Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2018/2019 – Trasa Nr 3 .

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2018/2019 – Trasa Nr 3 .
Ostatnia zmiana: 2018-07-30 09:41:42
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2018/2019 – Trasa Nr 3 . Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2018-07-30 09:41:42 Fuks Bożena Ogloszenie o udzieleniu zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-07-30 09:40:44 Fuks Bożena Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2018/2019 – Trasa Nr 3 Aktualizacja zamówienia
2018-07-19 10:44:29 Fuks Bożena Ogłoszenie o wyborze oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-07-19 10:43:36 Fuks Bożena Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w roku szkolnym 2018/2019 – Trasa Nr 3 Aktualizacja zamówienia
2018-07-12 12:49:05 Fuks Bożena Informacja z otwarcia ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-06-29 10:06:33 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-06-29 10:06:00 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-06-29 10:05:13 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-06-29 09:55:09 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-06-29 09:54:30 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 12500661