Plan dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice - plan zatwierdzony Uchwałą nr XLIII/571/14 z dnia 25 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 8 maja 2014 r. poz. 2753)

Kategoria: Plany Wyzwolenia, Leszczyńska [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Zarzadzenie Nr 122/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy solectwa Stanowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
14-04-24 11:14 Szombara Aleksandra 3.03MB
format: format_pdf Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice (projekt planu_wyłożenie luty 2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 714
14-02-07 12:59 Strzelczyk Katarzyna 212.24KB
format: format_pdf Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego G i M Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice (projekt planu - wyłożenie luty 2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
14-02-07 12:58 Strzelczyk Katarzyna 5.05MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko - MPZP GiM Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
14-02-07 12:52 Strzelczyk Katarzyna 3.84MB
format: format_pdf Rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko - MPZP GiM Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
14-02-07 12:49 Strzelczyk Katarzyna 3.06MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 36/14 Burmistzra Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie rozstrzygniecia uwag złożonych do projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
14-02-19 10:25 Pala Łukasz 1.39MB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o ponownym wyłożeniu projketu MPZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
14-02-19 10:26 Pala Łukasz 576.7KB
format: format_pdf Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
14-02-19 09:49 Pala Łukasz 262.89KB
format: format_pdf Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru polozonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 728
14-02-19 09:12 Pala Łukasz 5.07MB
format: format_pdf Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
14-02-19 09:17 Pala Łukasz 262.89KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistzra Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Lesczyńskiej oraz granocy Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
14-02-19 10:06 Pala Łukasz 576.7KB
format: format_pdf Prognoza Oddzialywania na Srodowisko - Miejscowy Plan Zagospodarownia Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
14-02-19 10:11 Pala Łukasz 1.39MB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.11.2013 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołęctwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
14-02-19 09:40 Pala Łukasz 590.58KB
format: format_pdf Wniosek zgodnie z obwieszczeniem o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
14-02-19 09:34 Pala Łukasz 243.96KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18.04.2013 o przystąpieniu do sporządzenie MPZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
14-02-19 09:32 Pala Łukasz 421.39KB
format: format_pdf Uchwała nr XXVI/339/12 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP GiM Czerwionka-Leszczyny dla obszaru w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
14-02-19 09:29 Pala Łukasz 764.38KB

Redakcja strony: Plan dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice - plan zatwierdzony Uchwałą nr XLIII/571/14 z dnia 25 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 8 maja 2014 r. poz. 2753)Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
  • Pierwsza publikacja:Górecki Wojciech2014-05-14 12:22:02
  • Aktualizacja publikacji:Szombara Aleksandra2014-05-23 13:17:17
  • Wytworzenie publikacji:Szombara Aleksandra2014-05-23 13:17:11
  • Zatwierdzenie informacji:Szombara Aleksandra2014-05-23 13:17:11
Drukuj Liczba odwiedzin: 2593