Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.15.2014  
Przedmiot zamówienia: „Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz do Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka w Katowicach w roku szkolnym 2014/2015– Trasa Nr 9”.  
Rodzaj zamówienia: Usługi  
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2014-07-25 
Termin składania ofert: 2014-08-04 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami Nr od 1 -7  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
14-07-25 12:24 Fuks Bożena 106.38KB
format: format_pdf Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
14-07-25 12:25 Fuks Bożena 172.14KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 - oferta – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 590
14-07-25 12:26 Fuks Bożena 88.63KB
format: format_pdf Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniem opiekuna i kierowcy – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 677
14-07-25 12:26 Fuks Bożena 94.6KB
format: format_pdf Załącznik Nr 3 - mapka – przebieg trasy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 718
14-07-25 12:27 Fuks Bożena 1.38MB
format: format_pdf Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 682
14-07-25 12:28 Fuks Bożena 64.12KB
format: format_pdf Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 720
14-07-25 12:29 Fuks Bożena 68.58KB
format: format_pdf Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia– wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 693
14-07-25 12:29 Fuks Bożena 73.09KB
format: format_pdf Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 606
14-07-25 12:30 Fuks Bożena 65.45KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592
14-08-11 13:26 Dulias Katarzyna 72.26KB
format: format_pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
14-08-25 16:26 Fuks Bożena 75.54KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 422149