Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Korneliusz Kokowski 
Numer postępowania: ZDiSK-ZPM.271.5.2014 
Przedmiot zamówienia: Budowa ulicy Słonecznej w sołectwie Książenice 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2014-05-28 
Termin składania ofert: 2014-06-17 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od nr 1 do nr 12 
Zapytania i odpowiedzi: Odpowiedz I i wyjasnienia zamawiajacego 
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 23 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 450
14-05-28 10:23 Kokowski Korneliusz 57.24KB
format: format_pdf SIWZ_Budowa ul. Słonecznej w sołectwie Książenice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 540
14-05-28 10:24 Kokowski Korneliusz 164.73KB
format: format_doc Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
14-05-28 10:25 Kokowski Korneliusz 27KB
format: format_pdf Załącznik nr 2 Wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 559
14-05-28 10:26 Kokowski Korneliusz 166.6KB
format: format_doc Załącznik Nr 3.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 523
14-05-28 10:26 Kokowski Korneliusz 15KB
format: format_doc Załącznik Nr 4.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 531
14-05-28 10:27 Kokowski Korneliusz 27KB
format: format_doc Załącznik Nr 5.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 524
14-05-28 10:28 Kokowski Korneliusz 21KB
format: format_doc Załącznik Nr 6.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 531
14-05-28 10:28 Kokowski Korneliusz 15.5KB
format: format_doc Załącznik Nr 7.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
14-05-28 10:28 Kokowski Korneliusz 15KB
format: format_doc Załącznik Nr 8.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
14-05-28 10:29 Kokowski Korneliusz 17KB
format: format_blank Dokumentacja projektowa_branża drogowa.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
14-05-28 10:54 Kokowski Korneliusz 1.23MB
format: format_pdf Dokumentacja projektowa branża sanitarna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1203
14-05-28 11:03 Kokowski Korneliusz 20.17MB
format: format_pdf STWiORB_Branża drogowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 586
14-05-28 11:04 Kokowski Korneliusz 1.42MB
format: format_pdf STWiORB_branża sanitarna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 675
14-05-28 11:04 Kokowski Korneliusz 92.07KB
format: format_pdf Przedmiar.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
14-05-28 11:05 Kokowski Korneliusz 96.08KB
format: format_pdf Dokumentacja geologiczna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1048
14-05-28 11:06 Kokowski Korneliusz 638.62KB
format: format_pdf Odpowiedź I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
14-06-03 12:17 Kokowski Korneliusz 80.73KB
format: format_blank Słoneczna - plan sytuacyjno-wysokościowy (rys nr 3).part1.exe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
14-06-03 12:22 Kokowski Korneliusz 19.07MB
format: format_blank Słoneczna - plan sytuacyjno-wysokościowy (rys nr 3).part2.rar
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
14-06-03 12:25 Kokowski Korneliusz 17.5MB
format: format_pdf MAPA AKTUALNA 12.05.2013.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
14-06-03 12:26 Kokowski Korneliusz 2.17MB
format: format_pdf STAN ISTNIEJĄCY (RYS NR 1).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
14-06-03 12:27 Kokowski Korneliusz 2.23MB
format: format_pdf ogłoszenie o wyborze oferty Budowa ulicy Słonecznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 478
14-07-01 10:55 Kokowski Korneliusz 95.3KB
format: format_pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
14-07-09 11:10 Kokowski Korneliusz 185.46KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 384664