Petycje

Szczegóły petycji: Petycja w sprawie opublikowania w BIP służbowych numerów telefonów komórkowych, usprawniających komunikację z Urzędem.
Data złożenia petycji: 2019-08-26
Podmiot składający: Szulc-Efekt Sp.z o. o.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przedmiot: Petycja w sprawie opublikowania w BIP służbowych numerów telefonów komórkowych, usprawniających komunikację z Urzędem.
Plik z petycją: pobierz pobrano: 17
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-09-05 09:50:32
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-09-05 09:45:08
Status: rozpatrzona
Zasięgane opinie:
Plik o wydanie opinii: brak pliku
Opinia:
Plik z wydaną opinią: brak pliku
Plik ze sposobem załatwienia petycji: pobierz pobrano: 18
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-11-22 13:43:51
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-11-22 13:42:04
Plik z ponowną petycją: brak pliku
Data złożenia ponownej petycji:
Plik ze sposobem załatwienia ponownej petycji: brak pliku

Lista złożonych petycji.

Lista złożonych petycji
Lp Podmiot Przedmiot Status Szczegóły petycji
40 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Głębokie doły" rozpatrzona szczegóły
39 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja dot. przekazania treści petycji Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich rozpatrzona szczegóły
38 Szulc-Efekt Sp.z o. o. Petycja w sprawie opublikowania w BIP służbowych numerów telefonów komórkowych, usprawniających komunikację z Urzędem. rozpatrzona szczegóły
37 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej o zainicjowanie akcji edukacyjnej dot. właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe rozpatrzona szczegóły
36 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zainicjowania akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew na terenie Gminy i Miasta rozpatrzona szczegóły
35 Tomasz Miłowski Petycja w sprawie usunięcia jemioły z pomnika przyrody - lipy drobnolistnej rosnącej w Książenicach rozpatrzona szczegóły
34 Szulc-Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc Petycja dot. zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, w celu modernizację parku maszynowego. rozpatrzona szczegóły
33 Szulc-Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc Petycja dot. zebrania ofert rynkowych i dokonania analizy wydatków ponoszonych za usługi telekomunikacyjne rozpatrzona szczegóły
32 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja do Rady Miejskiej w sprawie wymiany nawierzchni drogi rozpatrzona szczegóły
31 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie odstąpienia od decyzji w przedmiocie łączenia klas IV rozpatrzona szczegóły
Drukuj Liczba odwiedzin: 29978