Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny.

Ostatnia zmiana: 2019-06-14 09:24:12
Redaktor: Gruszkiewicz Sylwia
Opis: Zmiana pliku
Data Redaktor Element Opis
2019-06-11 11:48:18 Okun Joanna Zarządzenie Nr 263/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy celowej na zadania i zakupy inwestycyjne oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:47:11 Okun Joanna Zarządzenie Nr 262/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:43:28 Okun Joanna Zarządzenie Nr 261/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 czerwca w sprawie podziału rezerwy celowej na świadczenia pracownicze oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:39:23 Okun Joanna Zarządzenie Nr 260/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji w ramach konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:37:14 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:36:54 Okun Joanna Zarządzenie Nr 259/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:35:38 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:34:09 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:33:11 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:32:04 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 4928039