Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.4.2018 
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 6, Gr 3 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2018-03-30 
Termin składania ofert: 2018-04-18 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami od 1 do 9  
Zapytania i odpowiedzi: Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ  
Uwagi:  
Kategoria: Powiązane pliki [ 25 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
18-03-30 10:57 Fuks Bożena 519.04KB
format: format_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
18-03-30 11:13 Fuks Bożena 866.31KB
format: format_zip Załącznik Nr 1 – wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
18-03-30 10:58 Fuks Bożena 279.18KB
format: format_zip Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
18-03-30 10:58 Fuks Bożena 912.51KB
format: format_zip Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
18-03-30 10:59 Fuks Bożena 284.52KB
format: format_zip Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
18-03-30 11:00 Fuks Bożena 202.95KB
format: format_zip Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
18-03-30 11:00 Fuks Bożena 195.3KB
format: format_zip Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego– wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
18-03-30 11:02 Fuks Bożena 198.01KB
format: format_zip Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
18-03-30 11:03 Fuks Bożena 190.66KB
format: format_pdf Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
18-03-30 11:03 Fuks Bożena 27.53KB
format: format_pdf Projekt budowlany termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 6 – branża budowlana – Załącznik Nr 8b
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
18-03-30 11:05 Fuks Bożena 26.7MB
format: format_pdf Projekt wykonawczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 6 – branża budowlana - Załącznik Nr 8c
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
18-03-30 11:33 Fuks Bożena 19.55MB
format: format_pdf Projekt budowlany termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 6 – branża instalacyjna - Załącznik Nr 8d
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1228
18-03-30 11:33 Fuks Bożena 7.24MB
format: format_pdf Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach oraz wymiana węzła cieplnego wraz z remontem pomieszczenia wymiennikowni - Załącznik Nr 8e
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
18-03-30 11:09 Fuks Bożena 5.75MB
format: format_pdf Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8f
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
18-03-30 11:09 Fuks Bożena 348.53KB
format: format_pdf Przedmiar robót –- montaż zaworów termostatycznych oraz wymiana węzła cieplnego wraz z remontem pomieszczenia wymiennikowni - Załącznik Nr 8g
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
18-03-30 11:10 Fuks Bożena 2.5MB
format: format_zip Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach –Przedszkole Nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
18-03-30 11:11 Fuks Bożena 1.67MB
format: format_pdf Zmiana treści SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
18-04-12 11:12 Fuks Bożena 198.66KB
format: format_pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
18-04-12 11:13 Fuks Bożena 127.25KB
format: format_pdf II zmiana treści SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
18-04-13 11:04 Fuks Bożena 182.29KB
format: format_pdf Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
18-04-13 11:05 Fuks Bożena 219.56KB
format: format_pdf Aktualna treść załącznika 8g do SIWZ - „Przedmiar robót –- montaż zaworów termostatycznych oraz wymiana węzła cieplnego wraz z remontem pomieszczenia wymiennikowni”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 696
18-04-13 11:13 Fuks Bożena 214.6KB
format: format_pdf Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
18-04-18 12:33 Fuks Bożena 265.23KB
format: format_pdf Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
18-04-19 10:44 Fuks Bożena 126.79KB
format: format_pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
18-04-25 10:53 Fuks Bożena 575.26KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 422153