Petycje

Szczegóły petycji: Petycja do Rady Miejskiej o zainicjowanie akcji edukacyjnej dot. właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe
Data złożenia petycji: 2019-06-06
Podmiot składający: Tomasz Miłowski
Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przedmiot: Petycja do Rady Miejskiej o zainicjowanie akcji edukacyjnej dot. właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe
Plik z petycją: pobierz pobrano: 35
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-06-12 13:27:16
Wytworzenie:
Data wytworzenia: 2019-06-12 13:25:17
Status: rozpatrzona
Zasięgane opinie: przekazanie petycji
Plik o wydanie opinii: pobierz pobrano: 29
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-07-11 11:18:51
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-07-11 11:17:52
Opinia:
Plik z wydaną opinią: brak pliku
Plik ze sposobem załatwienia petycji: pobierz pobrano: 25
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-09-06 11:46:46
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-09-06 11:43:54
Plik z ponowną petycją: brak pliku
Data złożenia ponownej petycji:
Plik ze sposobem załatwienia ponownej petycji: brak pliku

Lista złożonych petycji.

Lista złożonych petycji
Lp Podmiot Przedmiot Status Szczegóły petycji
40 Szulc-Efekt sp. z o. o. Adam Szulc Petycja - analiza udostępnianych przez Urząd płynów do dezynfekcji rąk oraz zaplanowanie postępowania dot. ich zamawiania. rozpatrzona szczegóły
39 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie przekazania jej tekstu wszystkim podległym szkołom podstawowym rozpatrzona szczegóły
38 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zwalczania w miejscach publicznych Barszczu Sosnowskiego szczegóły
37 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpatrzona szczegóły
36 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie podjęcia uchwały zakazującą palenia w piecach w okresie letnim przekazanie petycji do podmiotu właściwego szczegóły
35 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja dot. analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur zw. z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących rozpatrzona szczegóły
34 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie przyporządkowania jej załącznika do odpowiedniej klasy z wykazu akt. rozpatrzona szczegóły
33 Koalicja Polska Wolna od 5G Petycja do Rady Miejskiej -Stop zagrożeniu zdrowia i życia bez rozpatrzenia szczegóły
32 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Petycja o dokonanie analizy wdrożenia procedur zw. z zabezpieczeniem potrzeb dot. płatności bezgotówkowych rozpatrzona szczegóły
31 Renata Sutor Petycja do Rady Miejskiej w zakresie zmiany przepisów prawa przekazanie petycji do podmiotu właściwego szczegóły
Drukuj Liczba odwiedzin: 31450