Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.24.2018 
Przedmiot zamówienia: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2018-12-13 
Termin składania ofert: 2019-01-17 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 13  
Zapytania i odpowiedzi: Odpowiedź - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedź II - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 36 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
18-12-13 12:16
Fuks Bożena
487.62KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
18-12-13 12:16
Fuks Bożena
910.41KB
Załącznik Nr 1 – wzór oferty Załącznik Nr 1 – wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-12-13 12:17
Fuks Bożena
278.04KB
Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
18-12-13 12:18
Fuks Bożena
914.42KB
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-12-13 12:18
Fuks Bożena
243.43KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-12-13 12:19
Fuks Bożena
152.45KB
Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-12-13 12:19
Fuks Bożena
194.22KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-12-13 12:20
Fuks Bożena
203.12KB
Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-12-13 12:21
Fuks Bożena
143.77KB
Załącznik Nr 8 - Strona tytułowa dokumentacji projektowej Załącznik Nr 8 - Strona tytułowa dokumentacji projektowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
18-12-13 12:21
Fuks Bożena
47.71KB
Załącznik Nr 9a - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 1/4 Załącznik Nr 9a - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 1/4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
18-12-13 12:24
Fuks Bożena
56.02MB
Załącznik Nr 9b - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 2/4: Architektura Załącznik Nr 9b - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 2/4: Architektura
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
18-12-13 12:25
Fuks Bożena
4.63MB
Załącznik Nr 9c - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 3/4: Konstrukcja Załącznik Nr 9c - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 3/4: Konstrukcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-12-13 12:26
Fuks Bożena
4.91MB
Załącznik Nr 9d - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej        w Palowicach” część 4/4 Załącznik Nr 9d - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 4/4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-12-13 12:26
Fuks Bożena
10.15MB
Załącznik Nr 9e - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” - Wykaz zmian nieistotnych do projektu budowlanego Załącznik Nr 9e - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” - Wykaz zmian nieistotnych do projektu budowlanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-12-13 12:27
Fuks Bożena
1.75MB
Załącznik Nr 10 a - Projekt wykonawczy - Tom I Teczka formalno-prawna Załącznik Nr 10 a - Projekt wykonawczy - Tom I Teczka formalno-prawna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-12-13 12:29
Fuks Bożena
29.02MB
Załącznik Nr 10 b - Projekt wykonawczy - Tom I.1 Projekt zagospodarowania terenu Załącznik Nr 10 b - Projekt wykonawczy - Tom I.1 Projekt zagospodarowania terenu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
18-12-13 12:30
Fuks Bożena
11.42MB
Załącznik Nr 10 c - Projekt wykonawczy - Tom I.2a Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną Załącznik Nr 10 c - Projekt wykonawczy - Tom I.2a Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-12-13 12:31
Fuks Bożena
1.58MB
Załącznik Nr 10 d - Projekt wykonawczy - Tom I.2b Projekt geotechniczny Załącznik Nr 10 d - Projekt wykonawczy - Tom I.2b Projekt geotechniczny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-12-13 12:32
Fuks Bożena
1.93MB
Załącznik Nr 10 e - Projekt wykonawczy - Tom I.3 Inwentaryzacja dendrologiczna wraz           z wycinką drzew Załącznik Nr 10 e - Projekt wykonawczy - Tom I.3 Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z wycinką drzew
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-12-13 12:34
Fuks Bożena
4.44MB
Załącznik Nr 10 f - Projekt wykonawczy - Tom I.4 Ekspertyza techniczna z inwentaryzacją Załącznik Nr 10 f - Projekt wykonawczy - Tom I.4 Ekspertyza techniczna z inwentaryzacją
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-12-13 12:35
Fuks Bożena
590.46KB
Załącznik Nr 10 g - Projekt wykonawczy - Tom II.1 Architektura Załącznik Nr 10 g - Projekt wykonawczy - Tom II.1 Architektura
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-12-13 12:36
Fuks Bożena
8.62MB
Załącznik Nr 10 h - Projekt wykonawczy - Tom II.2 Aranżacja Załącznik Nr 10 h - Projekt wykonawczy - Tom II.2 Aranżacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
18-12-13 12:37
Fuks Bożena
4.25MB
Załącznik Nr 10 i - Projekt wykonawczy - Tom III Konstrukcja Załącznik Nr 10 i - Projekt wykonawczy - Tom III Konstrukcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-12-13 12:38
Fuks Bożena
13.22MB
Załącznik Nr 10 j - Projekt wykonawczy - Tom IV Instalacje wewnętrzne – elektryczne  i elektryczne niskoprądowe Załącznik Nr 10 j - Projekt wykonawczy - Tom IV Instalacje wewnętrzne – elektryczne i elektryczne niskoprądowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-12-13 12:39
Fuks Bożena
5.75MB
Załącznik Nr 10 k - Projekt wykonawczy - Tom V Instalacje wewnętrzne sanitarne: wod-kan, centralnego ogrzewania i sieć wewnętrzna kanalizacyjna Załącznik Nr 10 k - Projekt wykonawczy - Tom V Instalacje wewnętrzne sanitarne: wod-kan, centralnego ogrzewania i sieć wewnętrzna kanalizacyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
18-12-13 12:41
Fuks Bożena
4.84MB
Załącznik Nr 10 l - Projekt wykonawczy - Tom VI Wentylacja mechaniczna Załącznik Nr 10 l - Projekt wykonawczy - Tom VI Wentylacja mechaniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-12-13 12:43
Fuks Bożena
1.92MB
Załącznik Nr 11 - Przedmiary robót Załącznik Nr 11 - Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
18-12-13 12:43
Fuks Bożena
1.67MB
Załącznik nr 11 przedmiary wersja edytowalna Załącznik nr 11 przedmiary wersja edytowalna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
18-12-13 12:45
Fuks Bożena
207.35KB
Załącznik Nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych              (ogólna, branża budowlana cz.1 i 2, branża elektryczna i niskoprądowa, branża instalacji wod.-kan.i c.o. i wew. sieć kanalizacyjna, branża sanitarna wentylacji mechanicznej) Załącznik Nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ogólna, branża budowlana cz.1 i 2, branża elektryczna i niskoprądowa, branża instalacji wod.-kan.i c.o. i wew. sieć kanalizacyjna, branża sanitarna wentylacji mechanicznej)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-12-13 12:46
Fuks Bożena
3.99MB
Załącznik nr 13 - Pytania i wyjaśnienia do pierwszego postępowania na wybór wykonawcy zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach”) Załącznik nr 13 - Pytania i wyjaśnienia do pierwszego postępowania na wybór wykonawcy zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach”)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
18-12-13 12:47
Fuks Bożena
179.64KB
Odpowiedź - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odpowiedź - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
19-01-08 10:34
Fuks Bożena
355.72KB
Odpowiedź II- wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedź II- wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
19-01-14 12:19
Fuks Bożena
385.27KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
19-01-17 13:21
Fuks Bożena
275.07KB
Ogloszenie o wyborze oferty Ogloszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
19-01-30 13:13
Fuks Bożena
152.66KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
19-02-20 10:58
Fuks Bożena
302.63KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 275406