Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.7.2020 
Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2020-08-25 
Termin składania ofert: 2020-09-28 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  
Zapytania i odpowiedzi: Odpowiedź - wyjaśnienia do SIWZ 
Uwagi: Zmiana treści SIWZ 
Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
20-08-25 09:54 Fuks Bożena 150.79KB
format: format_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
20-08-25 09:56 Fuks Bożena 662.72KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
20-08-25 09:57 Fuks Bożena 530.64KB
format: format_zip Załącznik Nr 2 - wzór umowy wraz z załącznikami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
20-08-25 09:58 Fuks Bożena 0.9MB
format: format_pdf Załącznik Nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - format pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
20-08-25 09:59 Fuks Bożena 89.23KB
format: format_blank Załącznik Nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - format xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
20-08-25 09:59 Fuks Bożena 137.53KB
format: format_zip Załącznik Nr 4 – oświadczenia Wykonawcy – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
20-08-25 10:00 Fuks Bożena 257.63KB
format: format_zip Załącznik Nr 5 - wykaz usług – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
20-08-25 10:01 Fuks Bożena 192.82KB
format: format_zip Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
20-08-25 10:02 Fuks Bożena 158.84KB
format: format_zip Załącznik Nr 7 - wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
20-08-25 10:03 Fuks Bożena 232.76KB
format: format_zip Załącznik Nr 8 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
20-08-25 10:03 Fuks Bożena 186.02KB
format: format_blank Załącznik Nr 9 – Klucz publiczny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
20-08-25 10:04 Fuks Bożena 700Byte
format: format_doc Załącznik Nr 10 – Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
20-08-25 10:05 Fuks Bożena 22KB
format: format_pdf Odpowiedź - wyjaśnienia na zapytania do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
20-09-17 10:56 Fuks Bożena 321.91KB
format: format_pdf Zmiana treści SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
20-09-17 10:57 Fuks Bożena 176.97KB
format: format_pdf Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
20-09-28 16:06 Dulias Katarzyna 216.81KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
20-11-02 15:21 Dulias Katarzyna 136.35KB
format: format_pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
20-12-04 09:29 Dulias Katarzyna 97.6KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 421837