Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny.

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny.
Ostatnia zmiana: 2023-01-31 10:28:12
Redaktor: Szostok Mariola
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2023-01-30 12:54:20 Pala Łukasz Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-01-30 12:51:56 Okun Joanna Zarządzenie Nr 50/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2023 r. w spawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi w 2023 roku" Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-01-30 12:51:43 Pala Łukasz Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-01-30 12:51:01 Pala Łukasz Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-01-30 12:50:56 Okun Joanna Zarządzenie Nr 49/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2023 r. w spawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2023)" Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2023-01-30 12:50:45 Okun Joanna Zarządzenie Nr 49/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2023 r. w spawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2023)" Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-01-30 12:48:40 Okun Joanna Zarządzenie Nr 48/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-01-30 12:47:37 Okun Joanna Zarządzenie Nr 47/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2023 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-01-30 12:46:20 Okun Joanna Zarządzenie Nr 46/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2023 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2023-01-30 09:47:54 Pala Łukasz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 11111838