Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.1.9.2022 
Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku w roku szkolnym 2022/2023 – Trasa Nr 1 
Rodzaj zamówienia: usługi 
Tryb postępowania: tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
Data ogłoszenia: 2022-06-10 
Termin składania ofert: 2022-06-24 
SIWZ: Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania dostępna jest pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0b68611a-a16c-490a-8d32-8451ea529d36  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 419898