Petycje

Szczegóły petycji: Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Data złożenia petycji: 2018-09-13
Podmiot składający: Szulc-Efekt sp. z o. o., S4E S.A.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przedmiot: Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Plik z petycją: pobierz pobrano: 38
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2018-09-20 13:39:53
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2018-09-20 13:37:52
Status: rozpatrzona
Zasięgane opinie:
Plik o wydanie opinii: brak pliku
Opinia:
Plik z wydaną opinią: brak pliku
Plik ze sposobem załatwienia petycji: pobierz pobrano: 29
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2018-12-12 11:48:33
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2018-12-12 11:44:55
Plik z ponowną petycją: brak pliku
Data złożenia ponownej petycji:
Plik ze sposobem załatwienia ponownej petycji: brak pliku

Lista złożonych petycji.

Lista złożonych petycji
Lp Podmiot Przedmiot Status Szczegóły petycji
40 Szulc-Efekt sp. z o. o. Adam Szulc Petycja - analiza udostępnianych przez Urząd płynów do dezynfekcji rąk oraz zaplanowanie postępowania dot. ich zamawiania. rozpatrzona szczegóły
39 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie przekazania jej tekstu wszystkim podległym szkołom podstawowym rozpatrzona szczegóły
38 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zwalczania w miejscach publicznych Barszczu Sosnowskiego szczegóły
37 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpatrzona szczegóły
36 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie podjęcia uchwały zakazującą palenia w piecach w okresie letnim przekazanie petycji do podmiotu właściwego szczegóły
35 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja dot. analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur zw. z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących rozpatrzona szczegóły
34 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie przyporządkowania jej załącznika do odpowiedniej klasy z wykazu akt. rozpatrzona szczegóły
33 Koalicja Polska Wolna od 5G Petycja do Rady Miejskiej -Stop zagrożeniu zdrowia i życia bez rozpatrzenia szczegóły
32 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Petycja o dokonanie analizy wdrożenia procedur zw. z zabezpieczeniem potrzeb dot. płatności bezgotówkowych rozpatrzona szczegóły
31 Renata Sutor Petycja do Rady Miejskiej w zakresie zmiany przepisów prawa przekazanie petycji do podmiotu właściwego szczegóły
Drukuj Liczba odwiedzin: 31440