Petycje

Szczegóły petycji: petycja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ulicy Lompy.
Data złożenia petycji: 2017-05-09
Podmiot składający: Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach
Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przedmiot: petycja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ulicy Lompy.
Plik z petycją: pobierz pobrano: 53
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2017-05-11 15:03:04
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2017-05-11 14:56:22
Status: rozpatrzona
Zasięgane opinie: Przewodniczący Rady Osiedla Malenie
Plik o wydanie opinii: pobierz pobrano: 56
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2017-07-21 10:25:47
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2017-07-21 10:21:37
Opinia: Opinia dot. petycji mieszkańców ul. Lompy o zamontowanie progu zwalniającego.
Plik z wydaną opinią: pobierz pobrano: 57
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2017-08-10 09:55:55
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2017-08-10 09:54:27
Plik ze sposobem załatwienia petycji: pobierz pobrano: 45
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2017-06-06 12:11:50
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2017-06-06 12:08:06
Plik z ponowną petycją: brak pliku
Data złożenia ponownej petycji:
Plik ze sposobem załatwienia ponownej petycji: brak pliku

Lista złożonych petycji.

Lista złożonych petycji
Lp Podmiot Przedmiot Status Szczegóły petycji
40 Szulc-Efekt sp. z o. o. Adam Szulc Petycja - analiza udostępnianych przez Urząd płynów do dezynfekcji rąk oraz zaplanowanie postępowania dot. ich zamawiania. rozpatrzona szczegóły
39 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie przekazania jej tekstu wszystkim podległym szkołom podstawowym rozpatrzona szczegóły
38 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zwalczania w miejscach publicznych Barszczu Sosnowskiego szczegóły
37 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpatrzona szczegóły
36 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie podjęcia uchwały zakazującą palenia w piecach w okresie letnim przekazanie petycji do podmiotu właściwego szczegóły
35 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja dot. analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur zw. z wprowadzeniem screeningu wszystkich osób wchodzących rozpatrzona szczegóły
34 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie przyporządkowania jej załącznika do odpowiedniej klasy z wykazu akt. rozpatrzona szczegóły
33 Koalicja Polska Wolna od 5G Petycja do Rady Miejskiej -Stop zagrożeniu zdrowia i życia bez rozpatrzenia szczegóły
32 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Petycja o dokonanie analizy wdrożenia procedur zw. z zabezpieczeniem potrzeb dot. płatności bezgotówkowych rozpatrzona szczegóły
31 Renata Sutor Petycja do Rady Miejskiej w zakresie zmiany przepisów prawa przekazanie petycji do podmiotu właściwego szczegóły
Drukuj Liczba odwiedzin: 31444