Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Katarzyna Dulias 
Numer postępowania: ZP.271.1.14.2022 
Przedmiot zamówienia: „Budowa żłobka w Czerwionce-Leszczynach” 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  
Data ogłoszenia: 2022-07-29 
Termin składania ofert: 2022-09-02 
SIWZ: Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2351aef2-61f6-4840-b12f-7ad0a6b6f8d9  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 385158