Biuro Zamówień Publicznych

Dane adresowe

 • Naczelnik: Bożena Fuks
 • kontakt: (32) 431 81 05, 32 429 59 61

  ul. Aleja Świętej Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Biura należy w szczególności:

 • 1) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie,
 • 2) sporządzanie ogłoszeń o: zamówieniu, koncesji, udzieleniu zamówienia, konkursie i o wynikach konkursu – w postępowaniach prowadzonych przez
  Wydział oraz na wniosek wydziałów branżowych w przypadku prowadzenia postępowania przez wydział branżowy,
 • 3) prowadzenie procedur zamówień publicznych zgodnie z ustawą-Prawo zamówień publicznych,
 • 4) prowadzenie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne począwszy od momentu wystąpienia Wydziału merytorycznego z wnioskiem o uruchomienie postępowania do momentu jego zakończenia,
 • 5) koordynowanie i prowadzenie postępowań odwoławczych,
 • 6) przekazywanie informacji o wynikach postępowania,
 • 7) prowadzenie korespondencji związanej z realizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • 8) zgłaszanie wniosków i zawiadomień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na wniosek wydziału branżowego zawierający dane merytoryczne irozstrzygnięcia oraz uzasadnienie faktyczne i prawne w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, we współpracy z wydziałami merytorycznymi,
 • 9) prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez wydział,
 • 10) prowadzenie rejestru umów zawieranych w wyniku postępowań przeprowadzanych przez Wydział,
 • 11) udział osobowy w przeprowadzanych postępowaniach, w tym w komisjach przetargowych, 
 • 12) inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • 13) prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Redakcja strony: Biuro Zamówień PublicznychRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2019-10-03 10:03:24
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2022-10-26 10:59:23
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2022-10-26 10:59:21
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2022-10-26 10:59:21
Drukuj Liczba odwiedzin: 938