Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Katarzyna Dulias 
Numer postępowania: ZP.271.8.2020 
Przedmiot zamówienia: „Adaptacja pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia Przedszkola” 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2020-10-28 
Termin składania ofert: 2020-11-19 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 
Zapytania i odpowiedzi: Odpowiedź – wyjaśnienia na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedź II – wyjaśnienia na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedź III – wyjaśnienia na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 37 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
20-10-28 13:36 Dulias Katarzyna 480.94KB
format: format_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
20-10-28 13:37 Dulias Katarzyna 0.94MB
format: format_zip Załącznik Nr 1 – wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
20-10-28 13:39 Dulias Katarzyna 281.96KB
format: format_zip Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
20-10-28 13:40 Dulias Katarzyna 819.57KB
format: format_zip Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
20-10-28 13:42 Dulias Katarzyna 238.92KB
format: format_zip Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
20-10-28 13:42 Dulias Katarzyna 152.95KB
format: format_zip Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
20-10-28 13:46 Dulias Katarzyna 194.58KB
format: format_zip Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
20-10-28 13:46 Dulias Katarzyna 265.16KB
format: format_zip Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
20-10-28 13:47 Dulias Katarzyna 145.44KB
format: format_pdf Załącznik Nr 8 - Strona tytułowa dokumentacji projektowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
20-10-28 13:48 Dulias Katarzyna 50.72KB
format: format_pdf Projekt budowlany: Załącznik Nr 9.1 - Tom I - branża: architektura
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
20-10-28 13:49 Dulias Katarzyna 11.35MB
format: format_pdf Projekt budowlany: Załącznik Nr 9.2. - Tom II - branża: konstrukcja,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
20-10-28 13:51 Dulias Katarzyna 5.45MB
format: format_pdf Projekt budowlany: Załącznik Nr 9.3 - Tom III branża: sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
20-10-28 13:51 Dulias Katarzyna 4.66MB
format: format_pdf Projekt budowlany: Załącznik Nr 9.4 - Tom IV branża: elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
20-10-28 13:53 Dulias Katarzyna 11.27MB
format: format_pdf Projekt budowlany: Załącznik Nr 9.5 - Opinia geotechniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
20-10-28 13:54 Dulias Katarzyna 1.32MB
format: format_pdf Projekt wykonawczy: Załącznik Nr 10.1 - Tom I - branża: architektura
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
20-10-28 13:56 Dulias Katarzyna 5.91MB
format: format_pdf Projekt wykonawczy: Załącznik Nr 10.2 - Tom II - branża: konstrukcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
20-10-28 13:57 Dulias Katarzyna 5.45MB
format: format_pdf Projekt wykonawczy: Załącznik Nr 10.3 - Tom III branża: sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
20-10-28 13:58 Dulias Katarzyna 5.55MB
format: format_pdf Projekt wykonawczy: Załącznik Nr 10.4 - Tom IV branża: elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
20-10-28 13:58 Dulias Katarzyna 12.66MB
format: format_pdf Przedmiar robót: Załącznik Nr 11.1 - branża: architektura i konstrukcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
20-10-28 14:00 Dulias Katarzyna 14.66MB
format: format_pdf Przedmiar robót: Załącznik Nr 11.2 - branża: sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
20-10-28 14:01 Dulias Katarzyna 9.94MB
format: format_pdf Przedmiar robót: Załącznik Nr 11.3 - branża: elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
20-10-28 14:02 Dulias Katarzyna 7.68MB
format: format_pdf Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Załącznik Nr 12.1. - Specyfikacja ogólna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
20-10-28 14:04 Dulias Katarzyna 351.99KB
format: format_pdf Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Załącznik Nr 12.2. - branża: architektura,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
20-10-28 14:05 Dulias Katarzyna 1.67MB
format: format_pdf Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Załącznik Nr 12.3. - branża: konstrukcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
20-10-28 14:09 Dulias Katarzyna 268.03KB
format: format_pdf Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Załącznik Nr 12.4. - branża: sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
20-10-28 14:11 Dulias Katarzyna 294.73KB
format: format_pdf Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Załącznik Nr 12.5. - branża: elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
20-10-28 14:12 Dulias Katarzyna 2.75MB
format: format_blank Załącznik Nr 13 – Klucz publiczny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
20-10-28 14:13 Dulias Katarzyna 700Byte
format: format_doc Załącznik Nr 14 – Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
20-10-28 14:13 Dulias Katarzyna 22KB
format: format_pdf Odpowiedź – wyjaśnienia na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
20-11-03 11:52 Dulias Katarzyna 174.44KB
format: format_zip Przedmiary robót (Załączniki 11.1,11.2 i 11.3) do SIWZ w wersji edytowalnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
20-11-03 11:54 Dulias Katarzyna 100.04KB
format: format_pdf Odpowiedź II – wyjaśnienia na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
20-11-05 11:42 Dulias Katarzyna 215.64KB
format: format_pdf Odpowiedź III – wyjaśnienia na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
20-11-16 08:25 Dulias Katarzyna 186.65KB
format: format_pdf Załącznik do odpowiedzi III na zapytania - wyjaśnienia do treści SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
20-11-16 08:26 Dulias Katarzyna 341.54KB
format: format_pdf Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
20-11-19 15:13 Fuks Bożena 283.24KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
20-12-09 15:05 Dulias Katarzyna 163.68KB
format: format_pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
21-01-19 13:53 Dulias Katarzyna 423.97KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 421839