Plan dla obszaru obejmującego część terenu górniczego "Dębiensko 1" w obszarze położonym w rejonie ul. Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej, w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk - Uchwała Nr XVII/208/16 z dnia 29.01.2016 r.

Kategoria: Plan dla obszaru obejmującego część terenu górniczego “Dębieńsko 1” [ 19 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_jpg Projekt planu_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1026
15-11-26 11:15 Szombara Aleksandra 25.63MB
format: format_pdf Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
15-11-26 11:13 Szombara Aleksandra 337.57KB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_RYSUNEK 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
15-11-26 11:10 Szombara Aleksandra 2.29MB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_RYSUNEK 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 510
15-11-26 11:08 Szombara Aleksandra 3.62MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
15-11-26 11:03 Szombara Aleksandra 715.02KB
format: format_pdf Uwaga zgodnie z obwieszczeniem_DRUK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
15-11-26 11:01 Szombara Aleksandra 242.01KB
format: format_pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
15-11-18 08:12 Szombara Aleksandra 560.1KB
format: format_pdf Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
15-11-18 08:10 Szombara Aleksandra 1.47MB
format: format_jpg Projekt planu_RYSUNEK
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
15-09-17 12:17 Szombara Aleksandra 6.9MB
format: format_pdf Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 898
15-09-17 12:16 Szombara Aleksandra 331.18KB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_RYSUNEK 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1470
15-09-17 12:13 Szombara Aleksandra 2.29MB
format: format_blank Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_RYSUNEK 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 920
15-09-17 12:12 Szombara Aleksandra 3.62MB
format: format_pdf Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu_TEKST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1019
15-09-17 12:06 Szombara Aleksandra 715.02KB
format: format_pdf Uwaga zgodnie z obwieszczeniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
15-09-17 12:02 Szombara Aleksandra 242.19KB
format: format_pdf Obwieszczenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
15-09-09 15:00 Szombara Aleksandra 558.22KB
format: format_pdf Wniosek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
14-11-26 09:34 Szombara Aleksandra 230.16KB
format: format_pdf Obwieszczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
14-11-26 09:33 Szombara Aleksandra 529.78KB
format: format_pdf Załącznik do uchwały Nr XXXIV/459/13 z dnia 25 października 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
14-03-12 10:18 Pala Łukasz 669.85KB
format: format_pdf Uchwała Nr XXXIV/459/13 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
14-03-10 08:39 Pala Łukasz 303.24KB

Redakcja strony: Plan dla obszaru obejmującego część terenu górniczego "Dębiensko 1" w obszarze położonym w rejonie ul. Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej, w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk - Uchwała Nr XVII/208/16 z dnia 29.01.2016 r.Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-03-10 07:47:33
  • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2017-03-16 13:46:51
  • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2017-03-16 13:46:49
  • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2017-03-16 13:46:49
Drukuj Liczba odwiedzin: 4670