Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.2.2016  
Przedmiot zamówienia: „Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach”  
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2016-04-13 
Termin składania ofert: 2016-04-28 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 9  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 27 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
16-04-13 13:16
Fuks Bożena
295.97KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
16-04-13 13:18
Fuks Bożena
753.62KB
Załącznik Nr 1 - wzór oferty
Załącznik Nr 1 - wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
16-04-13 13:19
Fuks Bożena
248.26KB
Załącznik Nr 2 - wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej Załącznik Nr 2 - wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
16-04-13 13:21
Fuks Bożena
72.14KB
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
16-04-13 13:21
Fuks Bożena
172.92KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
16-04-13 13:22
Fuks Bożena
167.38KB
Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
16-04-13 13:24
Fuks Bożena
237.42KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
16-04-13 13:27
Fuks Bożena
246.61KB
Załącznik Nr 7 - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu posiadania takich uprawnień - wzór Załącznik Nr 7 - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu posiadania takich uprawnień - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-04-13 13:29
Fuks Bożena
210.24KB
Strona tytułowa dokumentacji - Załącznik Nr 8a do SIWZ Strona tytułowa dokumentacji - Załącznik Nr 8a do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
16-04-13 13:31
Fuks Bożena
66.49KB
Projekt budowlany wielobranżowy wraz z informacją bioz - Załącznik Nr 8b     do SIWZ Projekt budowlany wielobranżowy wraz z informacją bioz - Załącznik Nr 8b do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
16-04-13 13:32
Fuks Bożena
16.16MB
Projekt wykonawczy – branża architektura i konstrukcja - Załącznik Nr 8c     do SIWZ Projekt wykonawczy – branża architektura i konstrukcja - Załącznik Nr 8c do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
16-04-13 13:34
Fuks Bożena
13.95MB
Projekt wykonawczy instalacji grzewczej i wentylacji mechanicznej - Załącznik  Nr 8d do SIWZ Projekt wykonawczy instalacji grzewczej i wentylacji mechanicznej - Załącznik Nr 8d do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
16-04-13 13:37
Fuks Bożena
1.38MB
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej - Załącznik Nr 8e do SIWZ Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej - Załącznik Nr 8e do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-04-13 13:39
Fuks Bożena
2.18MB
Projekt wykonawczy instalacji słaboprądowych - instalacji oddymiania            i przewietrzania klatki schodowej - Załącznik Nr 8f do SIWZ Projekt wykonawczy instalacji słaboprądowych - instalacji oddymiania i przewietrzania klatki schodowej - Załącznik Nr 8f do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-04-13 13:41
Fuks Bożena
2.48MB
Projekt wykonawczy: instalacje wod-kan. - Załącznik Nr 8g do SIWZ Projekt wykonawczy: instalacje wod-kan. - Załącznik Nr 8g do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
16-04-13 13:42
Fuks Bożena
1.55MB
przedmiar robót – roboty instalacyjne c.o. i wentylacja - Załącznik Nr 8h do SIWZ przedmiar robót – roboty instalacyjne c.o. i wentylacja - Załącznik Nr 8h do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
16-04-13 13:43
Fuks Bożena
129.97KB
przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8i do SIWZ przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8i do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
16-04-13 13:44
Fuks Bożena
201.07KB
przedmiar robót – instalacje wod-kan. - Załącznik Nr 8j do SIWZ przedmiar robót – instalacje wod-kan. - Załącznik Nr 8j do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
16-04-13 13:45
Fuks Bożena
114.36KB
przedmiar robót – instalacje elektryczne - Załącznik Nr 8k do SIWZ przedmiar robót – instalacje elektryczne - Załącznik Nr 8k do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
16-04-13 13:46
Fuks Bożena
107.91KB
przedmiar robót – instalacje słaboprądowe - Załącznik Nr 8l do SIWZ przedmiar robót – instalacje słaboprądowe - Załącznik Nr 8l do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
16-04-13 13:47
Fuks Bożena
64.88KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST1.1,          ST 1.2 oraz Szczegółowe Specyfikacja Techniczne od ST 1.3 do ST 1.5           - Załącznik Nr 9a do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST1.1, ST 1.2 oraz Szczegółowe Specyfikacja Techniczne od ST 1.3 do ST 1.5 - Załącznik Nr 9a do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
16-04-13 13:48
Fuks Bożena
427.77KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST02 – instalacje       wod- kan. - Załącznik Nr 9b do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST02 – instalacje wod- kan. - Załącznik Nr 9b do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
16-04-13 13:49
Fuks Bożena
212.02KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - SST-04              Roboty elektryczne - Załącznik Nr 9c do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - SST-04 Roboty elektryczne - Załącznik Nr 9c do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
16-04-13 13:50
Fuks Bożena
95.06KB
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-03 – Instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji - Załącznik Nr 9d do SIWZ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST-03 – Instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji - Załącznik Nr 9d do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
16-04-13 13:51
Fuks Bożena
138.4KB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - instalacji oddymiania i przewietrzania klatki schodowej - Załącznik Nr 9e do SIWZ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - instalacji oddymiania i przewietrzania klatki schodowej - Załącznik Nr 9e do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
16-04-13 13:52
Fuks Bożena
56.32KB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
16-04-22 08:37
Fuks Bożena
206.06KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 276242