Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Budowa boiska sportowego w Bełku.

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Budowa boiska sportowego w Bełku.
Ostatnia zmiana: 2014-07-01 14:22:36
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Budowa boiska sportowego w Bełku. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2014-07-01 14:22:36 Fuks Bożena Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2014-07-01 14:20:16 Fuks Bożena Budowa boiska sportowego w Bełku Aktualizacja zamówienia
2014-06-24 15:23:19 Fuks Bożena Ogłoszenie o wyborze oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2014-06-24 15:22:29 Fuks Bożena Budowa boiska sportowego w Bełku Aktualizacja zamówienia
2014-05-21 14:38:42 Dulias Katarzyna Załącznik Nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2014-05-21 14:37:37 Dulias Katarzyna Załącznik Nr 8 - Dokumentacja projektowa Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2014-05-21 14:35:57 Dulias Katarzyna Załącznik Nr 7 - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2014-05-21 14:35:15 Dulias Katarzyna Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2014-05-21 14:34:24 Dulias Katarzyna Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2014-05-21 14:33:27 Dulias Katarzyna Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 12271256