Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.3.2015 
Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 1 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2015-07-13 
Termin składania ofert: 2015-07-22 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-07-13 13:32
Fuks Bożena
204.71KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
15-07-13 13:33
Fuks Bożena
521.05KB
Załącznik Nr 1 - oferta – wzór Załącznik Nr 1 - oferta – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
15-07-13 13:35
Fuks Bożena
250.06KB
Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniem opiekuna i kierowcy – wzór Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniem opiekuna i kierowcy – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
15-07-13 13:36
Fuks Bożena
262.93KB
Załącznik Nr 3 - mapka – przebieg trasy Załącznik Nr 3 - mapka – przebieg trasy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
15-07-13 13:41
Fuks Bożena
0.96MB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
15-07-13 13:43
Fuks Bożena
173.91KB
Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  –  wzór Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
15-07-13 13:44
Fuks Bożena
170.28KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
15-07-13 13:46
Fuks Bożena
189.24KB
Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
15-07-13 13:48
Fuks Bożena
182.06KB
Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
15-07-24 11:48
Fuks Bożena
136.86KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
15-08-17 14:57
Fuks Bożena
286.71KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 239366