Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.8.2017 
Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 6 
Rodzaj zamówienia: Usługi  
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2017-07-11 
Termin składania ofert: 2017-07-20 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami do 1 do 8  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
17-07-11 13:01 Fuks Bożena 538.97KB
format: format_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
17-07-11 13:01 Fuks Bożena 673.35KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 - oferta – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
17-07-11 13:02 Fuks Bożena 336.98KB
format: format_pdf Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniami opiekunów i kierowców – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
17-07-11 13:03 Fuks Bożena 488.57KB
format: format_pdf Załącznik Nr 3 – umowa dzierżawy – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
17-07-11 13:03 Fuks Bożena 269.21KB
format: format_pdf Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 505
17-07-11 13:04 Fuks Bożena 302.55KB
format: format_pdf Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
17-07-11 13:04 Fuks Bożena 156.57KB
format: format_pdf Załącznik Nr 6 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
17-07-11 13:05 Fuks Bożena 211.94KB
format: format_pdf Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
17-07-11 13:06 Fuks Bożena 188.12KB
format: format_pdf Załącznik Nr 8 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
17-07-11 13:06 Fuks Bożena 143.51KB
format: format_pdf Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 454
17-07-20 13:10 Fuks Bożena 344.94KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
17-07-26 11:04 Fuks Bożena 180.29KB
format: format_pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 552
17-08-09 13:53 Fuks Bożena 593.96KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 422146