Petycje

Szczegóły petycji: Petycja do Rady Miejskiej o zainicjowanie akcji edukacyjnej dot. właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe
Data złożenia petycji: 2019-06-06
Podmiot składający: Tomasz Miłowski
Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przedmiot: Petycja do Rady Miejskiej o zainicjowanie akcji edukacyjnej dot. właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe
Plik z petycją: pobierz pobrano: 29
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-06-12 13:27:16
Wytworzenie:
Data wytworzenia: 2019-06-12 13:25:17
Status: rozpatrzona
Zasięgane opinie: przekazanie petycji
Plik o wydanie opinii: pobierz pobrano: 26
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-07-11 11:18:51
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-07-11 11:17:52
Opinia:
Plik z wydaną opinią: brak pliku
Plik ze sposobem załatwienia petycji: pobierz pobrano: 25
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-09-06 11:46:46
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-09-06 11:43:54
Plik z ponowną petycją: brak pliku
Data złożenia ponownej petycji:
Plik ze sposobem załatwienia ponownej petycji: brak pliku

Lista złożonych petycji.

Lista złożonych petycji
Lp Podmiot Przedmiot Status Szczegóły petycji
40 Szulc-Efekt sp. z o. o., S4E S.A. Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii rozpatrzona szczegóły
39 Wyłączenie jawności art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważanie instalacji na budynków Urzędu systemów fotowoltaicznych. rozpatrzona szczegóły
38 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste rozpatrzona szczegóły
37 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja do Burmistrza w sprawie zaprzestania organizowania Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "O Złote Cygaro Wilhelma" bez rozpatrzenia szczegóły
36 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zaprzestania organizowania Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "O Złote Cygaro Wilhelma" przekazanie petycji do podmiotu właściwego szczegóły
35 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach petycja w sprawie przekazywania przez Urząd bezpłatnych informacji Lokalnym Mikroprzedsiębiorcom rozpatrzona szczegóły
34 Społeczny Komitet Mieszkańców Leszczyn i Przegędzy petycja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM Czerwionka-Leszczyny rozpatrzona szczegóły
33 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" rozpatrzona szczegóły
32 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach petycja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ulicy Lompy. rozpatrzona szczegóły
31 Wyłączenie jawności (art.4 ust. 3 ustawy o petycjach) Petycja dot. publikacji w całości niniejszego wniosku na stronie internetowej lub w BIP rozpatrzona szczegóły
Drukuj Liczba odwiedzin: 29982