Plan dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice - plan zatwierdzony Uchwałą nr XLIII/571/14 z dnia 25 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 8 maja 2014 r. poz. 2753)

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Plany Wyzwolenia, Leszczyńska [ 16 ]
Zarzadzenie Nr 122/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy solectwa Stanowice. Zarzadzenie Nr 122/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy solectwa Stanowice.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
14-04-24 11:14
Szombara Aleksandra
3.03MB
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice (projekt planu_wyłożenie luty 2014) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice (projekt planu_wyłożenie luty 2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 621
14-02-07 12:59
Strzelczyk Katarzyna
212.24KB
Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego G i M Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice (projekt planu - wyłożenie luty 2014) Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego G i M Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice (projekt planu - wyłożenie luty 2014)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
14-02-07 12:58
Strzelczyk Katarzyna
5.05MB
Prognoza oddziaływania na środowisko - MPZP GiM Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice Prognoza oddziaływania na środowisko - MPZP GiM Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
14-02-07 12:52
Strzelczyk Katarzyna
3.84MB
Rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko - MPZP GiM Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice Rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko - MPZP GiM Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz granicy soł. Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
14-02-07 12:49
Strzelczyk Katarzyna
3.06MB
Zarządzenie nr 36/14 Burmistzra Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie rozstrzygniecia uwag złożonych do projektu Zarządzenie nr 36/14 Burmistzra Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie rozstrzygniecia uwag złożonych do projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
14-02-19 10:25
Pala Łukasz
1.39MB
Obwieszczenie Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o ponownym wyłożeniu projketu MPZP Obwieszczenie Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o ponownym wyłożeniu projketu MPZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
14-02-19 10:26
Pala Łukasz
576.7KB
Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
14-02-19 09:49
Pala Łukasz
262.89KB
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru polozonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy Sołectwa Stanowice Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru polozonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 623
14-02-19 09:12
Pala Łukasz
5.07MB
Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
14-02-19 09:17
Pala Łukasz
262.89KB
Obwieszczenie Burmistzra Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla obszaru położonego  w rejonie ulic Wyzwolenia, Lesczyńskiej oraz granocy Sołectwa Stanowice Obwieszczenie Burmistzra Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Lesczyńskiej oraz granocy Sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
14-02-19 10:06
Pala Łukasz
576.7KB
Prognoza Oddzialywania na Srodowisko - Miejscowy Plan Zagospodarownia Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Prognoza Oddzialywania na Srodowisko - Miejscowy Plan Zagospodarownia Przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
14-02-19 10:11
Pala Łukasz
1.39MB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.11.2013 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołęctwa Stanowice Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.11.2013 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołęctwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
14-02-19 09:40
Pala Łukasz
590.58KB
Wniosek zgodnie z obwieszczeniem o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek zgodnie z obwieszczeniem o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
14-02-19 09:34
Pala Łukasz
243.96KB
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18.04.2013  o przystąpieniu do sporządzenie MPZP Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18.04.2013 o przystąpieniu do sporządzenie MPZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
14-02-19 09:32
Pala Łukasz
421.39KB
Uchwała nr XXVI/339/12 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP GiM Czerwionka-Leszczyny dla obszaru w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice Uchwała nr XXVI/339/12 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP GiM Czerwionka-Leszczyny dla obszaru w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
14-02-19 09:29
Pala Łukasz
764.38KB

Redakcja strony: Plan dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice - plan zatwierdzony Uchwałą nr XLIII/571/14 z dnia 25 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 8 maja 2014 r. poz. 2753)Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
  • Pierwsza publikacja:Górecki Wojciech2014-05-14 12:22:02
  • Aktualizacja publikacji:Szombara Aleksandra2014-05-23 13:17:17
  • Wytworzenie publikacji:Szombara Aleksandra2014-05-23 13:17:11
  • Zatwierdzenie informacji:Szombara Aleksandra2014-05-23 13:17:11
Drukuj Liczba odwiedzin: 2202