Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.23.2018 
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach, Gr 3 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2018-10-25 
Termin składania ofert: 2018-11-15 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 9 
Zapytania i odpowiedzi: Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ Zmiana treści SIWZ II Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ 
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
18-10-25 11:12 Fuks Bożena 841.82KB
format: format_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
18-10-25 11:13 Fuks Bożena 1.69MB
format: format_zip Załącznik Nr 1 – wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
18-10-25 11:13 Fuks Bożena 356.19KB
format: format_zip Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
18-10-25 11:14 Fuks Bożena 0.92MB
format: format_zip Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
18-10-25 11:14 Fuks Bożena 314.1KB
format: format_zip Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
18-10-25 11:15 Fuks Bożena 224.89KB
format: format_zip Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
18-10-25 11:16 Fuks Bożena 268.52KB
format: format_zip Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
18-10-25 11:17 Fuks Bożena 247.98KB
format: format_zip Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
18-10-25 11:17 Fuks Bożena 217.39KB
format: format_pdf Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
18-10-25 11:18 Fuks Bożena 27.09KB
format: format_pdf Projekt techniczny termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach - Załącznik Nr 8b do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
18-10-25 11:20 Fuks Bożena 15.56MB
format: format_pdf Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach - Załącznik Nr 8c do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
18-10-25 11:20 Fuks Bożena 1.28MB
format: format_pdf Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8d do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
18-10-25 11:21 Fuks Bożena 207.1KB
format: format_pdf Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych - Załącznik Nr 8e do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
18-10-25 11:21 Fuks Bożena 27.54KB
format: format_zip Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
18-10-25 11:22 Fuks Bożena 1.07MB
format: format_pdf Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
18-11-08 08:26 Fuks Bożena 202.99KB
format: format_pdf Zmiana treści SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
18-11-08 08:26 Fuks Bożena 201.23KB
format: format_pdf II odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
18-11-09 09:53 Fuks Bożena 199.21KB
format: format_pdf Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
18-11-15 14:01 Fuks Bożena 228.38KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
18-12-11 11:29 Fuks Bożena 219.25KB
format: format_pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
19-01-03 10:38 Fuks Bożena 416.42KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 421833