Petycje

Szczegóły petycji: Petycja do Rady Miejskiej o zainicjowanie akcji edukacyjnej dot. właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe
Data złożenia petycji: 2019-06-06
Podmiot składający: Tomasz Miłowski
Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przedmiot: Petycja do Rady Miejskiej o zainicjowanie akcji edukacyjnej dot. właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe
Plik z petycją: pobierz pobrano: 29
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-06-12 13:27:16
Wytworzenie:
Data wytworzenia: 2019-06-12 13:25:17
Status: rozpatrzona
Zasięgane opinie: przekazanie petycji
Plik o wydanie opinii: pobierz pobrano: 26
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-07-11 11:18:51
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-07-11 11:17:52
Opinia:
Plik z wydaną opinią: brak pliku
Plik ze sposobem załatwienia petycji: pobierz pobrano: 25
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-09-06 11:46:46
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-09-06 11:43:54
Plik z ponowną petycją: brak pliku
Data złożenia ponownej petycji:
Plik ze sposobem załatwienia ponownej petycji: brak pliku

Lista złożonych petycji.

Lista złożonych petycji
Lp Podmiot Przedmiot Status Szczegóły petycji
40 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Głębokie doły" rozpatrzona szczegóły
39 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja dot. przekazania treści petycji Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich rozpatrzona szczegóły
38 Szulc-Efekt Sp.z o. o. Petycja w sprawie opublikowania w BIP służbowych numerów telefonów komórkowych, usprawniających komunikację z Urzędem. rozpatrzona szczegóły
37 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej o zainicjowanie akcji edukacyjnej dot. właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe rozpatrzona szczegóły
36 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zainicjowania akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew na terenie Gminy i Miasta rozpatrzona szczegóły
35 Tomasz Miłowski Petycja w sprawie usunięcia jemioły z pomnika przyrody - lipy drobnolistnej rosnącej w Książenicach rozpatrzona szczegóły
34 Szulc-Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc Petycja dot. zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, w celu modernizację parku maszynowego. rozpatrzona szczegóły
33 Szulc-Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc Petycja dot. zebrania ofert rynkowych i dokonania analizy wydatków ponoszonych za usługi telekomunikacyjne rozpatrzona szczegóły
32 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja do Rady Miejskiej w sprawie wymiany nawierzchni drogi rozpatrzona szczegóły
31 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie odstąpienia od decyzji w przedmiocie łączenia klas IV rozpatrzona szczegóły
Drukuj Liczba odwiedzin: 29981