Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.5.2015 
Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 w Bełku w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 3  
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2015-07-13 
Termin składania ofert: 2015-07-22 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
15-07-13 14:12 Fuks Bożena 199.66KB
format: format_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 496
15-07-13 14:13 Fuks Bożena 518.69KB
format: format_pdf Załącznik Nr 1 - oferta – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
15-07-13 14:15 Fuks Bożena 204.49KB
format: format_pdf Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniem opiekuna i kierowcy – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 608
15-07-13 14:17 Fuks Bożena 265.97KB
format: format_pdf Załącznik Nr 3 - mapka – przebieg trasy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
15-07-13 14:18 Fuks Bożena 0.96MB
format: format_pdf Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
15-07-13 14:27 Fuks Bożena 173.41KB
format: format_pdf Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
15-07-13 14:27 Fuks Bożena 169.71KB
format: format_pdf Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 573
15-07-13 14:30 Fuks Bożena 188.91KB
format: format_pdf Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 486
15-07-13 14:33 Fuks Bożena 182.17KB
format: format_pdf Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 547
15-07-24 12:00 Fuks Bożena 135.58KB
format: format_pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 517
15-08-17 14:59 Fuks Bożena 286.66KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 422145