Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.2.2018 
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 10, Gr 2 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2018-02-07 
Termin składania ofert: 2018-02-27 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 9 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-02-07 11:51
Fuks Bożena
0.93MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
18-02-07 11:52
Fuks Bożena
1.62MB
Załącznik Nr 1 – wzór oferty Załącznik Nr 1 – wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-02-07 11:52
Fuks Bożena
854.25KB
Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-02-07 11:53
Fuks Bożena
1.11MB
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-02-07 11:53
Fuks Bożena
860.78KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-02-07 11:54
Fuks Bożena
776.23KB
Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-02-07 11:55
Fuks Bożena
768.08KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-02-07 11:57
Fuks Bożena
771.28KB
Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-02-07 11:57
Fuks Bożena
767.12KB
Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
18-02-07 11:58
Fuks Bożena
28.93KB
Projekt techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej                  w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 10 - Załącznik Nr 8b Projekt techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 10 - Załącznik Nr 8b
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
18-02-07 11:59
Fuks Bożena
27.22MB
Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8c Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8c
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
18-02-07 12:00
Fuks Bożena
190.86KB
Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach –Przedszkole Nr 10 Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach –Przedszkole Nr 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
18-02-07 12:01
Fuks Bożena
877.95KB
Informacja z otwarcia Informacja z otwarcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
18-02-27 14:07
Fuks Bożena
300.55KB
Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
18-03-12 10:19
Fuks Bożena
214.14KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
18-03-28 11:20
Fuks Bożena
386.06KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 275081