Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 • Audytor Wewnętrzny: Jolanta Kowalska
  (32) 42 959 88

 • kontakt: ul. Aleja Świętej Barbary 6
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań i kompetencji Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

 • w zakresie audytu wewnętrznego:
 • opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego opartych na analizie ryzyka,
 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z rocznym planem audytu,
 • przypadkach uzasadnionych przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu,
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających,
 • prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego,
 • wykonywanie czynności doradczych.
 • w zakresie kontroli wewnętrznej:
 • opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi projektów rocznego planu kontroli jednostek podległych i nadzorowanych,
 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych zgodnie z planem kontroli,
 • przygotowywanie projektów wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz czuwanie nad ich wykonaniem,
 • przeprowadzanie na polecenie Burmistrza kontroli doraźnych,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z kontroli,
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej.

Redakcja strony: Biuro Audytu i Kontroli WewnętrznejRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-22 12:43:49
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2018-09-04 09:29:14
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2018-09-04 09:29:13
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2018-09-04 09:29:13
Drukuj Liczba odwiedzin: 2638