Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 1.

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 1.
Ostatnia zmiana: 2018-07-24 09:49:09
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 1. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2018-07-24 09:49:09 Fuks Bożena Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-07-24 09:48:31 Fuks Bożena Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 1 Aktualizacja zamówienia
2018-07-13 09:58:09 Fuks Bożena Ogłoszenie o wyborze oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-07-13 09:56:44 Fuks Bożena Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Franciszka Rducha w Bełku w roku szkolnym 2018/2019 - Trasa Nr 1 Aktualizacja zamówienia
2018-07-05 13:03:00 Fuks Bożena Informacja z otwarcia ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-06-22 11:24:21 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-06-22 11:23:53 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-06-22 11:23:18 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-06-22 11:22:30 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-06-22 11:21:57 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 12576679