 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-05-31 11:41:02 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego– wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-05-31 11:39:46 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-05-31 11:39:16 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 12080604