Uchwały i wyjaśnienia PKW

Kategoria: Uchwały i wyjaśnienia PKW [ 24 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_doc Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
09-04-20 11:45 28.5KB
format: format_pdf WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
09-04-20 08:27 17.97KB
format: format_doc Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
09-04-10 11:16 20KB
format: format_doc Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania oraz trybu i zasad powoływani
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
09-04-10 11:14 20KB
format: format_doc WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZ¡CE ZADAÑ I TRYBU PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW W WYBORACH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZ¡DZONYCH NA DZIEÑ 7 CZERWCA 2009 R.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
09-04-03 12:06 214.5KB
format: format_pdf Wyjaśnienia PKW w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniajacych do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
09-04-03 08:59 110.41KB
format: format_doc Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie niedopuszczalności spłaty kredytu zaciągniętego przez partię polityczną przez poręczyciela, którym jest podmiot nieuprawny do finansowania partii politycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
09-04-03 08:27 73KB
format: format_doc Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
09-03-31 15:26 54.5KB
format: format_doc WYTYCZNE DLA REJONOWYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZ¡CE TRYBU I ZASAD PRZEKAZYWANIA PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA, W TRAKCIE GŁOSOWANIA W
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
09-03-31 15:24 54.5KB
format: format_pdf Wzór protokołu głosowania w obwodzie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
09-03-31 15:21 116.76KB
format: format_doc UCHWAŁA PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zada
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
09-03-31 15:18 25.5KB
format: format_doc UCHWAŁA PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
09-03-31 15:15 26.5KB
format: format_doc Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
09-03-31 15:12 89.5KB
format: format_doc UCHWAŁA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
09-03-31 15:09 89.5KB
format: format_doc UCHWAŁA PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
09-03-31 15:05 28KB
format: format_doc UCHWAŁA PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów posłów do Parlamentu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
09-03-31 15:02 26KB
format: format_doc Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 10 marca 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
09-03-20 08:57 86KB
format: format_doc Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach za granicą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
09-03-13 14:01 37.5KB
format: format_doc Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach w kraju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
09-03-13 14:00 48KB
format: format_doc Informacja PKW o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych-KW o zamiarze zgłoszenia kandydatów do PE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 710
09-03-13 13:54 83.5KB
format: format_doc Information.on entering in the register of voters
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
09-03-13 13:50 28KB
format: format_doc Informacja PKW w sprawie wpisywania do rejestru wyborców osób niebędących obywatelami polskimi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
09-03-13 13:47 27.5KB
format: format_doc Wyjaśnienia PKW o liczbie posłów do PE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
09-03-13 13:40 20KB
format: format_pdf PKW 82 KB
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
09-02-26 10:09 81.07KB

Redakcja strony: Uchwały i wyjaśnienia PKWRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-22 10:05:01
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 2331