Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.20.2018 
Przedmiot zamówienia: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2018-09-21 
Termin składania ofert: 2018-10-08 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami od 1 do 12 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Zapytania i odpowiedzi: Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 36 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
18-09-21 10:00 Fuks Bożena 483.65KB
format: format_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
18-09-21 10:01 Fuks Bożena 905.18KB
format: format_zip Załącznik Nr 1 – wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
18-09-21 10:01 Fuks Bożena 277.9KB
format: format_zip Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
18-09-21 10:02 Fuks Bożena 0.97MB
format: format_zip Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
18-09-21 10:03 Fuks Bożena 243.01KB
format: format_zip Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
18-09-21 10:04 Fuks Bożena 156.08KB
format: format_zip Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
18-09-21 10:05 Fuks Bożena 194.22KB
format: format_zip Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
18-09-21 10:06 Fuks Bożena 203.51KB
format: format_zip Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
18-09-21 10:08 Fuks Bożena 143.69KB
format: format_pdf Załącznik Nr 8 - Strona tytułowa dokumentacji projektowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
18-09-21 10:11 Fuks Bożena 47.71KB
format: format_zip Załącznik Nr 9a - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 1/4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
18-09-21 10:15 Fuks Bożena 56.02MB
format: format_zip Załącznik Nr 9b - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 2/4: Architektura
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
18-09-21 10:16 Fuks Bożena 4.63MB
format: format_zip Załącznik Nr 9c - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 3/4: Konstrukcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
18-09-21 10:17 Fuks Bożena 4.91MB
format: format_zip Załącznik Nr 9d - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 4/4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
18-09-21 10:18 Fuks Bożena 10.15MB
format: format_pdf Załącznik Nr 9e - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” - Wykaz zmian nieistotnych do projektu budowlanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
18-09-21 10:20 Fuks Bożena 1.75MB
format: format_zip Załącznik Nr 10 a - Projekt wykonawczy - Tom I Teczka formalno-prawna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
18-09-21 10:21 Fuks Bożena 29.02MB
format: format_zip Załącznik Nr 10 b - Projekt wykonawczy - Tom I.1 Projekt zagospodarowania terenu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
18-09-21 10:23 Fuks Bożena 11.42MB
format: format_pdf Załącznik Nr 10 c - Projekt wykonawczy - Tom I.2a Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
18-09-21 10:23 Fuks Bożena 1.58MB
format: format_pdf Załącznik Nr 10 d - Projekt wykonawczy - Tom I.2b Projekt geotechniczny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
18-09-21 10:24 Fuks Bożena 1.93MB
format: format_pdf Załącznik Nr 10 e - Projekt wykonawczy - Tom I.3 Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z wycinką drzew
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
18-09-21 10:26 Fuks Bożena 4.44MB
format: format_zip Załącznik Nr 10 f - Projekt wykonawczy - Tom I.4 Ekspertyza techniczna z inwentaryzacją
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
18-09-21 10:26 Fuks Bożena 590.46KB
format: format_zip Załącznik Nr 10 g - Projekt wykonawczy - Tom II.1 Architektura
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
18-09-21 10:28 Fuks Bożena 8.62MB
format: format_zip Załącznik Nr 10 h - Projekt wykonawczy - Tom II.2 Aranżacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
18-09-21 10:28 Fuks Bożena 4.25MB
format: format_zip Załącznik Nr 10 i - Projekt wykonawczy - Tom III Konstrukcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
18-09-21 10:29 Fuks Bożena 13.22MB
format: format_zip Załącznik Nr 10 j - Projekt wykonawczy - Tom IV Instalacje wewnętrzne – elektryczne i elektryczne niskoprądowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
18-09-21 10:30 Fuks Bożena 5.75MB
format: format_zip Załącznik Nr 10 k - Projekt wykonawczy - Tom V Instalacje wewnętrzne sanitarne: wod-kan, centralnego ogrzewania i sieć wewnętrzna kanalizacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
18-09-21 10:31 Fuks Bożena 4.84MB
format: format_zip Załącznik Nr 10 l - Projekt wykonawczy - Tom VI Wentylacja mechaniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
18-09-21 10:32 Fuks Bożena 1.92MB
format: format_pdf Załącznik Nr 11 - Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 416
18-09-21 10:34 Fuks Bożena 1.36MB
format: format_pdf Załącznik Nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ogólna, branża budowlana cz.1 i 2, branża elektryczna i niskoprądowa, branża instalacji wod.-kan.i c.o. i wew. sieć kanalizacyjna, branża sanitarna wentylacji mechanicznej).
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 699
18-09-21 10:35 Fuks Bożena 3.99MB
format: format_pdf Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
18-09-27 13:25 Fuks Bożena 174.66KB
format: format_zip Przedmiary robót w wersji edytowalnej xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
18-09-27 13:26 Fuks Bożena 210.37KB
format: format_pdf Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
18-10-03 09:15 Fuks Bożena 409.14KB
format: format_pdf Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
18-10-03 09:16 Fuks Bożena 276.54KB
format: format_pdf Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
18-10-08 13:09 Fuks Bożena 267.01KB
format: format_pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
18-10-11 11:03 Fuks Bożena 126.5KB
format: format_pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
18-10-11 12:22 Fuks Bożena 385.67KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 422147