Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 6.

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 6.
Ostatnia zmiana: 2017-08-09 13:53:01
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 6. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2017-08-09 13:53:01 Fuks Bożena Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-08-09 13:51:54 Fuks Bożena Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 6 Aktualizacja zamówienia
2017-07-26 11:04:04 Fuks Bożena Ogłoszenie o wyborze oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-26 11:03:13 Fuks Bożena Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2017/2018 - Trasa Nr 6 Aktualizacja zamówienia
2017-07-20 13:10:32 Fuks Bożena Informacja z otwarcia ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-11 13:06:59 Fuks Bożena Załącznik Nr 8 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-11 13:06:23 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-11 13:05:52 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-11 13:04:56 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-11 13:04:23 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 12500624