Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Katarzyna Dulias 
Numer postępowania: ZP.271.4.2020 
Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2020-06-19 
Termin składania ofert: 2020-07-02 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
20-06-19 14:14 Dulias Katarzyna 505.69KB
format: format_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
20-06-19 14:15 Dulias Katarzyna 624.92KB
format: format_zip Załącznik Nr 1 - oferta – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
20-06-19 14:16 Dulias Katarzyna 819.55KB
format: format_zip Załącznik Nr 2 - umowa wraz z załącznikami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
20-06-19 14:16 Dulias Katarzyna 656.53KB
format: format_zip Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
20-06-19 14:17 Dulias Katarzyna 797.66KB
format: format_zip Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
20-06-19 14:18 Dulias Katarzyna 699.89KB
format: format_zip Załącznik Nr 5 - wykaz usług - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
20-06-19 14:20 Dulias Katarzyna 737.45KB
format: format_zip Załącznik Nr 6 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
20-06-19 14:21 Dulias Katarzyna 748.96KB
format: format_zip Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
20-06-19 14:22 Dulias Katarzyna 740.14KB
format: format_pdf Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
20-07-02 12:10 Dulias Katarzyna 283.35KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
20-07-22 11:50 Fuks Bożena 163.01KB
format: format_pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
20-08-06 10:18 Fuks Bożena 427.62KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 422151