Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny.

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny.
Ostatnia zmiana: 2024-07-12 12:00:07
Redaktor: Okun Joanna
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2024-07-02 13:27:35 Kuśka Alina UCHWAŁA NR IV/63/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-07-02 13:26:01 Kuśka Alina UCHWAŁA NR IV/62/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy i Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej w Czerwionce-Leszczynach na 2024 rok Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-07-02 13:24:16 Kuśka Alina UCHWAŁA NR IV/61/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-07-02 13:22:45 Kuśka Alina UCHWAŁA NR IV/60/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-07-02 13:20:59 Kuśka Alina UCHWAŁA NR IV/59/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu- Zdroju Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-07-02 13:17:59 Kuśka Alina UCHWAŁA NR IV/58/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-07-02 13:15:48 Kuśka Alina UCHWAŁA NR IV/57/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/527/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-07-02 13:01:59 Kuśka Alina UCHWAŁA NR IV/56/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-07-02 12:59:10 Kuśka Alina UCHWAŁA NR IV/55/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/308/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2024 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2024-07-02 12:53:28 Kuśka Alina UCHWAŁA NR IV/54/24 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczących transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad posiedzeń komisji Rady Miejskiej Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 12573368