Plan dla obszaru w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza.

Kategoria: Plany Czuchów, Leszczyny, Książenice, Przegędza [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
16-01-19 14:53 Szombara Aleksandra 486.56KB
format: format_pdf Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-08-26 15:05 Szombara Aleksandra 736.2KB
format: format_pdf Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-07-01 09:21 Szombara Aleksandra 31.41KB
format: format_jpg Projekt planu_RYSUNEK.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 667
15-07-01 09:17 Szombara Aleksandra 1.32MB
format: format_pdf Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
15-07-01 09:15 Szombara Aleksandra 104.85KB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 619
15-07-01 09:11 Szombara Aleksandra 1.34MB
format: format_pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dotyczy obszaru w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
15-06-23 15:18 Szombara Aleksandra 634.16KB
format: format_pdf Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
15-06-23 15:06 Szombara Aleksandra 1.61MB
format: format_pdf Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
15-05-05 14:27 Szombara Aleksandra 31.38KB
format: format_jpg Projekt planu_RYSUNEK nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 555
15-05-05 14:26 Szombara Aleksandra 648.02KB
format: format_jpg Projekt planu_RYSUNEK nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
15-05-05 14:26 Szombara Aleksandra 0.91MB
format: format_jpg Projekt planu_RYSUNEK nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
15-05-05 14:25 Szombara Aleksandra 1.32MB
format: format_jpg Projekt planu_RYSUNEK nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
15-05-05 14:25 Szombara Aleksandra 1.08MB
format: format_pdf Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
15-05-05 14:25 Szombara Aleksandra 101.72KB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
15-05-05 14:23 Szombara Aleksandra 1.34MB
format: format_pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i MIasta Czerwionka - Leszczyny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
15-04-29 10:37 Szombara Aleksandra 624.63KB
format: format_doc Wniosek.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
14-07-23 10:17 Górecki Wojciech 13KB
format: format_pdf Obwieszczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
14-07-23 10:17 Górecki Wojciech 526.96KB
format: format_pdf Załącznik do uchwały.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
14-07-23 10:16 Górecki Wojciech 1.92MB
format: format_pdf Uchwała.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
14-07-23 10:16 Górecki Wojciech 54.54KB

Redakcja strony: Plan dla obszaru w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej w obrębie Leszczyny, w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza.Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
  • Pierwsza publikacja:Górecki Wojciech2014-07-23 10:09:05
  • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2014-07-23 10:09:30
  • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2014-07-23 10:09:26
  • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2014-07-23 10:09:26
Drukuj Liczba odwiedzin: 3407