Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym „Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 1”..

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym „Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 1”..
Ostatnia zmiana: 2019-07-24 10:54:25
Redaktor: Katarzyna Dulias
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Rejestr zmian w zamówieniu publicznym „Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 1”.. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2019-07-24 10:54:25 Dulias Katarzyna Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-24 10:53:43 Dulias Katarzyna „Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 1”. Aktualizacja zamówienia
2019-07-11 13:00:45 Dulias Katarzyna Ogłoszenie o wyborze oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-11 12:59:37 Dulias Katarzyna „Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020 – Trasa Nr 1”. Aktualizacja zamówienia
2019-06-26 12:51:16 Fuks Bożena Informacja z otwarcia ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:23:22 Dulias Katarzyna Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:22:46 Dulias Katarzyna Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:22:12 Dulias Katarzyna Załącznik Nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:21:10 Dulias Katarzyna Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-11 11:20:04 Dulias Katarzyna Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 12080580