Ewidencje

NazwaZawartośćMiejsce przechowywaniaJednostka prowadzącaSposób udostępniania danych
Ewidencja budynków miejscowość, nazwa ulicy, nr budynku, właściciel, kat. B-10 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 7 (Zameczek)
Wydzial Mienia i Geodezji udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja delegacji, kosztów podróży służbowych radnych i pracowników Urzędu lp., imię i nazwisko, miejsce wyjazdu, data wyjazdu, koszt wyjazdu Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 19
Wydział Organizacyjny udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja działalności gospodarczej określenie podmiotów gospodarczych, dane o poszerzeniu, likwidacji działalności gospodarczej, kat. B-5 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Dr Rostka 7
Wydzial Rozwoju udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja dzierżawców i najemców nieruchomości stanowiących własność gminy dane osobowe, położenie, przeznaczenie, okres dzierżawy, powierzchnia Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 7 (Zameczek)
Wydzial Mienia i Geodezji udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja kandydatów na ławników lp., imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, wykształcenie, zawód, miejsce zatrudnienia, miejsce zamieszkania, zgłaszający kandydata Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 9
Biuro Rady udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja ludności PESEL dane osobowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, USC i numer aktu małżeństwa Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 15
Wydział Spraw Obywatelskich udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości dane osobowe, położenie, nazwa ulicy, nadany numer Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 7 (Zameczek)
Wydzial Mienia i Geodezji udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja osób korzystających ze stypendium miejskiego wykaz osób, które otrzymały stypendium miejskie Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Wolności 11
Wydział Edukacji udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego nr działki, położenie, powierzchnia, data sprzedaży, wartość, na rzecz kogo Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 7 (Zameczek)
Wydzial Mienia i Geodezji udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja wieczystych użytkowników gruntów stanowiących własność gminy nr ewidencyjny, dane osobowe, dane techniczne, karta kontowa Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 7 (Zameczek)
Wydzial Mienia i Geodezji udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja wniosków o udostępnianie informacji publicznej lp., imię i nazwisko wnioskodawcy, data złożenia wniosku, przedmiot wniosku, nazwisko, imię i stanowisko pracownika załatwiającego, sposób załatwienia wniosku Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 19
Wydział Organizacyjny udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu
Ewidencja zabezpieczeń dot. przetargów lp., nazwa firmy, nr gwarancji i nazwa gwarancji, data złożenia, podpis z godziną, data wydania Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
pok. nr 1
Wydział Finansowy - kasa udostępnienie na wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta, w godzinach pracy Urzędu

Redakcja strony: EwidencjeRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-13 10:25:07
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-13 10:33:12
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-13 10:33:10
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-13 10:33:10
Drukuj Liczba odwiedzin: 1834