Zarządzenia burmistrza

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2018 roku [ 634 ]
Zarządzenie Nr 634/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku biurowego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Aleja Świętej Barbary 6 Zarządzenie Nr 634/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku biurowego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Aleja Świętej Barbary 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-12-03 16:31
Okun Joanna
32.66MB
Zarządzenie Nr 633/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku Zarządzenie Nr 633/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-30 12:50
Okun Joanna
3.75MB
Zarządzenie Nr 632/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku Zarządzenie Nr 632/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-11-30 12:37
Okun Joanna
1.2MB
Zarządzenie Nr 631/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały określającej zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Zarządzenie Nr 631/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały określającej zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-11-30 12:29
Okun Joanna
1.04MB
Zarządzenie Nr 630/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 630/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-11-30 12:25
Okun Joanna
379.01KB
Zarządzenie Nr 629/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 629/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 12:24
Okun Joanna
634.23KB
Zarządzenie Nr 628/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 628/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 12:24
Okun Joanna
621.74KB
Zarządzenie Nr 627/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 627/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-30 12:23
Okun Joanna
619.17KB
Zarządzenie Nr 626/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 626/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 12:23
Okun Joanna
628.22KB
Zarządzenie Nr 625/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 625/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 12:22
Okun Joanna
631.43KB
Zarządzenie Nr 624/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 624/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-30 12:22
Okun Joanna
644.87KB
Zarządzenie Nr 623/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 623/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-30 12:22
Okun Joanna
685.86KB
Zarządzenie Nr 622/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 622/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 12:21
Okun Joanna
1.17MB
Zarządzenie Nr 621/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 621/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 12:21
Okun Joanna
669.97KB
Zarządzenie Nr 620/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 620/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 11:54
Okun Joanna
642.42KB
Zarządzenie Nr 619/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 619/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 11:54
Okun Joanna
797.08KB
Zarządzenie Nr 618/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 618/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 11:51
Okun Joanna
655.23KB
Zarządzenie Nr 617/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 617/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 11:50
Okun Joanna
732.34KB
Zarządzenie Nr 616/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 616/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 11:42
Okun Joanna
745.6KB
Zarządzenie nr 615/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie nr 615/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 11:42
Okun Joanna
1.65MB
Zarządzenie nr 614/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie nr 614/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-30 11:41
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 613/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3. Zarządzenie Nr 613/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-11-30 11:33
Okun Joanna
286.98KB
Zarządzenie Nr 612/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ogrodowej 6 w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 612/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ogrodowej 6 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-11-26 15:56
Okun Joanna
1.29MB
Zarządzenie Nr 611/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 611/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:55
Okun Joanna
0.92MB
Zarządzenie Nr 610/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 610/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-11-26 15:50
Okun Joanna
340.62KB
Zarządzenie Nr 609/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 609/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-11-26 15:49
Okun Joanna
714.47KB
Zarządzenie Nr 608/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 608/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-11-26 15:49
Okun Joanna
609.29KB
Zarządzenie Nr 607/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 607/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:49
Okun Joanna
641.75KB
Zarządzenie Nr 606/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 606/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:48
Okun Joanna
594.74KB
Zarządzenie Nr 605/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 605/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:48
Okun Joanna
719.95KB
Zarządzenie Nr 604/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 604/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:47
Okun Joanna
767.95KB
Zarządzenie Nr 603/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 603/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:47
Okun Joanna
642.57KB
Zarządzenie Nr 602/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 602/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-11-26 15:46
Okun Joanna
1.11MB
Zarządzenie Nr 601/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 601/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:46
Okun Joanna
682.82KB
Zarządzenie Nr 600/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 600/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:45
Okun Joanna
665.5KB
Zarządzenie Nr 599/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 599/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:45
Okun Joanna
646.72KB
Zarządzenie Nr 598/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 598/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:44
Okun Joanna
616.95KB
Zarządzenie Nr 597/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 597/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:44
Okun Joanna
610KB
Zarządzenie Nr 596/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 596/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:43
Okun Joanna
628.19KB
Zarządzenie Nr 595/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 595/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:43
Okun Joanna
587.1KB
Zarządzenie Nr 594/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 594/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:43
Okun Joanna
610.64KB
Zarządzenie Nr 593/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 593/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-11-26 15:42
Okun Joanna
767.46KB
Zarządzenie Nr 592/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 592/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 15:42
Okun Joanna
714.66KB
Zarządzenie Nr 591/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 591/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 13:39
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 590/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 590/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-11-26 13:39
Okun Joanna
1.92MB
Zarządzenie Nr 589/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 589/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-11-26 13:37
Okun Joanna
687.05KB
Zarządzenie Nr 588/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku Zarządzenie Nr 588/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 13:35
Okun Joanna
1.44MB
Zarządzenie Nr 587/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Sabiny Klyty-Szubert Zarządzenie Nr 587/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Sabiny Klyty-Szubert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 13:30
Okun Joanna
325.66KB
Zarządzenie Nr 586/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Ewy Mikołajec Zarządzenie Nr 586/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Ewy Mikołajec
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 13:20
Okun Joanna
317.58KB
Zarządzenie Nr 585/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 585/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 12:38
Okun Joanna
276.78KB
Zarządzenie Nr 584/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku Zarządzenie Nr 584/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 12:36
Okun Joanna
1.2MB
Zarządzenie Nr 583/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2018 roku Zarządzenie Nr 583/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-11-26 12:30
Okun Joanna
337.45KB
Zarządzenie Nr 582/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny Zarządzenie Nr 582/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-26 12:21
Okun Joanna
286.84KB
Zarządzenie Nr 581/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych Zarządzenie Nr 581/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-11-26 12:19
Okun Joanna
365.05KB
Zarządzenie Nr 580/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych Zarządzenie Nr 580/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-11-26 12:15
Okun Joanna
365.53KB
Zarządzenie Nr 579/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie Nr 579/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-11-26 12:14
Okun Joanna
9.54MB
Zarządzenie Nr 578/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami Zarządzenie Nr 578/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-11-26 12:10
Okun Joanna
18.56MB
Zarządzenie Nr 577/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie rekreacyjno-sportowym Zarządzenie Nr 577/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie rekreacyjno-sportowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-11-26 12:06
Okun Joanna
386.23KB
Zarządzenie Nr 576/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 576/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ks. Pojdy 84 w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:50
Okun Joanna
800.37KB
Zarządzenie Nr 575/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 575/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:48
Okun Joanna
679.71KB
Zarządzenie Nr 574/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 574/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:48
Okun Joanna
720.65KB
Zarządzenie Nr 573/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 573/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:47
Okun Joanna
644.43KB
Zarządzenie Nr 572/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 572/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:41
Okun Joanna
765.32KB
Zarządzenie Nr 571/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 571/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:39
Okun Joanna
606.1KB
Zarządzenie Nr 570/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 570/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:38
Okun Joanna
622.62KB
Zarządzenie Nr 569/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 569/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:38
Okun Joanna
742.01KB
Zarządzenie Nr 568/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 568/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:37
Okun Joanna
816.84KB
Zarządzenie Nr 567/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 567/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:37
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 566/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2018 roku w spawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Ks. Pojdy 77C w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 566/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2018 roku w spawie ustalenia zasad korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II przy ul. Ks. Pojdy 77C w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-26 11:36
Okun Joanna
327.5KB
Zarządzenie Nr 565/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2018 roku w spawie powołania Komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne Zarządzenie Nr 565/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2018 roku w spawie powołania Komisji negocjacyjnej dla potrzeb uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-11-26 11:35
Okun Joanna
359.27KB
Zarządzenie Nr 564/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2018 roku w spawie przeprowadzenia weryfikacji niskocennych wartości niematerialnych i prawnych Zarządzenie Nr 564/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2018 roku w spawie przeprowadzenia weryfikacji niskocennych wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:34
Okun Joanna
487.13KB
Zarządzenie Nr 563/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2018 roku w spawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 563/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 listopada 2018 roku w spawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-11-26 11:33
Okun Joanna
14.19MB
Zarządzenie Nr 562/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 562/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:32
Okun Joanna
0.96MB
Zarządzenie Nr 561/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 561/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-26 11:18
Okun Joanna
645.08KB
Zarządzenie Nr 560/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 560/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-26 11:17
Okun Joanna
706.19KB
Zarządzenie Nr 559/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 559/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
18-11-26 11:07
Okun Joanna
658.63KB
Zarządzenie Nr 558/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 558/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:06
Okun Joanna
646.95KB
Zarządzenie Nr 557/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 557/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
18-11-26 11:05
Okun Joanna
838.77KB
Zarządzenie Nr 556/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 556/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-11-26 11:03
Okun Joanna
661.16KB
Zarządzenie Nr 555/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 555/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-11-26 10:24
Okun Joanna
408.43KB
Zarządzenie Nr 554/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 554/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-11-26 10:21
Okun Joanna
310KB
Zarządzenie Nr 553/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 553/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-11-26 10:19
Okun Joanna
2.26MB
Zarządzenie Nr 552/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych Zarządzenie Nr 552/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-11-05 16:36
Okun Joanna
506.4KB
Zarządzenie Nr 551/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości Zarządzenie Nr 551/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-11-05 16:36
Okun Joanna
495.76KB
Zarządzenie Nr 550/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne Zarządzenie Nr 550/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-11-05 16:34
Okun Joanna
498.4KB
Zarządzenie Nr 549/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji obiektów do których dostęp jest utrudniony Zarządzenie Nr 549/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji obiektów do których dostęp jest utrudniony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-11-05 16:34
Okun Joanna
505.52KB
Zarządzenie Nr 548/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych Zarządzenie Nr 548/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-11-05 16:32
Okun Joanna
488.54KB
Zarządzenie Nr 547/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald należności oraz weryfikacji sald kont księgowych Zarządzenie Nr 547/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald należności oraz weryfikacji sald kont księgowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-11-05 16:31
Okun Joanna
687.05KB
Zarządzenie Nr 546/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2018 rok Zarządzenie Nr 546/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-11-05 16:30
Okun Joanna
1.33MB
Zarządzenie Nr 545/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych Zarządzenie Nr 545/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołów Spisowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-11-05 16:29
Okun Joanna
0.95MB
Zarządzenie Nr 544/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Zarządzenie Nr 544/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-11-05 16:27
Okun Joanna
430.82KB
Zarządzenie Nr 543/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji Zarządzenie Nr 543/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-11-05 16:27
Okun Joanna
806.88KB
Zarządzenie Nr 542/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku Zarządzenie Nr 542/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-11-05 16:26
Okun Joanna
667.18KB
Zarządzenie Nr 541/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Gospodarowania Odpadami w Referacie Rozliczania i Windykacji Opłaty Zarządzenie Nr 541/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Gospodarowania Odpadami w Referacie Rozliczania i Windykacji Opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-11-05 16:25
Okun Joanna
352.13KB
Zarządzenie Nr 540/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 540/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-11-05 16:24
Okun Joanna
622KB
Zarządzenie Nr 539/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 539/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-11-05 16:24
Okun Joanna
791.98KB
Zarządzenie Nr 538/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 538/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-11-05 16:23
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 537/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 537/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-11-05 16:23
Okun Joanna
774.21KB
Zarządzenie Nr 536/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 536/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-11-05 16:23
Okun Joanna
648.52KB
Zarządzenie Nr 535/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 535/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-11-05 16:22
Okun Joanna
649.25KB
Zarządzenie Nr 534/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 534/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-11-05 16:22
Okun Joanna
622.36KB
Zarządzenie Nr 533/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 533/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-11-05 16:21
Okun Joanna
1.41MB
Zarządzenie Nr 532/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 532/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-11-05 16:21
Okun Joanna
600.38KB
Zarządzenie Nr 531/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 531/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-11-05 16:20
Okun Joanna
710.9KB
Zarządzenie Nr 530/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 530/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-11-05 16:20
Okun Joanna
716.95KB
Zarządzenie Nr 529/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 529/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-11-05 16:16
Okun Joanna
1.1MB
Zarządzenie Nr 528/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 528/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-11-05 16:16
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 527/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 527/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-11-05 16:16
Okun Joanna
1.02MB
Zarządzenie Nr 526/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2018 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 526/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2018 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-10-29 13:31
Okun Joanna
267.32KB
Zarządzenie Nr 525/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2018 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 525/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2018 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-10-29 13:31
Okun Joanna
259.46KB
Zarządzenie Nr 524/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2018 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 524/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2018 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-10-29 13:30
Okun Joanna
244.82KB
Zarządzenie Nr 523/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2018 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 523/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2018 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-10-29 13:30
Okun Joanna
289.69KB
Zarządzenie Nr 522/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2018 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 522/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2018 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-10-29 13:30
Okun Joanna
256.56KB
Zarządzenie Nr 521/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2018 roku w sprawie organizacji, składu trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Szczejkowiach, Gr 3 Zarządzenie Nr 521/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2018 roku w sprawie organizacji, składu trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Szczejkowiach, Gr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-29 13:27
Okun Joanna
762.22KB
Zarządzenie Nr 520/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2018 roku w sprawie organizacji, składu trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3 Zarządzenie Nr 520/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 października 2018 roku w sprawie organizacji, składu trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa Nr 3, Gr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-29 13:27
Okun Joanna
761.47KB
Zarządzenie Nr 519/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 519/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-10-29 13:24
Okun Joanna
271.7KB
Zarządzenie Nr 518/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2018 roku Zarządzenie Nr 518/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - organizację Wigilii dla samotnych w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-29 10:59
Okun Joanna
3.49MB
Zarządzenie Nr 517/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 517/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-29 10:58
Okun Joanna
869.64KB
Zarządzenie Nr 516/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 516/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-29 10:58
Okun Joanna
685.88KB
Zarządzenie Nr 515/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 515/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-29 10:57
Okun Joanna
663.67KB
Zarządzenie Nr 514/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 514/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-29 10:57
Okun Joanna
658.85KB
Zarządzenie Nr 513/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 513/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-29 10:56
Okun Joanna
674.05KB
Zarządzenie Nr 512/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 512/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-29 10:51
Okun Joanna
778.35KB
Zarządzenie Nr 511/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 511/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-29 10:50
Okun Joanna
774.91KB
Zarządzenie Nr 510/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 510/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-10-29 10:50
Okun Joanna
781.19KB
Zarządzenie Nr 509/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 509/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-10-29 10:49
Okun Joanna
774.18KB
Zarządzenie Nr 508/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 508/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-29 10:48
Okun Joanna
1.24MB
Zarządzenie Nr 507/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 507/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-10-29 10:47
Okun Joanna
1.13MB
Zarządzenie Nr 506/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 października 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3 Zarządzenie Nr 506/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 października 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 8, Gr 3"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-29 10:46
Okun Joanna
749.29KB
Zarządzenie Nr 505/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 505/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-29 10:44
Okun Joanna
690.48KB
Zarządzenie Nr 504/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 412/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczącego powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, Zarządzenie Nr 504/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 412/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczącego powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-26 13:54
Okun Joanna
1.37MB
Zarządzenie Nr 503/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 503/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-24 13:38
Okun Joanna
623.51KB
Zarządzenie Nr 502/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 502/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-24 13:37
Okun Joanna
0.97MB
Zarządzenie Nr 501/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018r. Zarządzenie Nr 501/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-24 13:34
Okun Joanna
5.27MB
Zarządzenie Nr 500/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 500/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-24 13:33
Okun Joanna
4.36MB
Zarządzenie Nr 499/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 499/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-24 13:33
Okun Joanna
667.09KB
Zarządzenie Nr 498/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 498/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-24 13:32
Okun Joanna
770.67KB
Zarządzenie Nr 497/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 497/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-24 13:32
Okun Joanna
738.77KB
Zarządzenie Nr 496/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 496/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-24 13:31
Okun Joanna
662.61KB
Zarządzenie Nr 495/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 495/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-24 13:31
Okun Joanna
729.21KB
Zarządzenie Nr 494/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 494/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-24 13:31
Okun Joanna
610.1KB
Zarządzenie Nr 493/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 493/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-24 13:30
Okun Joanna
699.71KB
Zarządzenie Nr 492/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 492/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-24 13:30
Okun Joanna
611.86KB
Zarządzenie Nr 491/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 491/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-24 13:30
Okun Joanna
631.91KB
Zarządzenie Nr 490/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 490/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-24 13:29
Okun Joanna
676.79KB
Zarządzenie Nr 489/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 489/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-24 13:28
Okun Joanna
733.2KB
Zarządzenie Nr 488/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 488/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-24 13:28
Okun Joanna
753.99KB
Zarządzenie Nr 487/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta n 2018 r. Zarządzenie Nr 487/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta n 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-24 13:26
Okun Joanna
1.61MB
Zarządzenie Nr 486/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta n 2018 r. Zarządzenie Nr 486/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta n 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-24 13:26
Okun Joanna
1.04MB
Zarządzenie Nr 485/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta n 2018 r. Zarządzenie Nr 485/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta n 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-24 13:26
Okun Joanna
1.02MB
Zarządzenie Nr 484/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta n 2018 r. Zarządzenie Nr 484/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta n 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-24 13:25
Okun Joanna
1.06MB
Zarządzenie Nr 483/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok Zarządzenie Nr 483/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-16 15:26
Okun Joanna
5.06MB
Zarządzenie Nr 482/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 482/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-10-15 13:26
Okun Joanna
5.44MB
Zarządzenie Nr 481/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Burek - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 481/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Burek - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-10-15 13:25
Okun Joanna
375.26KB
Zarządzenie Nr 480/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 480/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Romana i Zdzisława Pietrasów w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-15 12:57
Okun Joanna
257.16KB
Zarządzenie Nr 479/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Zarządzenie Nr 479/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-10-15 12:54
Okun Joanna
1.74MB
Zarządzenie Nr 478/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 478/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-15 12:53
Okun Joanna
663.48KB
Zarządzenie Nr 477/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 477/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-15 12:52
Okun Joanna
667.28KB
Zarządzenie Nr 476/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 476/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-10-15 12:52
Okun Joanna
606.86KB
Zarządzenie Nr 475/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 475/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-15 12:52
Okun Joanna
630.51KB
Zarządzenie Nr 474/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 474/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-15 12:51
Okun Joanna
614.95KB
Zarządzenie Nr 473/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 473/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-10-15 12:50
Okun Joanna
829.07KB
Zarządzenie Nr 472/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 472/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
18-10-15 12:48
Okun Joanna
851.33KB
Zarządzenie Nr 471/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 471/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-15 12:47
Okun Joanna
1.06MB
Zarządzenie Nr 470/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach oraz w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Zarządzenie Nr 470/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach oraz w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-10-15 12:46
Okun Joanna
1.69MB
Zarządzenie Nr 469/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 469/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-15 11:38
Okun Joanna
1.52MB
Zarządzenie Nr 468/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bełku przy ul. Głównej Zarządzenie Nr 468/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bełku przy ul. Głównej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-10-11 12:54
Okun Joanna
454.48KB
Zarządzenie Nr 467/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Jana Pawła II Zarządzenie Nr 467/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Jana Pawła II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-10-11 12:46
Okun Joanna
464.2KB
Zarządzenie Nr 466/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 466/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: "Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-10-11 12:43
Okun Joanna
350.59KB
Zarządzenie Nr 465/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Zarządzenie Nr 465/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-11 12:35
Okun Joanna
1.51MB
Zarządzenie Nr 464/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażana i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku Zarządzenie Nr 464/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażana i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-11 12:33
Okun Joanna
1.25MB
Zarządzenie Nr 463/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 463/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-11 10:38
Okun Joanna
621.47KB
Zarządzenie Nr 462/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 462/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-10-11 10:38
Okun Joanna
310.76KB
Zarządzenie Nr 461/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 461/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-11 10:37
Okun Joanna
751.71KB
Zarządzenie Nr 460/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 460/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-11 10:37
Okun Joanna
12.51MB
Zarządzenie Nr 459/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 459/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-11 10:36
Okun Joanna
631.01KB
Zarządzenie Nr 458/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 458/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-11 10:35
Okun Joanna
651.42KB
Zarządzenie Nr 457/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 457/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-11 10:35
Okun Joanna
678.65KB
Zarządzenie Nr 456/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 456/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-11 10:34
Okun Joanna
662KB
Zarządzenie Nr 455/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 455/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-11 10:30
Okun Joanna
627.51KB
Zarządzenie Nr 454/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 454/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-11 10:29
Okun Joanna
690.71KB
Zarządzenie Nr 453/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 453/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-11 10:29
Okun Joanna
762.99KB
Zarządzenie Nr 452/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 452/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-11 10:28
Okun Joanna
740.27KB
Zarządzenie Nr 451/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 451/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-11 10:25
Okun Joanna
323.86KB
Zarządzenie Nr 450/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 450/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-10-11 10:25
Okun Joanna
314.83KB
Zarządzenie Nr 449/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 449/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-10-11 10:24
Okun Joanna
5.89MB
Zarządzenie Nr 448/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 448/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-10-08 12:35
Okun Joanna
6.17MB
Zarządzenie Nr 447/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r. Zarządzenie Nr 447/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-08 12:33
Okun Joanna
5.01MB
Zarządzenie Nr 446/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2018 r. w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 446/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2018 r. w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-08 12:31
Okun Joanna
6.46MB
Zarządzenie Nr 445/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego sie w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Zarządzenie Nr 445/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego sie w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-08 12:30
Okun Joanna
396.47KB
Zarządzenie Nr 444/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2018 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2018/2019 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Zarządzenie Nr 444/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2018 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2018/2019 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-10-08 12:24
Okun Joanna
318.38KB
Zarządzenie Nr 443/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za osiąganie wysokich wyników sportowych lub wybitnych osiągnięć indywidualnych lub zespołowych w działalności Zarządzenie Nr 443/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za osiąganie wysokich wyników sportowych lub wybitnych osiągnięć indywidualnych lub zespołowych w działalności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-10-08 12:26
Okun Joanna
4.8MB
Zarządzenie Nr 442/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 442/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-08 12:20
Okun Joanna
833.49KB
Zarządzenie Nr 441/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 441/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-10-08 12:19
Okun Joanna
651.19KB
Zarządzenie Nr 440/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 440/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-08 12:18
Okun Joanna
735.28KB
Zarządzenie Nr 439/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 439/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-08 12:18
Okun Joanna
652.69KB
Zarządzenie Nr 438/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 438/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-08 12:17
Okun Joanna
694.02KB
Zarządzenie Nr 437/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 437/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-08 12:16
Okun Joanna
653.38KB
Zarządzenie Nr 436/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 436/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-08 12:16
Okun Joanna
773.21KB
Zarządzenie Nr 435/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 435/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-10-08 12:15
Okun Joanna
839.35KB
Zarządzenie Nr 434/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 434/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-08 12:15
Okun Joanna
620.4KB
Zarządzenie Nr 433/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 433/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-08 12:15
Okun Joanna
682.85KB
Zarządzenie Nr 432/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 432/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-08 12:12
Okun Joanna
759.35KB
Zarządzenie Nr 431/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 431/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-08 12:11
Okun Joanna
822.6KB
Zarządzenie Nr 430/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 430/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-08 12:06
Okun Joanna
752.02KB
Zarządzenie Nr 429/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 429/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-08 12:05
Okun Joanna
751.48KB
Zarządzenie Nr 428/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 428/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-08 12:05
Okun Joanna
757.04KB
Zarządzenie Nr 427/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 427/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-08 12:04
Okun Joanna
13.37MB
Zarządzenie Nr 426/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach. Zarządzenie Nr 426/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
18-10-08 12:03
Okun Joanna
762.78KB
Zarządzenie Nr 425/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnego najemcy Zarządzenie Nr 425/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnego najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-08 12:02
Okun Joanna
1.21MB
Zarządzenie Nr 424/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Zarządzenie Nr 424/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 września 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-08 12:00
Okun Joanna
3.78MB
Zarządzenie Nr 423/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru partnera do realizacji projektu SMART CL - Partnerski system kreowania, integrowania i wykorzystania wiedzy o gminie w ramach konkursu dotacji pod tytułem: HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców Zarządzenie Nr 423/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru partnera do realizacji projektu "SMART CL - Partnerski system kreowania, integrowania i wykorzystania wiedzy o gminie" w ramach konkursu dotacji pod tytułem: "HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-08 11:58
Okun Joanna
389.9KB
Zarządzenie Nr 422/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 422/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-08 11:55
Okun Joanna
711.09KB
Zarządzenie Nr 421/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 421/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-08 11:54
Okun Joanna
842.78KB
Zarządzenie Nr 420/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 420/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-08 11:54
Okun Joanna
748.06KB
Zarządzenie Nr 419/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 419/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-08 11:54
Okun Joanna
685.48KB
Zarządzenie Nr 418/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 418/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-08 11:53
Okun Joanna
670.2KB
Zarządzenie Nr 417/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 417/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-08 11:52
Okun Joanna
674.86KB
Zarządzenie Nr 416/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 416/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-08 11:52
Okun Joanna
761.36KB
Zarządzenie Nr 415/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 415/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-08 11:51
Okun Joanna
766.59KB
Zarządzenie Nr 414/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 414/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-08 11:50
Okun Joanna
1.11MB
Zarządzenie Nr 413/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 413/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-08 11:49
Okun Joanna
3.08MB
Zarządzenie Nr 412/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, Rady Powiatu w Rybniku, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 412/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego w celu organizacji i przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyborów do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, Rady Powiatu w Rybniku, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-10-08 11:48
Okun Joanna
454.09KB
Zarządzenie Nr 411/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów Zarządzenie Nr 411/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-10-02 14:03
Okun Joanna
1.48MB
Zarządzenie Nr 410/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2018 roku w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 410/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2018 roku w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-10-02 14:02
Okun Joanna
0.91MB
Zarządzenie Nr 409/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 409/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-10-02 14:01
Okun Joanna
625.71KB
Zarządzenie Nr 408/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 408/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-02 14:01
Okun Joanna
305.6KB
Zarządzenie Nr 407/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 407/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-02 14:00
Okun Joanna
653.16KB
Zarządzenie Nr 406/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 406/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-02 14:00
Okun Joanna
670.68KB
Zarządzenie Nr 405/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 405/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-10-02 14:00
Okun Joanna
654.03KB
Zarządzenie Nr 404/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 404/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-10-02 13:56
Okun Joanna
619.08KB
Zarządzenie Nr 403/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 403/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-02 13:56
Okun Joanna
639.21KB
Zarządzenie Nr 402/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 402/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-02 13:55
Okun Joanna
624.98KB
Zarządzenie Nr 401/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 401/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-10-02 13:55
Okun Joanna
678.9KB
Zarządzenie Nr 400/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 400/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
18-10-02 13:54
Okun Joanna
760.08KB
Zarządzenie Nr 399/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 399/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 września 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-02 13:53
Okun Joanna
755.44KB
Zarządzenie Nr 398/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 398/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-10-02 13:53
Okun Joanna
306.21KB
Zarządzenie Nr 397/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 397/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-02 13:52
Okun Joanna
306.47KB
Zarządzenie Nr 396/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2018 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz do wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie Nr 396/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 września 2018 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz do wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-10-02 13:51
Okun Joanna
6MB
Zarządzenie Nr 395/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 395/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-02 13:50
Okun Joanna
631.7KB
Zarządzenie Nr 394/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 394/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-02 13:50
Okun Joanna
621.16KB
Zarządzenie Nr 393/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 393/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-10-02 13:49
Okun Joanna
732.48KB
Zarządzenie Nr 392/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 392/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-10-02 13:49
Okun Joanna
756.46KB
Zarządzenie Nr 391/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 391/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-10-02 13:48
Okun Joanna
1.16MB
Zarządzenie Nr 390/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok Zarządzenie Nr 390/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-09-06 13:07
Okun Joanna
4.97MB
Zarządzenie Nr 389/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 389/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-09-06 13:06
Okun Joanna
5.57MB
Zarządzenie Nr 388/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 388/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-09-06 13:01
Okun Joanna
669.34KB
Zarządzenie Nr 387/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 387/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-09-06 12:57
Okun Joanna
685.79KB
Zarządzenie Nr 386/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 386/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-09-06 12:57
Okun Joanna
743.95KB
Zarządzenie Nr 385/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 385/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-09-06 12:56
Okun Joanna
727.08KB
Zarządzenie Nr 384/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 384/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-09-06 12:49
Okun Joanna
762.61KB
Zarządzenie Nr 383/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania Zarządzenie Nr 383/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-08-31 11:32
Okun Joanna
1.61MB
Zarządzenie Nr 382/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 382/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-08-31 11:26
Okun Joanna
307.17KB
Zarządzenie Nr 381/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r. Zarządzenie Nr 381/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-08-31 11:25
Okun Joanna
48.34MB
Zarządzenie Nr 380/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku biurowego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 Zarządzenie Nr 380/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku biurowego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-08-31 11:21
Okun Joanna
32.31MB
Zarządzenie Nr 379/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 379/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-08-29 14:52
Okun Joanna
668.37KB
Zarządzenie Nr 378/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 378/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-08-29 14:51
Okun Joanna
751.02KB
Zarządzenie Nr 377/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 377/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-08-29 14:51
Okun Joanna
643.8KB
Zarządzenie Nr 376/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 376/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-08-29 14:50
Okun Joanna
620.11KB
Zarządzenie Nr 375/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 375/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-08-29 14:49
Okun Joanna
624.77KB
Zarządzenie Nr 374/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 374/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-08-29 14:49
Okun Joanna
741.29KB
Zarządzenie Nr 373/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 373/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-08-29 14:49
Okun Joanna
753.62KB
Zarządzenie Nr 372/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 372/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-08-29 14:47
Okun Joanna
738.36KB
Zarządzenie Nr 371/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 371/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-08-29 14:39
Okun Joanna
294.37KB
Zarządzenie Nr 370/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, Rady Powiatu w Rybniku, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Burmistrza Zarządzenie Nr 370/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, Rady Powiatu w Rybniku, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Burmistrza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-08-29 14:29
Okun Joanna
1.52MB
Zarządzenie Nr 369/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 369/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-08-27 13:55
Okun Joanna
0.98MB
Zarządzenie Nr 368/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów Zarządzenie Nr 368/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-08-27 13:54
Okun Joanna
1.5MB
Zarządzenie Nr 367/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 6 Pod Jarzębiną w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Palarz Zarządzenie Nr 367/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 6 "Pod Jarzębiną" w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Palarz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-08-27 13:47
Okun Joanna
336.57KB
Zarządzenie Nr 366/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 366/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-08-27 13:43
Okun Joanna
615.54KB
Zarządzenie Nr 365/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 365/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-08-27 13:43
Okun Joanna
666.04KB
Zarządzenie Nr 364/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 364/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-08-27 13:42
Okun Joanna
662.15KB
Zarządzenie Nr 363/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 363/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-08-27 13:42
Okun Joanna
635.65KB
Zarządzenie Nr 362/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 362/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-08-27 13:42
Okun Joanna
630.97KB
Zarządzenie Nr 361/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 361/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-08-27 13:41
Okun Joanna
636.76KB
Zarządzenie Nr 360/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 360/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-08-27 13:39
Okun Joanna
716.2KB
Zarządzenie Nr 359/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 359/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-08-27 13:38
Okun Joanna
741.17KB
Zarządzenie Nr 358/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 358/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-08-27 13:38
Okun Joanna
757.16KB
Zarządzenie Nr 357/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 357/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-08-27 13:38
Okun Joanna
828.36KB
Zarządzenie Nr 356/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 356/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-08-27 13:36
Okun Joanna
1.11MB
Zarządzenie Nr 355/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 355/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-08-27 13:36
Okun Joanna
1.04MB
Zarządzenie Nr 354/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 354/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-08-27 13:35
Okun Joanna
582.72KB
Zarządzenie Nr 353/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 353/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-08-27 13:32
Okun Joanna
1.07MB
Zarządzenie Nr 352/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 450/17 z 22 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych. Zarządzenie Nr 352/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 450/17 z 22 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-08-21 11:56
Gamza Halina
2.25MB
Zarządzenie Nr 351/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 351/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-08-16 12:17
Gamza Halina
812.89KB
Zarządzenie Nr 350/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 350/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-08-16 12:14
Gamza Halina
605.14KB
Zarządzenie Nr 349/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2018/2019. Zarządzenie Nr 349/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2018/2019.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-08-16 12:12
Gamza Halina
326.14KB
Zarządzenie Nr 348/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 348/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-08-16 12:07
Gamza Halina
287.6KB
Zarządzenie Nr 347/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 347/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-08-16 12:01
Gamza Halina
625.84KB
Zarządzenie Nr 346/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 346/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-08-16 11:59
Gamza Halina
603.97KB
Zarządzenie Nr 345/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 345/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-08-16 11:56
Gamza Halina
834.29KB
Zarządzenie Nr 344/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 344/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-08-16 11:48
Gamza Halina
661.08KB
Zarządzenie Nr 343/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 343/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-08-16 11:47
Gamza Halina
660.4KB
Zarządzenie Nr 342/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 342/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-08-16 11:41
Gamza Halina
810.19KB
Zarządzenie Nr 341/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 341/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-08-16 11:40
Gamza Halina
759.17KB
Zarządzenie Nr 340/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 340/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 13 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-08-16 11:37
Gamza Halina
754.29KB
Zarządzenie Nr 339/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku i Regulaminu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zarządzenie Nr 339/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 9 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku i Regulaminu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-08-14 13:23
Gamza Halina
1.35MB
Zarządzenie Nr 338/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu składającego się z przedstawiciela dzielnicy Leszczyny Stare Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i przedstawiciela dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 141 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny Zarządzenie Nr 338/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu składającego się z przedstawiciela dzielnicy Leszczyny Stare Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i przedstawiciela dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 141 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-08-07 11:36
Okun Joanna
340.07KB
Zarządzenie Nr 337/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wole stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Księgowości Zarządzenie Nr 337/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wole stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Księgowości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-08-07 11:28
Okun Joanna
351.59KB
Zarządzenie Nr 336/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 336/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-08-07 11:26
Okun Joanna
377.59KB
Zarządzenie Nr 335/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole nr 7, Gr 2 Zarządzenie Nr 335/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole nr 7, Gr 2"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-08-07 11:25
Okun Joanna
771.41KB
Zarządzenie Nr 334/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1 Zarządzenie Nr 334/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - OSP Bełk, Gr 1"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-08-07 11:20
Okun Joanna
769.61KB
Zarządzenie Nr 333/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2018 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 333/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2018 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-08-07 11:15
Okun Joanna
2.07MB
Zarządzenie Nr 332/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 lipca 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminny i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 332/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 lipca 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminny i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-07-31 13:04
Okun Joanna
1.51MB
Zarządzenie Nr 331/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku Zarządzenie Nr 331/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-07-26 10:12
Okun Joanna
627.65KB
Zarządzenie Nr 330/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 330/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-07-26 10:11
Okun Joanna
1.05MB
Zarządzenie Nr 329/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 329/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-07-26 10:11
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 328/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 328/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-07-26 10:11
Okun Joanna
1.25MB
Zarządzenie Nr 327/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2018/2019 Zarządzenie Nr 327/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących dowozu dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2018/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-07-26 10:10
Okun Joanna
323.88KB
Zarządzenie Nr 326/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Zarządzenie Nr 326/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-07-26 10:07
Okun Joanna
362.11KB
Zarządzenie Nr 325/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 lipca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dz. Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2018/2019- Trasa Nr 6 Zarządzenie Nr 325/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 lipca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dz. Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2018/2019- Trasa Nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-07-17 14:53
Gamza Halina
785.08KB
Zarządzenie Nr 324/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 lipca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2018/2019- Trasa Nr 5 Zarządzenie Nr 324/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 16 lipca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2018/2019- Trasa Nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-07-17 14:50
Gamza Halina
776.56KB
Zarządzenie Nr 323/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 323/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.:" Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-07-16 15:32
Gamza Halina
754.75KB
Zarządzenie Nr 322/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego nr 4g położonego przy ulicy Morcinka w Czerwionce-Leszczynach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Zarządzenie Nr 322/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu użytkowego nr 4g położonego przy ulicy Morcinka w Czerwionce-Leszczynach wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-07-16 15:27
Gamza Halina
1MB
Zarządzenie Nr 321/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok. Zarządzenie Nr 321/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-07-16 15:23
Gamza Halina
1.28MB
Zarządzenie Nr 320/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew i usuwania wiatrołomów oraz złomów na gruntach stanowiących własność gminy Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 320/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew i usuwania wiatrołomów oraz złomów na gruntach stanowiących własność gminy Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-07-16 15:20
Gamza Halina
2.68MB
Zarządzenie Nr 319/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 319/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-07-06 08:34
Okun Joanna
666.39KB
Zarządzenie Nr 318/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowy Dwór, obręb Leszczyny Zarządzenie Nr 318/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowy Dwór, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-07-06 08:34
Okun Joanna
1.05MB
Zarządzenie Nr 317/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 317/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-07-06 08:33
Okun Joanna
1.45MB
Zarządzenie Nr 316/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej Zarządzenie Nr 316/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ligonia 14B/13 obręb Leszczyny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-07-06 08:32
Okun Joanna
1.02MB
Zarządzenie Nr 315/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Jana Pawła II, obręb Czerwionka Zarządzenie Nr 315/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Jana Pawła II, obręb Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-07-06 08:31
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 314/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 314/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-07-06 08:19
Okun Joanna
594.35KB
Zarządzenie Nr 313/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 313/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-07-06 08:18
Okun Joanna
741.82KB
Zarządzenie Nr 312/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 312/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-07-06 08:18
Okun Joanna
637.77KB
Zarządzenie Nr 311/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 311/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-07-06 08:17
Okun Joanna
689.72KB
Zarządzenie Nr 310/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 310/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-07-06 08:16
Okun Joanna
627.52KB
Zarządzenie Nr 309/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 309/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-07-06 08:16
Okun Joanna
747.35KB
Zarządzenie Nr 308/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 308/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-07-06 08:11
Okun Joanna
740.25KB
Zarządzenie Nr 307/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 307/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-07-06 08:10
Okun Joanna
738.03KB
Zarządzenie Nr 306/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 306/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-07-06 08:10
Okun Joanna
737.89KB
Zarządzenie Nr 305/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 305/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-07-06 08:10
Okun Joanna
717.54KB
Zarządzenie Nr 304/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 304/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-07-06 08:09
Okun Joanna
738.9KB
Zarządzenie Nr 303/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz Zarządzenie Nr 303/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-07-06 08:03
Okun Joanna
3.26MB
Zarządzenie Nr 302/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym Zarządzenie Nr 302/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach w roku szkolnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-07-05 12:56
Okun Joanna
774.18KB
Zarządzenie Nr 301/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 3 Zarządzenie Nr 301/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 3"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-07-05 11:59
Okun Joanna
741.68KB
Zarządzenie Nr 300/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Stanowice Zarządzenie Nr 300/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-07-05 11:51
Okun Joanna
281.12KB
Zarządzenie Nr 299/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r. Zarządzenie Nr 299/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-07-05 11:31
Okun Joanna
4.43MB
Zarządzenie Nr 298/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 298/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-07-05 11:30
Okun Joanna
5.82MB
Zarządzenie Nr 297/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 297/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-07-05 11:23
Okun Joanna
602.12KB
Zarządzenie Nr 296/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 296/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-07-05 11:23
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 295/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Podatków Zarządzenie Nr 295/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Podatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-07-05 11:22
Okun Joanna
371.85KB
Zarządzenie Nr 294/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 294/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-07-05 11:19
Okun Joanna
673.79KB
Zarządzenie Nr 293/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 293/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-07-05 11:19
Okun Joanna
736.05KB
Zarządzenie Nr 292/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 Zarządzenie Nr 292/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-07-05 11:18
Okun Joanna
282.48KB
Zarządzenie Nr 291/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 291/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-07-05 11:17
Okun Joanna
816.89KB
Zarządzenie Nr 290/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 290/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-07-05 10:59
Okun Joanna
634.3KB
Zarządzenie Nr 289/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 289/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-07-05 10:55
Okun Joanna
747.31KB
Zarządzenie Nr 288/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 288/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-07-05 10:51
Okun Joanna
661.97KB
Zarządzenie Nr 287/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 287/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-07-05 10:50
Okun Joanna
686.14KB
Zarządzenie Nr 286/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację przez kluby sportowe projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2018 Zarządzenie Nr 286/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację przez kluby sportowe projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-07-05 10:49
Okun Joanna
377.91KB
Zarządzenie Nr 285/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 285/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-07-05 10:47
Okun Joanna
719.49KB
Zarządzenie Nr 284/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 284/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-07-05 10:45
Okun Joanna
628.86KB
Zarządzenie Nr 283/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 283/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-07-05 10:45
Okun Joanna
743.58KB
Zarządzenie Nr 282/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 282/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-07-05 10:45
Okun Joanna
665.95KB
Zarządzenie Nr 281/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 281/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-07-05 10:44
Okun Joanna
678.86KB
Zarządzenie Nr 280/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 280/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-07-05 10:42
Okun Joanna
708.6KB
Zarządzenie Nr 279/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 279/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-07-05 10:40
Okun Joanna
835.45KB
Zarządzenie Nr 278/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 278/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-07-05 10:39
Okun Joanna
822.38KB
Zarządzenie Nr 277/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 277/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-07-05 10:39
Okun Joanna
762KB
Zarządzenie Nr 276/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 276/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-07-05 10:38
Okun Joanna
757.97KB
Zarządzenie Nr 275/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 275/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-07-05 10:30
Okun Joanna
748.87KB
Zarządzenie Nr 274/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 274/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-07-05 10:29
Okun Joanna
1.18MB
Zarządzenie Nr 273/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia Dobry Start, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń Zarządzenie Nr 273/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start", a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-06-26 07:57
Okun Joanna
329.48KB
Zarządzenie Nr 272/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia Dobry Start, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń Zarządzenie Nr 272/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start", a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-06-26 07:56
Okun Joanna
356.87KB
Zarządzenie Nr 271/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia Dobry Start oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Zarządzenie Nr 271/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start" oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-06-25 16:47
Okun Joanna
344.6KB
Zarządzenie Nr 270/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia Dobry Start oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Zarządzenie Nr 270/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start" oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-06-25 16:46
Okun Joanna
356.41KB
Zarządzenie Nr 269/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia Dobry Start oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia Zarządzenie Nr 269/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Start" oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, a także przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-06-25 16:45
Okun Joanna
347.95KB
Zarządzenie Nr 268/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 268/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 16:43
Okun Joanna
0.95MB
Zarządzenie Nr 267/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach u w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 2 Zarządzenie Nr 267/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach u w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 2"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 16:41
Okun Joanna
760.39KB
Zarządzenie Nr 266/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 1 Zarządzenie Nr 266/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 1"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-06-25 16:40
Okun Joanna
748.11KB
Zarządzenie Nr 265/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożyci poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 265/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożyci poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-06-25 16:39
Okun Joanna
0.94MB
Zarządzenie Nr 264/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 264/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 16:37
Okun Joanna
623.04KB
Zarządzenie Nr 263/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 263/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-06-25 14:53
Okun Joanna
0.98MB
Zarządzenie Nr 262/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 262/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 14:51
Okun Joanna
1.14MB
Zarządzenie Nr 261/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Zarządzenie Nr 261/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-06-25 14:50
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 260/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 260/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 14:48
Okun Joanna
1.2MB
Zarządzenie Nr 259/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 259/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-06-25 14:47
Okun Joanna
818.79KB
Zarządzenie Nr 258/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 258/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 14:47
Okun Joanna
705.31KB
Zarządzenie Nr 257/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 257/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 14:46
Okun Joanna
706.78KB
Zarządzenie Nr 256/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 256/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-06-25 14:45
Okun Joanna
733.61KB
Zarządzenie Nr 255/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 255/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 14:45
Okun Joanna
711.9KB
Zarządzenie Nr 254/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 254/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-06-25 14:44
Okun Joanna
825KB
Zarządzenie Nr 253/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 253/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 14:44
Okun Joanna
1.16MB
Zarządzenie Nr 252/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 252/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-06-25 14:44
Okun Joanna
1.12MB
Zarządzenie Nr 251/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 251/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-06-25 14:43
Okun Joanna
751.65KB
Zarządzenie Nr 250/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 250/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 14:43
Okun Joanna
1.18MB
Zarządzenie Nr 249/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 249/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 14:43
Okun Joanna
1.14MB
Zarządzenie Nr 248/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 248/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 14:42
Okun Joanna
1.14MB
Zarządzenie Nr 247/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 247/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 14:42
Okun Joanna
669.17KB
Zarządzenie Nr 246/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 246/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 14:37
Okun Joanna
660.51KB
Zarządzenie Nr 245/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 245/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 14:29
Okun Joanna
716.02KB
Zarządzenie Nr 244/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 244/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 14:27
Okun Joanna
748.89KB
Zarządzenie Nr 243/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 243/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-06-25 14:27
Okun Joanna
748.5KB
Zarządzenie Nr 242/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny na rzecz wnioskodawcy Zarządzenie Nr 242/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Leszczyny na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 14:25
Okun Joanna
1MB
Zarządzenie Nr 241/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach Pani Ewie Sosnowskiej do składania jednoosobowo oświadczeń woli w zakresie wykonania zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej Zarządzenie Nr 241/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach Pani Ewie Sosnowskiej do składania jednoosobowo oświadczeń woli w zakresie wykonania zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-06-25 14:24
Okun Joanna
323.63KB
Zarządzenie Nr 240/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania zespołów przedstawicieli sołectwa Bełk oraz dzielnicy Leszczyny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 148 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny Zarządzenie Nr 240/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania zespołów przedstawicieli sołectwa Bełk oraz dzielnicy Leszczyny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 148 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 12:17
Okun Joanna
398.57KB
Zarządzenie Nr 239/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 239/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 12:15
Okun Joanna
642.8KB
Zarządzenie Nr 238/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 238/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-06-25 12:14
Okun Joanna
605.9KB
Zarządzenie Nr 237/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 237/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 12:14
Okun Joanna
726.3KB
Zarządzenie Nr 236/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 236/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-06-25 12:05
Okun Joanna
706.84KB
Zarządzenie Nr 235/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów wysokości stypendiów sportowych, nagród Zarządzenie Nr 235/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów wysokości stypendiów sportowych, nagród
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-06-25 12:04
Okun Joanna
1.12MB
Zarządzenie Nr 234/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 234/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 12:01
Okun Joanna
727.11KB
Zarządzenie Nr 233/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 233/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-06-25 12:01
Okun Joanna
652.76KB
Zarządzenie Nr 232/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 232/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 12:00
Okun Joanna
730.33KB
Zarządzenie Nr 231/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 231/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 12:00
Okun Joanna
747KB
Zarządzenie Nr 230/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 230/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-06-25 11:58
Okun Joanna
607.73KB
Zarządzenie Nr 229/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 229/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-06-25 11:58
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 228/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Katarzyny Grzybek Zarządzenie Nr 228/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Katarzyny Grzybek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-06-25 11:57
Okun Joanna
334.08KB
Zarządzenie Nr 227/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku Zarządzenie Nr 227/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-06-25 11:56
Okun Joanna
349.63KB
Zarządzenie Nr 226/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3. Zarządzenie Nr 226/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 6, Gr 3".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 11:50
Okun Joanna
311.14KB
Zarządzenie Nr 225/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 225/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 11:49
Okun Joanna
378.03KB
Zarządzenie Nr 224/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 224/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 11:47
Okun Joanna
647.56KB
Zarządzenie Nr 223/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca 2018 roku dotyczące zmiany Zarządzenia 199/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację obowiązków członków Komisji Przetargowej Zarządzenie Nr 223/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca 2018 roku dotyczące zmiany Zarządzenia 199/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację obowiązków członków Komisji Przetargowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-06-25 11:47
Okun Joanna
370.45KB
Zarządzenie Nr 222/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 222/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-06-25 11:45
Okun Joanna
589KB
Zarządzenie Nr 221/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 221/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 11:44
Okun Joanna
1.07MB
Zarządzenie Nr 220/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 220/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-06-25 11:44
Okun Joanna
682.11KB
Zarządzenie Nr 219/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 219/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-06-25 11:44
Okun Joanna
832.25KB
Zarządzenie Nr 218/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 218/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-06-25 11:43
Okun Joanna
829.68KB
Zarządzenie Nr 217/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 217/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-06-25 11:43
Okun Joanna
1.08MB
Zarządzenie Nr 216/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 216/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 11:42
Okun Joanna
680.62KB
Zarządzenie Nr 215/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 215/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-06-25 11:42
Okun Joanna
1.09MB
Zarządzenie Nr 214/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 214/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-06-25 11:42
Okun Joanna
1.1MB
Zarządzenie Nr 213/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 213/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 11:42
Okun Joanna
1.77MB
Zarządzenie Nr 212/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w napoje Zarządzenie Nr 212/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w napoje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 11:41
Okun Joanna
247.19KB
Zarządzenie Nr 211/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 211/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-06-25 11:41
Okun Joanna
687.1KB
Zarządzenie Nr 210/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 6 Pod Jarzębiną w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Palarz Zarządzenie Nr 210/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 6 "Pod Jarzębiną" w Czerwionce-Leszczynach Pani Iwonie Palarz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 11:40
Okun Joanna
224.89KB
Zarządzenie Nr 209/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 550/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji Zarządzenie Nr 209/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 550/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-06-25 11:39
Okun Joanna
1.42MB
Zarządzenie Nr 208/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad postępowania przy bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów Zarządzenie Nr 208/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad postępowania przy bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-06-25 11:36
Okun Joanna
1.27MB
Zarządzenie Nr 207/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 21016 r. w sprawie określenia procedury przy bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Zarządzenie Nr 207/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 lutego 21016 r. w sprawie określenia procedury przy bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-06-25 11:31
Okun Joanna
1.42MB
Zarządzenie Nr 206/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r. Zarządzenie Nr 206/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 11:30
Okun Joanna
4.25MB
Zarządzenie Nr 205/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 205/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-06-25 11:22
Okun Joanna
5.99MB
Zarządzenie Nr 204/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 204/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-06-25 11:21
Okun Joanna
3.11MB
Zarządzenie Nr 203/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcja zarządzenia Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 203/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie "polityki Ochrony Danych Osobowych" oraz "Instrukcja zarządzenia Ochrony Danych Osobowych" w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-06-25 11:20
Okun Joanna
8.53MB
Zarządzenie Nr 202/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 202/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-06-25 11:19
Okun Joanna
2.84MB
Zarządzenie Nr 201/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 201/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-06-22 11:46
Okun Joanna
6.4MB
Zarządzenie Nr 200/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stanowiącego załącznik do Zarządzenie Nr 86/09 Burmistrza Gminy i Miasta Zarządzenie Nr 200/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stanowiącego załącznik do Zarządzenie Nr 86/09 Burmistrza Gminy i Miasta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-06-22 11:43
Okun Joanna
3.93MB
Zarządzenie Nr 199/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1 Zarządzenie Nr 199/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-05-30 08:01
Jazgar Irena
16.5KB
Zarządzenie Nr 198/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnego najemcy Zarządzenie Nr 198/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnego najemcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-05-29 12:51
Okun Joanna
1.15MB
Zarządzenie Nr 197/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 197/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-05-29 12:49
Okun Joanna
646.78KB
Zarządzenie Nr 196/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 196/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-05-29 12:48
Okun Joanna
667.6KB
Zarządzenie Nr 195/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 195/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-05-29 12:46
Okun Joanna
797.34KB
Zarządzenie Nr 194/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Zarządzenie Nr 194/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017 oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-05-29 12:41
Okun Joanna
8.81MB
Zarządzenie Nr 193/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 193/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-05-28 09:45
Okun Joanna
299.11KB
Zarządzenie Nr 192/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 192/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-05-28 09:45
Okun Joanna
445.65KB
Zarządzenie Nr 191/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 191/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-05-28 09:44
Okun Joanna
335.64KB
Zarządzenie Nr 190/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectw Szczejkowice, Przegędza i Książenic, Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 160 i 141 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny Zarządzenie Nr 190/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu przedstawicieli sołectw Szczejkowice, Przegędza i Książenic, Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 160 i 141 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-05-28 09:41
Okun Joanna
539.16KB
Zarządzenie Nr 189/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 189/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-05-16 15:24
Okun Joanna
778.16KB
Zarządzenie Nr 188/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 188/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-05-17 11:35
Okun Joanna
1.05MB
Zarządzenie Nr 187/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 187/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-05-16 15:22
Okun Joanna
688.31KB
Zarządzenie Nr 186/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 186/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-05-16 15:22
Okun Joanna
649.66KB
Zarządzenie Nr 185/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 185/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-05-16 15:22
Okun Joanna
694.6KB
Zarządzenie Nr 184/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 184/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-05-16 15:20
Okun Joanna
699.31KB
Zarządzenie Nr 183/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 183/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-05-16 15:19
Okun Joanna
813.5KB
Zarządzenie Nr 182/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 182/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-05-16 15:19
Okun Joanna
743.89KB
Zarządzenie Nr 181/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 181/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-05-16 15:18
Okun Joanna
1.02MB
Zarządzenie Nr 180/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 180/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-05-16 15:18
Okun Joanna
354.46KB
Zarządzenie Nr 179/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku Zarządzenie Nr 179/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-05-16 15:16
Okun Joanna
3.53MB
Zarządzenie Nr 178/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 178/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-05-16 15:15
Okun Joanna
714.76KB
Zarządzenie Nr 177/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 177/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-05-16 15:15
Okun Joanna
430.02KB
Zarządzenie Nr 176/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 176/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-05-16 15:14
Okun Joanna
383.02KB
Zarządzenie Nr 175/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie określenia terminu i trybu umorzenia obligacji Zarządzenie Nr 175/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie określenia terminu i trybu umorzenia obligacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-05-16 15:13
Okun Joanna
223.74KB
Zarządzenie Nr 174/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 174/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-05-16 15:11
Okun Joanna
696.68KB
Zarządzenie Nr 173/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 173/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-05-16 15:11
Okun Joanna
741.3KB
Zarządzenie Nr 172/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 172/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-05-16 15:10
Okun Joanna
1.07MB
Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czeriwonka-Leszczyny Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czeriwonka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-05-16 15:09
Okun Joanna
294.74KB
Zarządzenie Nr 170/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach za rok 2017 Zarządzenie Nr 170/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-05-16 14:27
Okun Joanna
251.2KB
Zarządzenie Nr 169/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2017 Zarządzenie Nr 169/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-05-16 14:26
Okun Joanna
249.77KB
Zarządzenie Nr 168/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 168/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-05-16 14:24
Okun Joanna
1.26MB
Zarządzenie Nr 167/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołów przedstawicieli sołectwa Szczejkowice i Przegędza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 148 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz Zarządzenie Nr 167/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołów przedstawicieli sołectwa Szczejkowice i Przegędza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i przedstawicieli dzierżawcy obwodu łowieckiego nr 148 do szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-05-16 14:22
Okun Joanna
393.82KB
Zarządzenie Nr 166/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobobem Zarządzenie Nr 166/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobobem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-05-16 14:16
Okun Joanna
6.28MB
Zarządzenie Nr 165/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 165/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-05-16 13:59
Okun Joanna
838.53KB
Zarządzenie Nr 164/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok Zarządzenie Nr 164/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-05-16 13:58
Okun Joanna
1.33MB
Zarządzenie Nr 163/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Zarządzenie Nr 163/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-05-16 13:57
Okun Joanna
651.14KB
Zarządzenie Nr 162/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3 Zarządzenie Nr 162/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole Nr 11, Gr 3"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-05-16 13:56
Okun Joanna
285.1KB
Zarządzenie Nr 161/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 161/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-04-30 11:50
Okun Joanna
625.58KB
Zarządzenie Nr 160/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 160/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-30 11:47
Okun Joanna
1.07MB
Zarządzenie Nr 159/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Zarządzenie Nr 159/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-04-30 11:46
Okun Joanna
387.81KB
Zarządzenie Nr 158/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/113/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Zarządzenie Nr 158/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/113/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-04-26 12:26
Okun Joanna
1.27MB
Zarządzenie Nr 157/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/114/15 z 8 maja2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 157/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/114/15 z 8 maja2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-26 12:25
Okun Joanna
1.29MB
Zarządzenie Nr 156/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 156/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-04-26 12:23
Okun Joanna
682.88KB
Zarządzenie Nr 155/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 155/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-04-26 12:23
Okun Joanna
606.62KB
Zarządzenie Nr 154/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 154/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-04-26 12:22
Okun Joanna
622.82KB
Zarządzenie Nr 153/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 153/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-26 12:22
Okun Joanna
705.12KB
Zarządzenie Nr 152/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 152/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-04-26 12:20
Okun Joanna
730.11KB
Zarządzenie Nr 151/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 151/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-04-26 12:20
Okun Joanna
746.96KB
Zarządzenie Nr 150/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 150/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-04-26 12:19
Okun Joanna
752.37KB
Zarządzenie Nr 149/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 149/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-04-26 12:11
Okun Joanna
746.36KB
Zarządzenie Nr 148/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 148/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-26 12:08
Okun Joanna
766.3KB
Zarządzenie Nr 147/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r. Zarządzenie Nr 147/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-26 12:08
Okun Joanna
787.17KB
Zarządzenie Nr 146/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r. Zarządzenie Nr 146/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-04-26 12:04
Okun Joanna
3.81MB
Zarządzenie Nr 145/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 145/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
18-04-26 11:49
Okun Joanna
6.49MB
Zarządzenie Nr 144/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych Zarządzenie Nr 144/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-04-26 11:19
Okun Joanna
764.86KB
Zarządzenie Nr 143/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierzą oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku Zarządzenie Nr 143/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierzą oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-25 13:27
Okun Joanna
352.92KB
Zarządzenie Nr 142/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Zarządzenie Nr 142/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-04-25 13:13
Okun Joanna
591.42KB
Zarządzenie Nr 141/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. Zarządzenie Nr 141/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-25 13:09
Okun Joanna
347.76KB
Zarządzenie Nr 140/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 140/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-04-18 10:02
Okun Joanna
625.16KB
Zarządzenie Nr 139/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 139/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-04-18 10:01
Okun Joanna
745.39KB
Zarządzenie Nr 138/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2018 roku w spawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku Zarządzenie Nr 138/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2018 roku w spawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-04-17 12:31
Okun Joanna
362.67KB
Zarządzenie Nr 137/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w spawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 137/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w spawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-04-17 12:30
Okun Joanna
3.58MB
Zarządzenie Nr 136/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 136/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18-04-30 10:45
Okun Joanna
3.04MB
Zarządzenie Nr 135/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2017 rok Zarządzenie Nr 135/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-04-17 12:25
Okun Joanna
468.08KB
Zarządzenie Nr 134/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/114/15 z 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 134/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/114/15 z 8 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-04-13 10:36
Okun Joanna
1.06MB
Zarządzenie Nr 133/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/113/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Zarządzenie Nr 133/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/113/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-04-13 10:35
Okun Joanna
893.12KB
Zarządzenie Nr 132/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych Zarządzenie Nr 132/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-04-13 10:24
Okun Joanna
1.28MB
Zarządzenie Nr 131/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 131/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-04-13 10:21
Okun Joanna
1.04MB
Zarządzenie Nr 130/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy Zarządzenie Nr 130/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-04-13 10:16
Okun Joanna
1.09MB
Zarządzenie Nr 129/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 Pod Jarzębiną w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 129/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 "Pod Jarzębiną" w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-04-13 10:14
Okun Joanna
581.21KB
Zarządzenie Nr 128/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług pocztowych na rzecz UGiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 128/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Świadczenie usług pocztowych na rzecz UGiM Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-09 12:57
Okun Joanna
634.04KB
Zarządzenie Nr 127/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzenia ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 127/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzenia ksiąg rachunkowych w UGiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-04-09 12:56
Okun Joanna
0.91MB
Zarządzenie Nr 126/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole nr 11, Gr 3 Zarządzenie Nr 126/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole nr 11, Gr 3"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-04-09 12:50
Okun Joanna
746KB
Zarządzenie Nr 125/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole nr 6, Gr 3 Zarządzenie Nr 125/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach - Przedszkole nr 6, Gr 3"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-04-09 12:48
Okun Joanna
748.38KB
Zarządzenie Nr 124/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 124/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-04-09 12:47
Okun Joanna
664.43KB
Zarządzenie Nr 123/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 123/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-04-09 12:46
Okun Joanna
672.89KB
Zarządzenie Nr 122/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 122/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-04-09 12:45
Okun Joanna
613.4KB
Zarządzenie Nr 121/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Głównej w Bełku Zarządzenie Nr 121/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Głównej w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-04-09 12:44
Okun Joanna
1.04MB
Zarządzenie Nr 120/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogusławowi Żelaznemu - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 120/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bogusławowi Żelaznemu - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-04-09 12:44
Okun Joanna
263.62KB
Zarządzenie Nr 119/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 119/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-04-09 12:42
Okun Joanna
639.87KB
Zarządzenie Nr 118/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych Zarządzenie Nr 118/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt. 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-09 12:42
Okun Joanna
3.14MB
Zarządzenie Nr 117/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017 Zarządzenie Nr 117/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
18-04-05 15:15
Okun Joanna
26.98MB
Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-04-03 10:36
Okun Joanna
5.53MB
Zarządzenie Nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 115/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-04-03 10:30
Okun Joanna
721.68KB
Zarządzenie Nr 114/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 114/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-04-03 10:22
Okun Joanna
733.62KB
Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-04-03 10:22
Okun Joanna
37.06MB
Zarządzenie Nr 112/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 112/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-03 10:20
Okun Joanna
657.59KB
Zarządzenie Nr 111/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 111/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-04-03 10:19
Okun Joanna
594.92KB
Zarządzenie Nr 110/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 110/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-03 10:17
Okun Joanna
807.66KB
Zarządzenie Nr 109/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie utworzenia zasobu lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i mieszkań chronionych treningowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 109/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie utworzenia zasobu lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i mieszkań chronionych treningowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-04-03 10:11
Okun Joanna
3.1MB
Zarządzenie Nr 108/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy Zarządzenie Nr 108/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-04-03 10:09
Okun Joanna
309.15KB
Zarządzenie Nr 107/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok Zarządzenie Nr 107/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-04-03 09:40
Okun Joanna
3.71MB
Zarządzenie Nr 106/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 106/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-04-03 09:39
Okun Joanna
6.97MB
Zarządzenie Nr 105/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku Zarządzenie Nr 105/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-04-03 09:38
Okun Joanna
3.61MB
Zarządzenie Nr 104/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku Zarządzenie Nr 104/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-04-03 09:36
Okun Joanna
3.6MB
Zarządzenie Nr 103/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury w 2018 roku Zarządzenie Nr 103/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw nagród w dziedzinie kultury w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-03 09:34
Okun Joanna
370.5KB
Zarządzenie Nr 102/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowania wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku Zarządzenie Nr 102/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowania wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-04-03 09:33
Okun Joanna
380.21KB
Zarządzenie Nr 101/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2018 roku Zarządzenie Nr 101/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-04-03 09:31
Okun Joanna
401.89KB
Zarządzenie Nr 100/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 100/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-04-03 09:30
Okun Joanna
1.95MB
Zarządzenie Nr 99/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku Zarządzenie Nr 99/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-04-03 09:28
Okun Joanna
3.48MB
Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
18-04-03 09:27
Okun Joanna
674.47KB
Zarządzenie Nr 97/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 97/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-04-03 09:26
Okun Joanna
882.58KB
Zarządzenie Nr 96/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 96/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-04-03 09:25
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 95/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 95/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-04-03 09:24
Okun Joanna
1MB
Zarządzenie Nr 94/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 94/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-04-03 09:22
Okun Joanna
327.63KB
Zarządzenie Nr 93/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 93/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-03-20 14:01
Okun Joanna
316.51KB
Zarządzenie Nr 92/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza Zarządzenie Nr 92/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-03-20 14:00
Okun Joanna
10.25MB
Zarządzenie Nr 91/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 91/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-03-20 13:58
Okun Joanna
717.11KB
Zarządzenie Nr 90/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie konsultacji uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych Zarządzenie Nr 90/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie konsultacji uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-03-20 13:57
Okun Joanna
1.67MB
Zarządzenie Nr 89/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Podatków Zarządzenie Nr 89/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Referacie Podatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-03-20 13:55
Okun Joanna
390.96KB
Zarządzenie Nr 88/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 88/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-03-15 11:31
Okun Joanna
741.3KB
Zarządzenie Nr 87/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 87/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-03-15 11:30
Okun Joanna
630.87KB
Zarządzenie Nr 86/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 86/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-03-15 11:29
Okun Joanna
715.33KB
Zarządzenie Nr 85/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 85/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-03-15 11:29
Okun Joanna
739.86KB
Zarządzenie Nr 84/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 84/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-03-15 11:29
Okun Joanna
753.07KB
Zarządzenie Nr 83/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z fundusy zewnętrznych w 2018 roku Zarządzenie Nr 83/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z fundusy zewnętrznych w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-03-15 11:27
Okun Joanna
3.72MB
Zarządzenie Nr 82/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 82/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-03-15 11:26
Okun Joanna
447.34KB
Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-03-15 11:19
Okun Joanna
0.97MB
Zarządzenie Nr 80/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 80/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-03-15 11:15
Okun Joanna
669.08KB
Zarządzenie Nr 79/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 79/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-03-15 11:15
Okun Joanna
674.9KB
Zarządzenie Nr 78/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 78/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-03-15 11:13
Okun Joanna
667.54KB
Zarządzenie Nr 77/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 77/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
18-03-15 11:11
Okun Joanna
915.25KB
Zarządzenie Nr 76/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 57/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami Zarządzenie Nr 76/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 57/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-03-15 11:01
Okun Joanna
700.49KB
Zarządzenie Nr 75/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 75/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-03-06 13:03
Okun Joanna
392.5KB
Zarządzenie Nr 74/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniając dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 74/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniając dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-03-06 13:01
Okun Joanna
754.46KB
Zarządzenie Nr 73/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym Zarządzenie Nr 73/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-03-06 12:50
Okun Joanna
1.1MB
Zarządzenie Nr 72/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze Zarządzenie Nr 72/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-03-06 12:47
Okun Joanna
1.38MB
Zarządzenie Nr 71/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 71/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-02-28 12:20
Okun Joanna
740.08KB
Zarządzenie Nr 70/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 70/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-02-28 12:20
Okun Joanna
732.78KB
Zarządzenie Nr 69/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 69/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-02-28 12:20
Okun Joanna
621.31KB
Zarządzenie Nr 68/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 68/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-02-28 12:19
Okun Joanna
733.53KB
Zarządzenie Nr 67/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 67/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-02-28 12:18
Okun Joanna
0.95MB
Zarządzenie Nr 66/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 66/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-02-28 12:18
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 65/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r. Zarządzenie Nr 65/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-02-28 12:17
Okun Joanna
3.55MB
Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-02-28 12:15
Okun Joanna
6.11MB
Zarządzenie Nr 63/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczenia społecznemu w 2018 roku Zarządzenie Nr 63/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczenia społecznemu w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-02-28 12:13
Okun Joanna
3.62MB
Zarządzenie Nr 62/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Zarządzenie Nr 62/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-02-28 12:11
Okun Joanna
2.66MB
Zarządzenie Nr 61/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 61/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-02-28 12:06
Okun Joanna
736.8KB
Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-02-28 12:06
Okun Joanna
756.46KB
Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-02-22 13:15
Okun Joanna
362.19KB
Zarządzenie Nr 58/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 58/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-02-20 13:02
Okun Joanna
644.04KB
Zarządzenie Nr 57/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 57/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-02-20 13:02
Okun Joanna
599.23KB
Zarządzenie Nr 56/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 56/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-02-20 13:02
Okun Joanna
743.32KB
Zarządzenie Nr 55/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 55/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-02-20 13:01
Okun Joanna
740.27KB
Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-02-20 13:01
Okun Joanna
743.59KB
Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-02-20 13:01
Okun Joanna
824.23KB
Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 1, Gr 2”. Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 1, Gr 2”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-02-19 15:01
Okun Joanna
747.59KB
Zarządzenie Nr 51/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach Zarządzenie Nr 51/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
18-02-14 13:38
Okun Joanna
1.03MB
Zarządzenie Nr 50/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 50/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18-02-14 13:34
Okun Joanna
1.15MB
Zarządzenie Nr 49/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku Zarządzenie Nr 49/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2018 roku w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 i 2019 roku Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach i realizację minimum jednego przedsięwzięcia rocznie wynikającego z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-02-14 11:09
Okun Joanna
5.31MB
Zarządzenie Nr 48/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 48/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-02-14 11:08
Okun Joanna
1.19MB
Zarządzenie Nr 47/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 47/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-02-14 11:06
Okun Joanna
629.88KB
Zarządzenie Nr 46/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 46/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-02-14 11:03
Okun Joanna
614.62KB
Zarządzenie Nr 45/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 45/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-02-14 11:02
Okun Joanna
722.78KB
Zarządzenie Nr 44/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 44/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-02-14 11:02
Okun Joanna
736.79KB
Zarządzenie Nr 43/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 43/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lutego 2018 roku w spawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-02-14 11:02
Okun Joanna
730.82KB
Zarządzenie Nr 42/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach pełnomocnictwa do ustalenia zasad spłaty zadłużenia z tytułu zaległych należności wynikających z użytkowania lokali mieszkalnych poprzez spełnienie świadczenia rzeczowego na rzecz Zakładu. Zarządzenie Nr 42/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach pełnomocnictwa do ustalenia zasad spłaty zadłużenia z tytułu zaległych należności wynikających z użytkowania lokali mieszkalnych poprzez spełnienie świadczenia rzeczowego na rzecz Zakładu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-02-08 11:13
Gamza Halina
319.29KB
Zarządzenie Nr 41/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 
7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 41/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-02-08 11:01
Gamza Halina
279.69KB
Zarządzenie Nr 40/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.:
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce- Leszczynach- Przedszkole Nr 10, Gr 2 . Zarządzenie Nr 40/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce- Leszczynach- Przedszkole Nr 10, Gr 2 ".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-02-08 10:56
Gamza Halina
762.73KB
Zarządzenie Nr 39/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 39/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-02-08 10:50
Gamza Halina
1.11MB
Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-02-08 10:47
Gamza Halina
702.9KB
Zarządzenie Nr 37/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022. Zarządzenie Nr 37/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, w sprawie przyjęcia " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-02-08 10:35
Gamza Halina
6.39MB
Zarządzenie Nr 36/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 36/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-02-07 12:16
Gamza Halina
641.55KB
Zarządzenie Nr 35/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 35/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-02-07 12:15
Gamza Halina
733.8KB
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Przedszkole Nr 3, Gr 2. Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.:" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Przedszkole Nr 3, Gr 2".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-02-07 12:02
Gamza Halina
750.99KB
Zarządzenie Nr 33/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka. Zarządzenie Nr 33/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-02-07 11:54
Gamza Halina
279.9KB
Zarządzenie Nr 32/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 32/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-02-07 11:51
Gamza Halina
643.12KB
Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-02-07 11:47
Gamza Halina
722.1KB
Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-02-07 11:45
Gamza Halina
736.54KB
Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oświatowych samorządowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie sposobu wyodrębnienia wydatków na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oświatowych samorządowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-02-06 14:50
Gamza Halina
760.21KB
Zarządzenie Nr 28/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku. Zarządzenie Nr 28/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-02-06 14:47
Gamza Halina
643.25KB
Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-02-06 14:34
Gamza Halina
1.02MB
Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-02-06 14:31
Gamza Halina
637.37KB
Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-02-06 14:30
Gamza Halina
709.32KB
Zarządzenie Nr 24/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 24/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-02-06 14:27
Gamza Halina
1.4MB
Zarządzenie Nr 23/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 23/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-02-06 14:24
Gamza Halina
663.33KB
Zarządzenie Nr 22/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 22/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-02-06 14:21
Gamza Halina
747.98KB
Zarządzenie Nr 21/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 21/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-02-06 14:20
Gamza Halina
746.73KB
Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-02-06 14:16
Gamza Halina
6.82MB
Zarządzenie Nr 19/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 19/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-02-06 14:14
Gamza Halina
270.34KB
Zarządzenie Nr 18/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w 2018 roku. Zarządzenie Nr 18/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w 2018 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-02-06 13:50
Gamza Halina
434.33KB
Zarządzenie Nr 17/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 17/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-02-06 13:45
Gamza Halina
677.28KB
Zarządzenie Nr 16/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 16/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
18-02-06 13:42
Gamza Halina
751.45KB
Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-02-06 13:41
Gamza Halina
755.91KB
Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.: Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach. Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu grantowego pn.:" Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
18-02-06 12:31
Gamza Halina
24.12MB
Zarządzenie Nr 13/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Zarządzenie Nr 13/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-02-06 12:27
Gamza Halina
1.38MB
Zarządzenie Nr 12/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022. Zarządzenie Nr 12/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-02-06 12:23
Gamza Halina
6.23MB
Zarządzenie Nr 11/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zarządzenie Nr 11/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-02-08 13:10
Gamza Halina
2.39MB
Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na terenie tzw. zwałów płaskich na rzecz wnioskodawcy Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na terenie tzw. zwałów płaskich na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-01-22 11:20
Okun Joanna
1.03MB
Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
18-01-22 11:18
Okun Joanna
1.32MB
Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-01-22 11:17
Okun Joanna
739.9KB
Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
18-01-22 11:16
Okun Joanna
686.37KB
Zarządzenie Nr 6/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r. Zarządzenie Nr 6/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-01-22 10:55
Okun Joanna
736.12KB
Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022 z dnia 17 grudnia 2017 r. Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022" z dnia 17 grudnia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-01-22 10:52
Okun Joanna
6.18MB
Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czuchów w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Szewczyka Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Czuchów w przedmiocie zmiany nazwy ulicy Szewczyka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-01-10 15:19
Okun Joanna
870.31KB
Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2018 roku Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-01-10 15:18
Okun Joanna
2.31MB
Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
18-01-10 15:16
Okun Joanna
1.02MB
Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-01-10 15:14
Okun Joanna
0.93MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Zarządzenia Burmistrza z 2017 roku [ 794 ]
Zarządzenie Nr 794/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zasad 
( polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny. Zarządzenie Nr 794/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zasad ( polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-02-06 10:22
Gamza Halina
12.67MB
Zarządzenie Nr 793/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 793/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-01-22 12:18
Okun Joanna
660.49KB
Zarządzenie Nr 792/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 792/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-01-22 12:18
Okun Joanna
730.99KB
Zarządzenie Nr 791/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 791/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-01-22 12:18
Okun Joanna
661.28KB
Zarządzenie Nr 790/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 790/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-01-22 12:17
Okun Joanna
738.49KB
Zarządzenie Nr 789/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 789/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-01-22 12:13
Okun Joanna
781.77KB
Zarządzenie Nr 788/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 788/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-01-22 12:13
Okun Joanna
680.67KB
Zarządzenie Nr 787/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 787/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-01-22 12:12
Okun Joanna
839.95KB
Zarządzenie Nr 786/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 786/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-01-22 12:12
Okun Joanna
605.49KB
Zarządzenie Nr 785/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 roku Zarządzenie Nr 785/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-01-22 12:11
Okun Joanna
390.46KB
Zarządzenie Nr 784/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny Zarządzenie Nr 784/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-01-22 12:09
Okun Joanna
283.7KB
Zarządzenie Nr 783/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok Zarządzenie Nr 783/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-01-22 12:06
Okun Joanna
4.11MB
Zarządzenie Nr 782/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 782/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-01-08 10:37
Okun Joanna
391.27KB
Zarządzenie Nr 781/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2018 Zarządzenie Nr 781/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-01-08 10:35
Okun Joanna
2.62MB
Zarządzenie Nr 780/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 780/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-01-08 10:34
Okun Joanna
649.25KB
Zarządzenie Nr 779/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 779/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-01-08 10:34
Okun Joanna
648.8KB
Zarządzenie Nr 778/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 778/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-01-08 10:33
Okun Joanna
583.9KB
Zarządzenie Nr 777/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 777/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-01-08 10:33
Okun Joanna
692.9KB
Zarządzenie Nr 776/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 776/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-01-08 10:33
Okun Joanna
774.85KB
Zarządzenie Nr 775/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 775/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-01-08 10:33
Okun Joanna
680.96KB
Zarządzenie Nr 774/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 774/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-01-08 10:32
Okun Joanna
707.6KB
Zarządzenie Nr 773/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 773/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
18-01-08 10:32
Okun Joanna
680.1KB
Zarządzenie Nr 772/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 772/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-01-08 10:31
Okun Joanna
793.45KB
Zarządzenie Nr 771/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 771/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-01-03 12:27
Okun Joanna
1.06MB
Zarządzenie Nr 770/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 770/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-01-03 12:27
Okun Joanna
594.82KB
Zarządzenie Nr 769/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 769/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-01-03 12:26
Okun Joanna
1.06MB
Zarządzenie Nr 768/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 768/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-01-03 12:25
Okun Joanna
579.84KB
Zarządzenie Nr 767/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 767/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-01-03 12:24
Okun Joanna
620.77KB
Zarządzenie Nr 766/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 766/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-01-03 12:22
Okun Joanna
630.59KB
Zarządzenie Nr 765/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na terenie tzw. zwałów płaskich na rzecz wnioskodawcy Zarządzenie Nr 765/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Dębieńsko na terenie tzw. zwałów płaskich na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-12-28 09:29
Okun Joanna
0.98MB
Zarządzenie Nr 764/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 764/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-12-28 09:25
Okun Joanna
609.75KB
Zarządzenie Nr 763/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 763/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-12-28 09:25
Okun Joanna
735.8KB
Zarządzenie Nr 762/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 762/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-12-28 09:25
Okun Joanna
616.92KB
Zarządzenie Nr 761/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 761/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-12-28 09:24
Okun Joanna
716.55KB
Zarządzenie Nr 760/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 760/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-12-28 09:24
Okun Joanna
843.72KB
Zarządzenie Nr 759/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 759/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-12-28 09:24
Okun Joanna
606.97KB
Zarządzenie Nr 758/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 758/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-12-28 09:23
Okun Joanna
725.86KB
Zarządzenie Nr 757/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 757/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-12-28 09:22
Okun Joanna
5.42MB
Zarządzenie Nr 756/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Oślizło Zarządzenie Nr 756/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Oślizło
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-12-28 09:03
Okun Joanna
290.96KB
Zarządzenie Nr 755/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Dębieńsko 1 - etap 2 Zarządzenie Nr 755/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1 - etap 2"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-12-28 09:02
Okun Joanna
4.29MB
Zarządzenie Nr 754/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 754/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-12-28 09:01
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 753/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 753/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-28 09:00
Okun Joanna
561.49KB
Zarządzenie Nr 752/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 752/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-12-28 09:00
Okun Joanna
1.1MB
Zarządzenie Nr 751/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 751/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-12-28 09:00
Okun Joanna
815.69KB
Zarządzenie Nr 750/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 750/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-12-28 08:58
Okun Joanna
784.87KB
Zarządzenie Nr 749/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 749/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-28 08:58
Okun Joanna
799.58KB
Zarządzenie Nr 748/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 748/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-12-28 08:57
Okun Joanna
804.66KB
Zarządzenie Nr 747/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 747/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-12-28 08:57
Okun Joanna
671.77KB
Zarządzenie Nr 746/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 746/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
17-12-28 08:57
Okun Joanna
659.1KB
Zarządzenie Nr 745/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 745/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-28 08:56
Okun Joanna
642.84KB
Zarządzenie Nr 744/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 744/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-28 08:56
Okun Joanna
645.55KB
Zarządzenie Nr 743/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 743/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-12-28 08:56
Okun Joanna
613.7KB
Zarządzenie Nr 742/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 742/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-28 08:55
Okun Joanna
612.79KB
Zarządzenie Nr 741/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 rok Zarządzenie Nr 741/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-12-28 08:50
Okun Joanna
5.28MB
Zarządzenie Nr 740/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 740/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-12-28 08:49
Okun Joanna
5.92MB
Zarządzenie Nr 739/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Zarządzenie Nr 739/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-12-28 08:48
Okun Joanna
428.35KB
Zarządzenie Nr 738/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektora w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych Zarządzenie Nr 738/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektora w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-12-21 15:09
Okun Joanna
397.1KB
Zarządzenie Nr 737/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, asystentów, doradców oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 737/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, asystentów, doradców oraz pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-12-21 15:07
Okun Joanna
3MB
Zarządzenie Nr 736/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 736/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:51
Okun Joanna
664.12KB
Zarządzenie Nr 735/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za wysokie wyniki sportowe lub wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sportu Zarządzenie Nr 735/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokości za wysokie wyniki sportowe lub wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-12-20 13:51
Okun Joanna
2.2MB
Zarządzenie Nr 734/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych Zarządzenie Nr 734/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-12-20 13:49
Okun Joanna
1.44MB
Zarządzenie Nr 733/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 733/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:48
Okun Joanna
604.58KB
Zarządzenie Nr 732/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 732/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:47
Okun Joanna
679.37KB
Zarządzenie Nr 731/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 731/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-20 13:47
Okun Joanna
709.94KB
Zarządzenie Nr 730/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 730/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-12-20 13:47
Okun Joanna
828.32KB
Zarządzenie Nr 729/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 729/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-12-20 13:46
Okun Joanna
783.15KB
Zarządzenie Nr 728/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 728/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-12-20 13:46
Okun Joanna
828.87KB
Zarządzenie Nr 727/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 727/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-12-20 13:45
Okun Joanna
1.12MB
Zarządzenie Nr 726/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 726/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: "Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-12-20 13:43
Okun Joanna
738.9KB
Zarządzenie Nr 725/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki 3862/456 położonej w obrębie Leszczyny Zarządzenie Nr 725/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki 3862/456 położonej w obrębie Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-12-20 13:41
Okun Joanna
462.03KB
Zarządzenie Nr 724/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 618/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury Zarządzenie Nr 724/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 618/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-12-20 13:39
Okun Joanna
409.83KB
Zarządzenie Nr 723/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 723/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-12-20 13:37
Okun Joanna
658.52KB
Zarządzenie Nr 722/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 722/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-20 13:37
Okun Joanna
615.05KB
Zarządzenie Nr 721/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 721/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:36
Okun Joanna
654.98KB
Zarządzenie Nr 720/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 720/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:35
Okun Joanna
591.98KB
Zarządzenie Nr 719/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 719/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-12-20 13:35
Okun Joanna
1.04MB
Zarządzenie Nr 718/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 718/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-20 13:34
Okun Joanna
665.36KB
Zarządzenie Nr 717/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 717/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:34
Okun Joanna
812.78KB
Zarządzenie Nr 716/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 716/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-12-20 13:33
Okun Joanna
697.8KB
Zarządzenie Nr 715/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 715/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:33
Okun Joanna
680.23KB
Zarządzenie Nr 714/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 714/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-20 13:33
Okun Joanna
764.26KB
Zarządzenie Nr 713/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 713/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:32
Okun Joanna
609.31KB
Zarządzenie Nr 712/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 712/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:32
Okun Joanna
651.21KB
Zarządzenie Nr 711/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 711/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-12-20 13:31
Okun Joanna
666.74KB
Zarządzenie Nr 710/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 710/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:31
Okun Joanna
787.37KB
Zarządzenie Nr 709/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 709/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:31
Okun Joanna
642.32KB
Zarządzenie Nr 708/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 708/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-12-20 13:30
Okun Joanna
743.01KB
Zarządzenie Nr 707/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 707/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-20 13:24
Okun Joanna
675.58KB
Zarządzenie Nr 706/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 706/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-12-20 13:24
Okun Joanna
636.14KB
Zarządzenie Nr 705/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 705/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-12-20 13:23
Okun Joanna
1.35MB
Zarządzenie Nr 704/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 704/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-12-20 13:22
Okun Joanna
823.19KB
Zarządzenie Nr 703/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 703/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
17-12-20 13:22
Okun Joanna
1.18MB
Zarządzenie Nr 702/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 702/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-20 13:20
Okun Joanna
1.08MB
Zarządzenie Nr 701/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 701/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-12-20 13:19
Okun Joanna
687.02KB
Zarządzenie Nr 700/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 700/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-12-20 13:19
Okun Joanna
785.41KB
Zarządzenie Nr 699/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 699/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-12-20 13:04
Okun Joanna
605.54KB
Zarządzenie Nr 698/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 698/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-12-20 13:03
Okun Joanna
800.29KB
Zarządzenie Nr 697/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 697/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-12-20 13:02
Okun Joanna
686.42KB
Zarządzenie Nr 696/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 696/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-20 13:02
Okun Joanna
1.01MB
Zarządzenie Nr 695/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 695/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-12-20 13:01
Okun Joanna
1MB
Zarządzenie Nr 694/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Sosnowskiej - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach Zarządzenie Nr 694/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Sosnowskiej - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-12-20 13:01
Okun Joanna
355.67KB
Zarządzenie Nr 693/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach Zarządzenie Nr 693/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ligonia w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-12-20 13:00
Okun Joanna
237.51KB
Zarządzenie Nr 692/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 692/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-12-20 12:59
Okun Joanna
5.31MB
Zarządzenie Nr 691/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 691/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-12-20 12:57
Okun Joanna
5.38MB
Zarządzenie Nr 690/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 690/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-12-20 12:56
Okun Joanna
592.52KB
Zarządzenie Nr 689/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 689/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-11-27 12:11
Okun Joanna
1.46MB
Zarządzenie Nr 688/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 688/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-27 12:09
Okun Joanna
591.37KB
Zarządzenie Nr 687/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 687/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-11-27 12:09
Okun Joanna
665.11KB
Zarządzenie Nr 686/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 686/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-11-27 12:09
Okun Joanna
594.96KB
Zarządzenie Nr 685/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 685/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-11-27 12:08
Okun Joanna
659.88KB
Zarządzenie Nr 684/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 684/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-27 12:08
Okun Joanna
695.76KB
Zarządzenie Nr 683/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 683/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-11-27 12:08
Okun Joanna
784.56KB
Zarządzenie Nr 682/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 682/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-27 16:27
Okun Joanna
889.08KB
Zarządzenie Nr 681/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 681/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-11-27 12:07
Okun Joanna
715.64KB
Zarządzenie Nr 680/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 680/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-27 12:07
Okun Joanna
644.29KB
Zarządzenie Nr 679/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 679/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-11-27 12:06
Okun Joanna
654.65KB
Zarządzenie Nr 678/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 678/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-11-27 12:06
Okun Joanna
644.82KB
Zarządzenie Nr 677/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 677/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-11-27 12:06
Okun Joanna
644.18KB
Zarządzenie Nr 676/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 676/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-11-27 12:06
Okun Joanna
1.07MB
Zarządzenie Nr 675/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 675/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-11-27 12:05
Okun Joanna
599.23KB
Zarządzenie Nr 674/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 674/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-11-27 12:05
Okun Joanna
629.43KB
Zarządzenie Nr 673/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 673/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-11-27 12:04
Okun Joanna
706.88KB
Zarządzenie Nr 672/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 672/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-11-27 12:04
Okun Joanna
0.98MB
Zarządzenie Nr 671/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 671/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-11-27 12:03
Okun Joanna
1MB
Zarządzenie Nr 670/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopad 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Leśnej Zarządzenie Nr 670/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopad 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka, przy ul. Leśnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
17-11-27 12:02
Okun Joanna
289.28KB
Zarządzenie Nr 669/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie Nr 669/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
17-11-20 13:32
Okun Joanna
10.43MB
Zarządzenie Nr 668/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami Zarządzenie Nr 668/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-11-20 13:31
Okun Joanna
19.31MB
Zarządzenie Nr 667/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza Zarządzenie Nr 667/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
17-11-20 13:29
Okun Joanna
7.6MB
Zarządzenie Nr 666/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 666/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-11-20 13:27
Okun Joanna
665.72KB
Zarządzenie Nr 665/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 665/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-11-20 13:26
Okun Joanna
620.39KB
Zarządzenie Nr 664/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 664/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-11-20 13:26
Okun Joanna
1.07MB
Zarządzenie Nr 663/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 663/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-20 13:25
Okun Joanna
669.52KB
Zarządzenie Nr 662/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 662/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-11-20 13:25
Okun Joanna
658.91KB
Zarządzenie Nr 661/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 661/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-11-20 13:25
Okun Joanna
608.42KB
Zarządzenie Nr 660/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 660/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-20 13:24
Okun Joanna
632.3KB
Zarządzenie Nr 659/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 659/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-11-20 13:24
Okun Joanna
641.31KB
Zarządzenie Nr 658/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 658/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-11-20 13:24
Okun Joanna
637.59KB
Zarządzenie Nr 657/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 657/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-11-20 13:23
Okun Joanna
1.27MB
Zarządzenie Nr 656/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 656/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-11-20 13:23
Okun Joanna
613.98KB
Zarządzenie Nr 655/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 655/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-20 13:10
Okun Joanna
672.57KB
Zarządzenie Nr 654/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 654/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-11-20 13:10
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 653/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, Zarządzenie Nr 653/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej powołanej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru wykonawcy na realizację zamówienia pn. "Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-11-20 13:09
Okun Joanna
2.66MB
Zarządzenie Nr 652/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 652/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-11-20 13:06
Okun Joanna
1.42MB
Zarządzenie Nr 651/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk Zarządzenie Nr 651/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-11-20 13:05
Okun Joanna
1.68MB
Zarządzenie Nr 650/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 650/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-11-13 11:17
Okun Joanna
670.29KB
Zarządzenie Nr 649/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 649/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-11-13 11:16
Okun Joanna
635.3KB
Zarządzenie Nr 648/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 648/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-11-13 11:16
Okun Joanna
663.76KB
Zarządzenie Nr 647/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 647/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-11-13 11:15
Okun Joanna
616.23KB
Zarządzenie Nr 646/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 646/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-13 11:15
Okun Joanna
758.37KB
Zarządzenie Nr 645/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców Zarządzenie Nr 645/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz obecnych najemców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-11-08 09:46
Okun Joanna
1.46MB
Zarządzenie Nr 644/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 644/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-08 09:44
Okun Joanna
1.35MB
Zarządzenie Nr 643/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 643/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-11-08 09:42
Okun Joanna
1.16MB
Zarządzenie Nr 642/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych Zarządzenie Nr 642/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-11-08 09:41
Okun Joanna
481.89KB
Zarządzenie Nr 641/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminie i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości Zarządzenie Nr 641/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości stanowiących mienie należące do Urzędu Gminie i Miasta Czerwionka-Leszczyny z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-11-08 09:41
Okun Joanna
476.05KB
Zarządzenie Nr 640/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne Zarządzenie Nr 640/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji gruntów stanowiących mienie komunalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
17-11-08 09:40
Okun Joanna
488.18KB
Zarządzenie Nr 639/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji obiektów do ktróych dostęp jest utrudniony Zarządzenie Nr 639/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji obiektów do ktróych dostęp jest utrudniony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-11-08 09:39
Okun Joanna
497.49KB
Zarządzenie Nr 638/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych Zarządzenie Nr 638/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji zadań inwestycyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-11-08 09:38
Okun Joanna
493.4KB
Zarządzenie Nr 637/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald należności oraz weryfikacji sald kont księgowych Zarządzenie Nr 637/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzgodnienia sald należności oraz weryfikacji sald kont księgowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-11-03 11:43
Okun Joanna
681.97KB
Zarządzenie Nr 636/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2017 rok Zarządzenie Nr 636/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie harmonogramu inwentaryzacji w drodze spisu z natury na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-11-03 11:42
Okun Joanna
1.33MB
Zarządzenie Nr 635/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych Zarządzenie Nr 635/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
17-11-03 11:40
Okun Joanna
0.99MB
Zarządzenie Nr 634/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Zarządzenie Nr 634/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-11-03 11:39
Okun Joanna
435.16KB
Zarządzenie Nr 633/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji Zarządzenie Nr 633/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
17-11-03 10:31
Okun Joanna
804.64KB
Zarządzenie Nr 632/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 632/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-11-03 10:30
Okun Joanna
686.65KB
Zarządzenie Nr 631/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 631/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-11-03 10:30
Okun Joanna
648.91KB
Zarządzenie Nr 630/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 630/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-11-03 10:29
Okun Joanna
733.34KB
Zarządzenie Nr 629/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Zarządzenie Nr 629/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
17-11-03 10:29
Okun Joanna
649.15KB
Zarządzenie Nr 628/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 628/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-11-03 10:28
Okun Joanna
674.18KB
Zarządzenie Nr 627/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 627/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-11-03 10:28
Okun Joanna
675.78KB
Zarządzenie Nr 626/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 626/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-03 10:27
Okun Joanna
646.92KB
Zarządzenie Nr 625/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 625/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-11-03 10:27
Okun Joanna
606.68KB
Zarządzenie Nr 624/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 624/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
17-11-03 10:26
Okun Joanna
683.47KB
Zarządzenie Nr 623/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 623/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-11-03 10:26
Okun Joanna
683.94KB
Zarządzenie Nr 622/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 622/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
17-11-03 10:25
Okun Joanna
743.9KB
Zarządzenie Nr 621/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 621/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-03 10:25
Okun Joanna
733.91KB
Zarządzenie Nr 620/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 . Zarządzenie Nr 620/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-11-03 10:25
Okun Joanna
750.06KB
Zarządzenie Nr 619/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ulicy Zagłoby na rzecz wnioskodawcy Zarządzenie Nr 619/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości gruntowej, położonej w Czerwionce-Leszczynach w obrębie Czerwionka przy ulicy Zagłoby na rzecz wnioskodawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-11-03 10:23
Okun Joanna
724.16KB
Zarządzenie Nr 618/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Zarządzenie Nr 618/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-11-03 10:22
Okun Joanna
523KB
Zarządzenie Nr 617/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Mienia i Geodezji Zarządzenie Nr 617/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Mienia i Geodezji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-11-03 10:19
Okun Joanna
377.24KB
Zarządzenie Nr 616/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Anny Tompalskiej Zarządzenie Nr 616/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Anny Tompalskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-11-03 10:18
Okun Joanna
330.51KB
Zarządzenie Nr 615/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Eweliny Burzawy Zarządzenie Nr 615/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Eweliny Burzawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-11-03 10:18
Okun Joanna
334.55KB
Zarządzenie Nr 614/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Elżbiety Michałek Zarządzenie Nr 614/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Elżbiety Michałek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-11-03 10:17
Okun Joanna
325.81KB
Zarządzenie Nr 613/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 613/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-11-03 10:12
Okun Joanna
5.3MB
Zarządzenie Nr 612/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 612/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-11-03 10:03
Okun Joanna
5.78MB
Zarządzenie Nr 611/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 611/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
17-11-03 10:02
Okun Joanna
646.86KB
Zarządzenie Nr 610/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 610/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-10-25 12:37
Okun Joanna
688.21KB
Zarządzenie Nr 609/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 609/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-10-25 12:37
Okun Joanna
1.03MB
Zarządzenie Nr 608/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 608/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-10-25 12:36
Okun Joanna
672.48KB
Zarządzenie Nr 607/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 607/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-10-25 12:36
Okun Joanna
1.2MB
Zarządzenie Nr 606/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 606/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-10-25 12:36
Okun Joanna
1.11MB
Zarządzenie Nr 605/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 605/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-10-25 12:35
Okun Joanna
659.74KB
Zarządzenie Nr 604/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 604/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-10-25 12:35
Okun Joanna
729.04KB
Zarządzenie Nr 603/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 603/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-10-25 12:35
Okun Joanna
625.15KB
Zarządzenie Nr 602/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 602/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-10-25 12:34
Okun Joanna
753.88KB
Zarządzenie Nr 601/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 601/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-10-25 12:33
Okun Joanna
749.85KB
Zarządzenie Nr 600/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 600/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-25 12:32
Okun Joanna
824.05KB
Zarządzenie Nr 599/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 599/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-10-25 12:31
Okun Joanna
1.15MB
Zarządzenie Nr 598/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 598/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-10-18 15:16
Okun Joanna
1.14MB
Zarządzenie Nr 597/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum nr 6 Zarządzenie Nr 597/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 października 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum nr 6"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-10-18 15:15
Okun Joanna
277.59KB
Zarządzenie Nr 596/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Zarządzenie Nr 596/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-10-18 15:12
Okun Joanna
668.35KB
Zarządzenie Nr 595/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Zarządzenie Nr 595/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-10-18 15:11
Okun Joanna
785.77KB
Zarządzenie Nr 594/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Zarządzenie Nr 594/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-10-18 15:11
Okun Joanna
778.57KB
Zarządzenie Nr 593/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
Zarządzenie Nr 593/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-10-18 15:10
Okun Joanna
708.27KB
Zarządzenie Nr 592/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 592/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-10-19 12:05
Okun Joanna
1.12MB
Zarządzenie Nr 591/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 591/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-10-18 11:57
Okun Joanna
701.15KB
Zarządzenie Nr 590/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 590/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-10-18 11:57
Okun Joanna
775.31KB
Zarządzenie Nr 589/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 589/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
17-10-18 11:57
Okun Joanna
661.72KB
Zarządzenie Nr 588/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 588/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-10-18 11:56
Okun Joanna
641.48KB
Zarządzenie Nr 587/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 587/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-10-18 11:51
Okun Joanna
1.16MB
Zarządzenie Nr 586/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 586/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-10-18 11:51
Okun Joanna
756.95KB
Zarządzenie Nr 585/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 585/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-10-18 11:50
Okun Joanna
758.06KB
Zarządzenie Nr 584/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 584/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-18 11:50
Okun Joanna
759.28KB
Zarządzenie Nr 583/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie Zarządzenie Nr 583/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze (odprawy, nagrody jubileuszowe) oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm) oraz zmian w budżecie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-18 11:49
Okun Joanna
742.31KB
Zarządzenie Nr 582/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 582/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
17-10-18 11:36
Okun Joanna
1.09MB
Zarządzenie Nr 581/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia10 października 2017 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 roku Zarządzenie Nr 581/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia10 października 2017 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dodatkowego dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
17-10-16 10:22
Okun Joanna
396.4KB
Zarządzenie Nr 580/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół nr 4 Zarządzenie Nr 580/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy na realizację zamówienia pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół nr 4"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-10-16 10:16
Okun Joanna
278.78KB
Zarządzenie Nr 579/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Zarządzenie Nr 579/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-10-11 15:19
Okun Joanna
379.7KB
Zarządzenie Nr 578/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 578/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-10-11 15:18
Okun Joanna
1.72MB
Zarządzenie Nr 577/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 577/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-10-11 15:17
Okun Joanna
644.83KB
Zarządzenie Nr 576/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 576/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-10-11 15:17
Okun Joanna
664.56KB
Zarządzenie Nr 575/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 575/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
17-10-11 15:16
Okun Joanna
594.66KB
Zarządzenie Nr 574/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 574/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-10-11 15:15
Okun Joanna
618.65KB
Zarządzenie Nr 573/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 573/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
17-10-11 15:14
Okun Joanna
729.8KB
Zarządzenie Nr 572/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 572/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-10-11 15:14
Okun Joanna
737.03KB
Zarządzenie Nr 571/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 571/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-10-11 15:13
Okun Joanna
674.5KB
Zarządzenie Nr 570/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 570/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-10-11 15:12
Okun Joanna
705.29KB
Zarządzenie Nr 569/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 569/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
17-10-11 15:11
Okun Joanna
745.2KB
Zarządzenie Nr 568/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 568/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-10-11 15:11
Okun Joanna
387.35KB
Zarządzenie Nr 567/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Zarządzenie Nr 567/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-10-09 16:07
Okun Joanna
3.79MB
Zarządzenie Nr 566/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r. Zarządzenie Nr 566/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-10-09 16:06
Okun Joanna
5.21MB
Zarządzenie Nr 565/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 565/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-10-09 16:05
Okun Joanna
583.7KB
Zarządzenie Nr 564/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Franciszka Rducha w Bełku Pani Krystynie Janiszewskiej Zarządzenie Nr 564/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Franciszka Rducha w Bełku Pani Krystynie Janiszewskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-10-09 16:04
Okun Joanna
334.41KB
Zarządzenie Nr 563/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Grażynie Goli Zarządzenie Nr 563/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach Pani Grażynie Goli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-10-09 16:03
Okun Joanna
345.11KB
Zarządzenie Nr 562/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach Pani Małgorzacie Marciniak Zarządzenie Nr 562/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach Pani Małgorzacie Marciniak
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-10-09 16:02
Okun Joanna
341.61KB
Zarządzenie Nr 561/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 561/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-10-09 16:01
Okun Joanna
277.85KB
Zarządzenie Nr 560/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 560/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie określenia stosowanych wersji oprogramowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
17-10-09 16:00
Okun Joanna
1.46MB
Zarządzenie Nr 559/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 559/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
17-10-09 15:59
Okun Joanna
6.03MB
Zarządzenie Nr 558/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 558/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-10-09 15:58
Okun Joanna
728.84KB
Zarządzenie Nr 557/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 557/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
17-10-09 15:56
Okun Joanna
796.67KB
Zarządzenie Nr 556/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 556/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
17-10-09 15:56
Okun Joanna
617.87KB
Zarządzenie Nr 555/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 555/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
17-10-09 15:54
Okun Joanna
691.16KB
Zarządzenie Nr 554/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 554/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
17-10-09 15:53
Okun Joanna
637.19KB
Zarządzenie Nr 553/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 553/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
17-10-09 15:53
Okun Joanna
640.78KB
Zarządzenie Nr 552/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 552/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
17-10-04 13:44
Okun Joanna
792.03KB
Zarządzenie Nr 551/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r . Zarządzenie Nr 551/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r .
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
17-10-04 13:43
Okun Joanna
678.31KB
Zarządzenie Nr 550/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 550/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
17-10-04 13:42
Okun Joanna
621.13KB
Zarządzenie Nr 549/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Zarządzenie Nr 549/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 września 2017 r. w spraw