Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.22.2018 
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2018-10-25 
Termin składania ofert: 2018-11-22 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 9, Zmiana treści SIWZ 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 22 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-10-25 11:00
Fuks Bożena
0.93MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-10-25 11:01
Fuks Bożena
1.7MB
Załącznik Nr 1 – wzór oferty Załącznik Nr 1 – wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-10-25 11:02
Fuks Bożena
333.2KB
Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-10-25 11:02
Fuks Bożena
0.92MB
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-10-25 11:03
Fuks Bożena
301.57KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-10-25 11:04
Fuks Bożena
224.8KB
Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-10-25 11:04
Fuks Bożena
268.31KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-10-25 11:05
Fuks Bożena
241.91KB
Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-10-25 11:05
Fuks Bożena
217.23KB
Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-10-25 11:06
Fuks Bożena
23.76KB
Projekt techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej                 w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa Nr 3 – branża budowlana - Załącznik Nr 8b Projekt techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa Nr 3 – branża budowlana - Załącznik Nr 8b
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
18-10-25 11:07
Fuks Bożena
11.44MB
Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8c Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8c
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
18-10-25 11:08
Fuks Bożena
80.37KB
Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa Nr 3 Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa Nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-10-25 11:08
Fuks Bożena
257.03KB
Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-11-05 10:47
Fuks Bożena
202.73KB
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-11-13 11:52
Fuks Bożena
227.39KB
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-11-13 11:52
Fuks Bożena
155.5KB
Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-11-15 09:14
Fuks Bożena
204.83KB
II Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-11-15 09:17
Fuks Bożena
200.91KB
nowy rysunek Nr 1 „Zestawienie stolarki okiennej” nowy rysunek Nr 1 „Zestawienie stolarki okiennej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-11-15 09:19
Fuks Bożena
373.08KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-11-22 13:23
Fuks Bożena
224.47KB
Ogloszenie o wyborze oferty Ogloszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-12-04 12:56
Fuks Bożena
182.87KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
19-01-03 10:36
Fuks Bożena
428.69KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 269245