Biuro Rady

Biuro Rady

 • naczelnik: mgr Alina Kuśka,
  pok. nr 9,
 • kontakt: (32) 429 59 35
  (32) 429 59 35

  ul. Parkowa 9,
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 730 do 1700
  od wtorku do czwartku od 730 do 1530
  piątek od 730 do 1400

Do zadań i kompetencji Biura Rady należy w szczególności:

 • 1) obsługa kancelaryjno–biurowa oraz organizacyjna sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych Rady,
 • 2) obsługa komisji stałych i doraźnych Rady oraz Klubów Radnych,
 • 3) obsługa innych przedsięwzięć związanych z działalnością Rady zleconych przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady,
 • 4) przygotowanie i terminowe przekazanie materiałów na posiedzenia komisji i sesji Rady,
 • 5) opracowanie materiałów z obrad sesji Rady i komisji, ich przekazywanie odpowiedni komórkom organizacyjnym Urzędu, jednostkom organizacyjnym
  gminy, innym instytucjom oraz czuwanie nad realizacją podjętych ustaleń,
 • 6) przyjmowanie wniosków i postulatów z zebrań mieszkańców oraz posiedzeń nrad dzielnicowych, sołeckich i osiedlowych, przekazywanie ich do realizacji
  przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy, czuwanie nad terminową ich realizacją,
 • 7) nadzór nad realizacją uchwał Rady dotyczących spraw organizacyjnych Rady, prowadzenie rejestru uchwał Rady i interpelacji radnych,
 • 8) przekazywanie uchwał Rady Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • 9) przekazywanie do publikacji uchwał Rady zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • 10)organizacja wyborów ławników sądowych oraz wyborów organów w jednostkach pomocniczych Gminy,
 • 11)obsługa biurowa związana ze składanymi przez Radnych oświadczeniami majątkowymi.

 

 

Redakcja strony: Biuro RadyRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-22 12:43:12
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-05-21 14:50:17
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-05-21 14:50:15
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-05-21 14:50:15
Drukuj Liczba odwiedzin: 2810