Opłata skarbowa

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2013 r., poz.1282) wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego podlega opłacie skarbowej w wysokości: - od wypisu do 5 stron - 30 zł - powyżej 5 stron - 50 zł - od wyrysu – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4 20 zł, nie więcej niż 200 zł Zgodnie z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej wydanie wypisu i wyrysu w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 7 cytowanej ustawy, zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej minimum 50,00 zł, należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny, ul. Parkowa 9. Z chwilą sporządzenia przez tutejszy urząd dokumentu, obliczona zostanie wysokość opłaty. W przypadku opłaty wyższej aniżeli wpłacona, przed odbiorem dokumentu wnioskodawca zobowiązany będzie dokonać wpłaty pozostałej kwoty.

Redakcja strony: Opłata skarbowaRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Katowice IntraCOM2014-01-02 13:44:44
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-06-25 15:03:46
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-06-25 15:03:44
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-06-25 15:03:44
Drukuj Liczba odwiedzin: 4029