Petycje

Szczegóły petycji: Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zainicjowania akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew na terenie Gminy i Miasta
Data złożenia petycji: 2019-06-06
Podmiot składający: Tomasz Miłowski
Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przedmiot: Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zainicjowania akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew na terenie Gminy i Miasta
Plik z petycją: pobierz pobrano: 10
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-06-12 12:51:58
Wytworzenie:
Data wytworzenia: 2019-06-12 12:50:17
Status: rozpatrzona
Zasięgane opinie: przekazanie petycji
Plik o wydanie opinii: pobierz pobrano: 5
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-07-11 11:00:38
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-07-11 10:59:22
Opinia:
Plik z wydaną opinią: brak pliku
Plik ze sposobem załatwienia petycji: pobierz pobrano: 6
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-09-06 11:49:57
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-09-06 11:47:24
Plik z ponowną petycją: brak pliku
Data złożenia ponownej petycji:
Plik ze sposobem załatwienia ponownej petycji: brak pliku

Lista złożonych petycji.

Lista złożonych petycji
Lp Podmiot Przedmiot Status Szczegóły petycji
32 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Petycja o dokonanie analizy wdrożenia procedur zw. z zabezpieczeniem potrzeb dot. płatności bezgotówkowych szczegóły
31 Renata Sutor Petycja do Rady Miejskiej w zakresie zmiany przepisów prawa przekazanie petycji do podmiotu właściwego szczegóły
30 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Głębokie doły" szczegóły
29 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja dot. przekazania treści petycji Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic wiejskich rozpatrzona szczegóły
28 Szulc-Efekt Sp.z o. o. Petycja w sprawie opublikowania w BIP służbowych numerów telefonów komórkowych, usprawniających komunikację z Urzędem. rozpatrzona szczegóły
27 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej o zainicjowanie akcji edukacyjnej dot. właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe rozpatrzona szczegóły
26 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zainicjowania akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew na terenie Gminy i Miasta rozpatrzona szczegóły
25 Tomasz Miłowski Petycja w sprawie usunięcia jemioły z pomnika przyrody - lipy drobnolistnej rosnącej w Książenicach rozpatrzona szczegóły
24 Szulc-Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc Petycja dot. zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, w celu modernizację parku maszynowego. rozpatrzona szczegóły
23 Szulc-Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc Petycja dot. zebrania ofert rynkowych i dokonania analizy wydatków ponoszonych za usługi telekomunikacyjne rozpatrzona szczegóły
Drukuj Liczba odwiedzin: 19196