Petycje

Szczegóły petycji: Petycja dot. zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, w celu modernizację parku maszynowego.
Data złożenia petycji: 2019-06-04
Podmiot składający: Szulc-Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc
Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przedmiot: Petycja dot. zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, w celu modernizację parku maszynowego.
Plik z petycją: pobierz pobrano: 4
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-06-07 12:15:44
Wytworzenie:
Data wytworzenia: 2019-06-07 12:08:14
Status: rozpatrzona
Zasięgane opinie: przekazanie petycji
Plik o wydanie opinii: pobierz pobrano: 5
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-07-11 10:51:28
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-07-11 10:50:44
Opinia:
Plik z wydaną opinią: brak pliku
Plik ze sposobem załatwienia petycji: pobierz pobrano: 7
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2019-07-11 11:29:49
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2019-07-11 11:27:54
Plik z ponowną petycją: brak pliku
Data złożenia ponownej petycji:
Plik ze sposobem załatwienia ponownej petycji: brak pliku

Lista złożonych petycji.

Lista złożonych petycji
Lp Podmiot Przedmiot Status Szczegóły petycji
28 Szulc-Efekt Sp.z o. o. Petycja w sprawie opublikowania w BIP służbowych numerów telefonów komórkowych, usprawniających komunikację z Urzędem. szczegóły
27 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej o zainicjowanie akcji edukacyjnej dot. właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe rozpatrzona szczegóły
26 Tomasz Miłowski Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zainicjowania akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew na terenie Gminy i Miasta rozpatrzona szczegóły
25 Tomasz Miłowski Petycja w sprawie usunięcia jemioły z pomnika przyrody - lipy drobnolistnej rosnącej w Książenicach rozpatrzona szczegóły
24 Szulc-Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc Petycja dot. zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, w celu modernizację parku maszynowego. rozpatrzona szczegóły
23 Szulc-Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc Petycja dot. zebrania ofert rynkowych i dokonania analizy wydatków ponoszonych za usługi telekomunikacyjne rozpatrzona szczegóły
22 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja do Rady Miejskiej w sprawie wymiany nawierzchni drogi rozpatrzona szczegóły
21 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie odstąpienia od decyzji w przedmiocie łączenia klas IV rozpatrzona szczegóły
20 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja przeciwko łączeniu klas IV w Szkole Podstawowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach rozpatrzona szczegóły
19 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja z żądaniem podjęcia działań mających na celu analizę arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych rozpatrzona szczegóły
Drukuj Liczba odwiedzin: 14784