Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Katarzyna Dulias 
Numer postępowania: ZP.271.1.15.2021 
Przedmiot zamówienia: Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  
Data ogłoszenia: 2021-11-23 
Termin składania ofert: 2021-12-20 
SIWZ: Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c4144a0d-9339-43e8-8149-f959fa6e9792 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 419890