Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.9.2015 
Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 7 
Rodzaj zamówienia: Usługi  
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2015-07-21 
Termin składania ofert: 2015-07-30 
SIWZ: Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załacznikami  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
15-07-21 14:27 Fuks Bożena 281.01KB
format: format_pdf Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 511
15-07-21 14:28 Fuks Bożena 594.18KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 - oferta – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
15-07-21 14:28 Fuks Bożena 300.06KB
format: format_pdf Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniem opiekuna i kierowcy – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 509
15-07-21 14:29 Fuks Bożena 353.6KB
format: format_pdf Załącznik Nr 3 - mapka – przebieg trasy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 601
15-07-21 14:30 Fuks Bożena 1.02MB
format: format_pdf Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 554
15-07-21 14:31 Fuks Bożena 172.84KB
format: format_pdf Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 524
15-07-21 14:32 Fuks Bożena 168.91KB
format: format_pdf Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wzór,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
15-07-21 14:34 Fuks Bożena 190.83KB
format: format_pdf Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
15-07-21 14:34 Fuks Bożena 190.79KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
15-08-04 11:34 Fuks Bożena 129.23KB
format: format_pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 532
15-08-18 14:08 Fuks Bożena 162.95KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 422143